This page contains a Flash digital edition of a book.
Atletismo
ENTREVISTA AO VEREADOR
DO DESpORTO DO SEIXAL
AMMA null anullaranullnull anullnullnull cor- PAnull nullnullnull encerra em si anullilo nulle
ta-Mato null Anullranull nulle nullnullnullo null null- nnull entendemos sonulle o desnullrtonullseja
nullrnullnullnullernull ele nullderado onullnãonullseja innullntilnulljnullenull
nulloanullinull sanullonull null snull null Positivo. nil séniornulltodos tnull lnullar no desnullrto
null cortanullato nestes null anos evolnullnull no Concelnull do nullinulll.E nullr isso o nosnull
tem crescido não snull de nullalidadenull so Concelnull vai continnullr a anullstar e
mas tamnullm de ornullninullçãonullmas em anulliar o desnullrto.
termos de nullrticinullção. nulleciso null não AMMA null carnullnullLonullnullnulloi conullinull-
esnullecer nulle em 1nullnull este cortanullato ranull null Atnullta null snullnullonull nullnull conulltnull
inicionullse como ova null nullnulllar e de Onullnullico nullort nullnullnull nullanullo nullnullco-
enullesianullnull e nullssonullranulldamente nullra ionullnullnullnull
nulla ova null concelnullanulldenullis nullra nulla nullnullsnull null null Carlos nullnulls é danullelas
ova null nacionalnulle a nullrtir de nullnull nullra nullssoas nulle atinnullnull null nullande estanull
internacional. Cornull tanullnullto de Amora é tnullo como atletanullé nulla nullssoa mnullto
nullje nulla enullressão mnullima do desnullr null nullmildenullvisitanullos renulllarmente. nullnull
to no Concelnull do nullinulll. émio null mnullto nullm entrenullenullé null atleta
AMMA null Lenullra-null null 1null enullnullo nulle tem mnullto ainda nullra nos dar.
nullnulla nullonullanull AMMA nullDenulla nullenullo corta-Mato null
nullnullsnull null nullo me lemnullo nullrnulle não esnull Anullra nullo nulloi null correr, tanullnull nullnull
tava cnull mas do nulle vi e seinullnulli nulla onullrtnullinullnull nullra anulleciar nulla enull -
ova null com null nullande esnullrito nullnulllarnull Joaquim Santos nullnullnullonull
nulle teve null enorme emnullnnull das nullr null nullnullsnull null nulls tentamos nullnullr com nulle
ças anullnullnullicasnull do movimento assonull o Cortanullato nullsse mais atraentenull enull
ciativo. atnulltinullonull assim atinnullr mais número de nullssonull
AMMA nullA nullnullta null enullenulla null null nullnullsnull null nullm. Carla nullcramentonull nullr null asnulle como este ano comemoramos null
Anullra conull a conullnullranullo null cnullnull nanda nullnullironullPanullo Gnullrranulle onullrosnull ediçnulls da ovanullecidimos null anullesentar
seinullanulltenullnulltrocinullnull enulla onull nulla ao claro. nulla mostra do nulle nulli o desenrolar
nullnullo enullnullnull null anullnull Enullnull nullranulli- AMMA O null seinullanullnull null conullenullo null- desta ovanullnull mas tamnullm nullmenanullnull
nullnullnullnull nullnullnullnullinull nullanullnullcanullnull ranull nullra o nullnullortonull ar atletas null nulle correm null null anos connull
null corta- Mato null Anullranull nullnullsnull null nullm dúvidanulltal como é virado nosco nos cortanullatosnulle a caminnullda
nullnullsnull null Enull esnullro nulle sim.nulltnullalnull nullra a Cnulltnullanull nullra o Amnullentenull em nulle null nullnullo teve lnullarnullnão é mais
mente nulle o Cortanullato vai ecisar null snulla é virado nullra a nullalidade de vida nulle o convnullio entre nullraçnulls .nullmos
de mais anullios de entidades nullivadasnull das nullnulllaçnulls. nullnosso Concelnull é nulla Cnullara e nulla Jnullta de enullesia null
era imnullrtante nulle o sector emnullesanull null dos nulle tranulllnull mais na ea null do com mnullta criatividade Assim tivéssenull
rial visse esta ova null internacional nullnão desnullrtonulle nulle envolve mais nullnulllanull mos tamnullm o anullio das entidades
como mais null desnullrtonullmas como nulla ção. comnulltentesnull
nullndeira a sinnullarno nullnull e no mnulldo. AMMA null nullnullnullonullnullanullnullinullo o nullnull
E nnull sanullmos nulle enullste nulla anullonullnull e nullnull onullnull anullnullnull sEIXALnullDAnull sa-
mação em mnulltas emnullesasnullnullra nulle tinulleito conulla nullrticinullnullo conullctinullanull
nullssamos ter mais condiçnullsnullnullra ter nullnullsnull null Concelnull null do nullinulll é dinullrennull
mais atletasnullnullra ter melnullr nullalidade. te de mnulltos onullros concelnullsnullnullrnulle
AMMA null O corta-Mato null Anullra não comnulla iniciativasnullonullsejanullos atlenull
tenullonullcnullo null inullernullcionullnull nullinulleranull tas não nos visitam anullnas nullra corrernull
nullrte nullnulla onull nulla enullnullnullnullnullnullnull null comer e ir emnullra. lemanullnull null nullnullnull José Carlos Pinto
27 Junho 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com