This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 18-19 4 MEI 2016


Steven Lak nieuwe algemeen voorzitter EVO


ZOETERMEER Ondernemersvereniging EVO heeſt een nieuwe algemeen voorzitter. Het is Steven Lak, die op woensdag 1 juni de voorzittershamer overneemt van Chris Bruggink. Laatstgenoemde heeſt EVO negen jaar gediend en neemt op 1 juni aanstaande afscheid. Lak is tevens beoogd voorzitter van de nieuwe vereniging EVO Fenedex.


Mr. S.A.W. (Steven) Lak (1954) is tevens voor- zitter van zowel Deltalinqs als de Rotterdam Port Promotion Council. Daarnaast bekleedt hij nog diverse andere bestuurlijke functies,


waaronder het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Steven Lak wordt benoemd voor de gebruikelijke periode van drie jaar. Het Algemeen Bestuur van EVO heeſt hem unaniem gekozen. De nieuwe Algemeen Voorzitter heeſt als bijzondere opdracht het fusieproces met exporteursvereniging Fenedex het komende jaar bestuurlijk in goede banen te leiden. Lak neemt tijdens de Ledenraad voorafgaand aan de EVO Supply Chain Summit op 1 juni aanstaande in Kasteel De Haar bij Haarzuilens de voorzittershamer over van Chris Bruggink.


Synchromodale initiatieven Zeeland en Brabant van start


AMSTERDAM Tijdens het Jaarcongres van de Topsector Logistiek in de Amsterdam Arena hebben NewWays Brabant en Zeeland Connect een langjarige samenwerkingsover- eenkomst gesloten met Lean & Green Synchromodal. Daarmee willen zij de synchromodale beweging voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer in de regio’s Brabant en Zeeland versnellen. ‘Synchromo- daal’ betekent dat verladers en logistiek dienstverleners in elke situatie de beste keuze voor een transportalternatief kunnen maken: over de weg, het spoor of het water.


De samenwerking met Zeeland Connect is ondertekend door Jo-Annes de Bat (gedepu- teerde van de Provincie Zeeland), Erwin de Salemink (programmamanager Zeeland Con- nect) en Wando Boevé (voorzitter stuurgroep Synchromodaal). De samenwerking met New- Ways Brabant is bekrachtigd door Jan Pelle (Algemeen Directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)), Leo Kemps (Directeur Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV), Nico Anten (managing director Connekt) en Aad Veenman (boegbeeld van de Topsector Logistiek).


Cursus ‘Binnenvaart en Vaarwegen’


DELFT De Stichting Postacademisch Onder- wijs van TU-Delſt organiseert op 1, 2, 8 en 9 juni de vierdaagse opleiding ‘Binnenvaart en Vaarwegen’.


De opleiding ‘Binnenvaart en Vaarwegen’ is vooral bedoeld voor degenen die beroeps- matig met de binnenvaart en vaarwegen te maken hebben, zoals:


* medewerkers en projectleiders bij ingeni- eursbureaus, consultants, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen


* (beleids)medewerkers van binnenscheep- vaartondernemingen


* (beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in scheepvaart en transport


Na afloop hebben de cursisten een actueel inzicht in de belangrijkste thema’s en de potentie van de binnenscheepvaart, techni- sche kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Ook logistiek, milieu en veiligheid komen aan de orde. De opleiding bevat een kleine twintig modules en wordt gegeven door professionals uit bedrijfsleven en overheid. Aspecten van beleid, techniek en praktijk komen aan bod. Een bezoek aan het MARIN, de Rijkswater- staat-Verkeerscentrale in Dordrecht plus een aantal uren ‘shiphoppen’ op binnenvaart- schepen zijn onderdeel van het programma.


Nadere informatie is te vinden op: www.pao-tudelſt.nl


Lean & Green Synchromodal Lean & Green Synchromodaal is onderdeel van het Topsector Logistiek programma binnen de actielijn Synchromodaal Trans- port, en tevens een van de drie pijlers van het Lean & Green programma van Connekt. Het is een verlader-gedreven project dat de groei van synchromodaal transport wil versnellen. Hierbij worden verladers gestimuleerd om een significante synchromodale impuls te veroorzaken.


Uitgangspunt van synchromodaliteit is dat meerdere transportcondities worden open gehouden, waarmee verladers en logistiek dienstverleners in elke situatie de beste keuze voor een transportalternatief in het multi- modale netwerk kunnen maken. Naast de technische innovatie wordt daarbij nadrukke- lijk aandacht besteed aan de sociale inno- vatie en mindshiſt. Het afgelopen jaar deed Lean & Green dit ook door dicht bij verladers regionale initiatieven te ondersteunen, zoals het Noord-Brabantse NewWays project en het Zeeuwse Zeeland Connect programma. Dit heeſt inmiddels geresulteerd in een aantal aansprekende resultaten.


‘LEKKER, MAKKELIJK EN MINDER CALORIEËN’


De gezonde kombuis Moederdag: Asperge Verwennerij!


Denk ik aan Moederdag, dan denk ik aan asperges. Ik heb ze dit jaar alweer een paar keer gegeten. Verrukkelijk! Maar hoe ik ze ook klaarmaak, als hartige taart, gegrild of in een romige pastaschotel verwerkt, voor mij blijſt de klassieke versie toch de lekker- ste. Om nou niet al te eenvoudig asperges met ham, ei en aardappelen voor te schote- len heb ik er een kleine twist aan gegeven. Het recept is eenvoudig genoeg om voor moeders achterover te leunen en zich door partner en/of kinderen te laten verrassen.


Witte asperges met een gepocheerd eitje, beenham en aardappelsoufflé (4 personen)


Voorbereiding Schil 2 kilo witte asperges vanaf het kopje naar beneden voorzichtig met een dun- schiller. Snijd met een scherp mesje het houtachtige stukje van de onderkant af. Leg de asperges, tot gebruik, in een voch- tige schone theedoek onderin de koelkast. Bekleed 4 kopjes met vershoudfolie. Er moet nog zoveel folie boven het kopje uitsteken dat je het folie nog dicht kunt draaien of er zelfs nog een knoopje in kunt leggen. Breek in elk kopje een ei en draai de folie dicht. Bewaar in de koelkast. Schil 750 gram bloemige aardappelen, bewaar ze in een pan met water met de deksel erop. Snijd 200 gram beenham in repen en bewaar in vershoudfolie in de koelkast. Haal een halve citroen door de kom waar de eiwitten in geklopt gaan worden en veeg schoon met keukenpapier. Doe dat ook bij de garden van de mixer. Dit om het goed vetvrij te maken.


Bereiding Kook de aardappelen, met een beetje zout, in ongeveer 20 minuten gaar. Laat ze goed uitdampen. Hoe droger de aardappelen, hoe


luchtiger de soufflé straks wordt. Verwarm ondertussen de oven op 200 graden. Splits 2 eieren. Verwarm 2 dl melk tot het bijna kookt. Stamp de aardappelen met de warme melk, zout en peper fijn. Roer de eierdooiers erdoor tot een luchtige puree. Sla de eiwitten stijf en schep voorzichtig door de puree. Doe de puree in een ingevette ovenschaal en bak de soufflé in een half uur goudbruin. Zodra de aardappels in de oven staan, ga je met de asperges aan de slag. Kook de asperges 10 minuten. Als het lukt houd je de kopjes van de asperges boven wa- ter. Smelt ondertussen 25 gram boter, samen met 25 gram olijfolie in een pannetje of in de magnetron. Draai na 10 minuten het vuur on- der de asperges uit en laat ze, afhankelijk van de dikte, nog maximaal 10 minuten in het hete water staan. Prik af en toe met een vork of ze al gaar zijn. In deze laatste 10 minuten leg je de eitjes (verpakt in vershoudfolie) 3 minuten bij de asperges in het hete water. Haal ze met een schuimspaan eruit. Controleer of het wit gestold is, doe ze anders nog even een mi- nuutje terug. Het eigeel moet nog héél zacht zijn. Haal de asperges uit het water en verdeel ze over de borden. Giet wat gesmolten boter over de asperges, leg de hamreepjes erover, haal de eitjes uit het folie en leg ze voorzichtig op de asperges. Maal een klein beetje noot- muscaat over elk bord en schep op elk bord een flinke schep aardappelsoufflé.


Eet smakelijk en een hele fijne Moederdag!


majella@doemaargezond.info www.doemaargezond.info


Panteia: Transportsector groeit in 2016


ZOETERMEER Onderzoeksbureau Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 2,5 procent in 2016. Dit blijkt uit de 28e editie van de Korte Termijn Voorspeller (KTV) van Panteia. Het vervoerde volume door de binnenvaart is in 2015 lager uitgevallen dan verwacht. Dit kwam door lage waterstan- den in de tweede helſt van het jaar. Panteia verwacht herstel van volume in de binnen- vaart, waardoor de groei voor de binnenvaart in 2016 uitkomt op 3,2 procent. De economi- sche vooruitzichten voor 2016 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige KTV, mede door de wereldhandel die onder druk staat. Echter is het economische vooruitzicht voor Nederland goed, vergeleken met de overige landen in Europa. Op de binnenlandse markt is de koopkracht van consumenten sterk en dat zorgt voor vertrouwen bij ondernemers.


Voor 2017 is het economische beeld gematig- der. De binnenlandse koopkracht en investerin- gen zullen naar verwachting dalen. Toch wordt groei verwacht van internationaal en nationaal volume.


Wegvervoer en België Voor 2016 wordt voor het wegvervoer een groei verwacht van 2,3 procent in vervoerd volume. Het groeicijfer is daarmee lager dan dat van de binnenvaart, maar in absoluut volume groeit wegvervoer harder in 2016 en 2017. Voor geheel 2016 wordt vooral een groei verwacht bij de productgroepen Chemie en Energie. Van alle modaliteiten wordt in het wegvervoer in 2017 de grootste groei verwacht, zowel in groeiper- centage als in de groei van volume. Files bij Antwerpen en grenscontroles zorgen voor oponthoud van het wegvervoer in België. De invoering van Belgische tol sinds april maakt wegvervoer in België minder aantrekkelijk. Deze ontwikkeling betekent een kleine verster- king van de handelspositie van Nederland ten opzichte van Antwerpen.


Binnenvaart tijdelijk aan kop Met een volumeontwikkeling van 3,2 procent in 2016 kent de binnenvaart van alle modaliteiten de grootste groei. Dit komt doordat de volumes in het jaar 2015 laag uitvielen als gevolg van de lage waterstanden op de Rijn. Dit uitte zich in een afname van de internationale aan- en af- voer. Er wordt voor deze vervoersrelaties in de binnenvaart de grootste groei voor 2016 voor- speld. In 2017 verwacht Panteia 1 procent groei van volume in de totale Nederlandse binnen- vaart. Op middellange termijn is het voor het kolenvervoer van belang wat Duitsland doet met haar energieopwekking. Panteia verwacht geen daling op korte termijn. De middellange termijn wordt in het rapport ‘Middellange termijn prognoses voor het ladingsvolume in de Binnenvaart’ beschreven, wat binnen vier weken uitkomt.


Na het lage volume in 2015 verwacht Panteia in 2016 een herstel bij de productgroepen Landbouw, Metaal, Chemie en Eindproducten & Containers. Het vervoer van Energie producten en Bouwmaterialen groeit rond de 1 procent in zowel 2016 als 2017.


Spoorvervoer, geen grote groei verwacht De groei van het spoorvervoer zal naar ver- wachting 1,7 procent bedragen voor geheel


2016. De indicatoren voor het spoorvervoer zagen er het eerste kwartaal van 2016 goed uit. Het railvervoer nam eind 2015 sterker toe dan verwacht. Dit was mede het gevolg van lage waterstanden op de Rijn, waardoor lading verschoof van binnenvaart naar spoorvervoer. Een dergelijke ontwikkeling wordt vooralsnog niet voorzien voor 2016. De vooruitzichten voor 2016 voor het binnenlands vervoer per spoor zijn beter dan die voor de aan- en afvoer. Panteia verwacht een matiging in groei voor 2017 voor zowel het binnenlands vervoer als het internationale vervoer. De groei is naar verwachting 1,0 procent. Dit is in lijn met de algemene (economische) ontwikkelingen. Panteia verwacht groei van volume per spoor in de productgroep Chemie. Het internationale vervoer draagt hier een deel van de groei. In het binnenland stimuleert de Chemiesector in samenwerking met de overheid de sector met behulp van het ‘Actieplan Versterking Indus- triecluster Rotterdam/Moerdijk’. Naar verwach- ting groeit de productgroep Eindproducten & Containers meer in 2016 dan in 2017, mede door concurrentie van de binnenvaart. In het jaar 2017 wordt de afhandeling van container- binnenvaart in Rotterdam wederom efficiënter. De overige groepen in spoorvervoer groeien in volume naar verwachting rond het gemiddelde in 2016 en 2017.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60