This page contains a Flash digital edition of a book.
Uw partner in scheepsverven @nelfpaints


www.nelfmarine.nl


WEEK 51-01 16 DEC 2015


Onderzoek universiteit Basel: De Rijn zit boordevol plastic


DÜSSELDORF De Rijn is van alle onderzochte rivieren het meest vervuild met minuscule plastic deeltjes. Dit hebben onderzoekers van de universiteit van Basel onlangs in een artikel in het tijdschriſt Scientific Reports beschreven. Het smerigst is de Rijn rond het Ruhrgebied, waar de plastic concentratie viermaal hoger dan gemiddeld is.


De milieuwetenschappers Thomas Mani en Patricia Holm deden hun metingen in het oppervlaktewater op elf plaatsen langs het 820 kilometer lange traject. Gemiddeld genomen ligt de plasticbelasting van het Rijnwater hoger dan elders ter wereld. In het Rijntraject zelf waren er ook grote verschillen. Tussen Basel en Mainz is er een relatief lichte verontreiniging met 202.900 partikels per vierkante kilometer. In de regio Bad Honnef, Keulen-Porz en Leverkusen liggen de waarden van het Rijnwater in het middenveld (714.053 partikels per vierkante kilometer). De hoogste waarden werden in de industrierijke en dichtbevolkte Rijn-Ruhr-regio rond Duisburg


We weten al langer dat de oceanen vol met plastic soep zitten. Dat is de ogenschijnlijke onschuldige beschrijving van het enorme mili- euprobleem rond afvalplastic, dat voorname- lijk in microdeeltjes in het water zwemt. Alle zeedieren, van de kleinste protozoën tot de grote walvissen, eten dit plastic. Zo komt het onverteerbare giſtige spul ook in onze voed- selketen terecht. En waar komt die plastic smurrie vandaan? Juist, zo’n 80 procent van dit plastic komt via de rivieren in de oceanen gestroomd. De onderzoekers van de universi- teit Basel hebben als het ware de bron van de plastic oceaansoep in kaart gebracht. Dat wil zeggen; ze hebben de Rijn, één van Europa’s grootste rivieren, over zijn hele lengte op plastic vervuiling onderzocht. En wel met wa- termonsters van Basel tot aan zijn monding in Rotterdam. Het is voor het eerst dat een rivier over zijn hele lengte op plastic microdeeltjes is onderzocht, deeltjes met een doorsnee van 5 millimeter of kleiner.


gemeten, met 2,3 miljoen partikels per vier- kante kilometer. De hoogste waarde vonden Mani en Holm bij Rees aan de Nederrijn met 3,9 miljoen partikels per vierkante kilometer. Op grond van deze waarde komen de onder- zoekers tot de som dat er per dag 191 miljoen plastic microdeeltjes in de Noordzee stromen. Ofwel 25 tot 30 kilo per dag. Dan gaat het alleen nog maar om de lichte plasticsoorten die zich in het oppervlaktewater drijvend stroomafwaarts bewegen. Uit analyse van de microdeeltjes blijkt dat de plastic deeltjes ontstaan uit bijvoorbeeld ver- vallen plastic afval. Maar een groot deel zijn granulaten en pallets die van de chemische en


kos- me-


tische


industrie afkomstig zijn. Op grond van de resultaten van de milieuwetenschap- pers, de extreem hoge plastic vervuiling in de Rijn dus, dringen zij aan op betere maatregelen om plastic vervuiling te voorkomen.


5


Monster (water Duisburg) onder het vergrootglas. In Duisburg is het water het sterkst met plastic vervuild. Foto Thomas Mani, Universität Basel


WASUB VI mikt op wereldrecord European International Submarine Races


DELFT Het WASUB VI team is een team van 20 studenten van verschillende faculteiten aan de TU Delſt. Deze studenten werken nauw samen met verschillende bedrijven om zo een mens aangedreven onderzeeër te ontwerpen en te bouwen. Deze onder- zeeër wordt ieder jaar door een nieuw team geïnnoveerd en geoptimaliseerd voor de wedstrijd waar ze aan mee doen.


Vorig jaar heeſt de WASUB V een wereldre- cord gevestigd op de International Submari- ne Races, met een snelheid van 7.42 knopen (13, 74 km/h) werden zij eerste in Amerika. Dit jaar jaagt het WASUB VI team op het wereldrecord van de European Internatio- nal Submarine Races. Deze wedstrijd wordt gehouden in Gosport, Engeland. De race bestaat uit een recht stuk voor de snelheid, een U-bocht en een slalom terug. Dit houdt in dat in tegenstelling tot vorig jaar niet alleen snelheid maar ook stuurbaarheid van groot belang is.


Aanpassingen Om dit doel te bereiken verschilt de WASUB VI op een paar punten van de WASUB V, ten eerste zal de romp van koolstofvezel worden gemaakt in plaats van glasvezel. Koolstofve- zel zorgt ervoor dat de hul lichter en sterker


is en dit zal helpen om de WASUB makkelij- ker door het parcours te sturen. Ten tweede wordt de besturing nu deels mechanisch terwijl vorig jaar alles elektrisch geregeld was. Deze keuze is gemaakt omdat de piloot aangaf dat je met sturen niet voelt hoe ver de vinnen uitstaan en je dus niet weet hoe sterk je stuurt. Aangezien het sturen bij deze race een belangrijk punt is, is er gekozen voor een deels mechanisch sturingssysteem zodat de piloot voelt hoe ver hij zijn vinnen uitzet. Verder wordt er gebruik gemaakt van een contra roterende schroef. Deze schroef heeſt als voordeel dat hij een hogere efficiën- tie heeſt dan een conventionele schroef. Daarnaast zorgt de contra roterende schroef ervoor dat de romp twee tegengestelde momenten ondervind in plaats van één mo- ment. Dit zorgt voor meer stabiliteit omdat het resulterende rolmoment kleiner is en het liggen onder een rolhoek voorkomen wordt. Dit is erg positief want hierdoor hoeſt er min- der gecorrigeerd te worden door de vinnen en wordt de weerstand kleiner.


De aandrijving van de WASUB werkt als een fiets. Er zit een trapmechanisme in en deze zorgt ervoor dat de draaiende beweging via een dubbele haakse overbrenging wordt omgezet in een contra roterende beweging. Deze beweging wordt doorgevoerd door een as naar de schroef. De binnenste as drijſt het achterste schroefblad aan en de buitenste as het voorste schroefblad. Alle componenten draaien in het water en zijn niet afgedicht, dit omdat er verliezen optreden als alle tand- wielen afgesloten moeten worden van het water. Deze opzet biedt veel flexibiliteit want de trappers kunnen ingesteld worden op de voorkeuren van de piloot.


Sponsors


Een heel belangrijk punt voor WASUB zijn de sponsoren. Het team is een stichting en zonder sponsoren zou dit mooie project niet


uitgevoerd kunnen worden. “We proberen de sponsoren betrokken te houden bij het hele proces en niet alleen hun naam op de onderzeeër te zetten. Met de creatieve ideeën van de studenten en de praktijkken- nis van de bedrijven worden er niet alleen innovatieve oplossingen bedacht maar is het ook voor beide partijen erg leerzaam en vooral heel leuk! Op deze manier blijven de sponsoren actief betrokken bij het hele proces”, aldus team- en sponsorma- nager Sander Leussink. “Naast kennis en producten zijn er natuurlijk ook financiële sponsoren nodig. Omdat we ook deze sponsoren tegemoet willen komen kan er


altijd in overleg een overeenkomst geslo- ten worden die past bij de wensen van de sponsor en die WASUB helpt om haar doel te bereiken!”


Meer informatie over dit leuke en innova- tieve project is te vinden op de website www.wasub.nl of op de facebook www.facebook.com/WASUB.team.


Op de website kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief en zo op de hoogte blijven van de weg naar de wedstrijd, en misschien wel naar een nieuw wereldrecord!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72