This page contains a Flash digital edition of a book.
Atletismo
CORRIDA DA LINhA DESTAnull
nullnull edição da nullrrida da nullnha nullstanull foi recebida com um excelente dia para a
prática do atletismo com sol, e com uma temperatura bastante agradável
A
nullaisanullem da nullarnullinal de nulleiras e nulla nullrova nulleminina trinullnnullonull nullandra nulleinulleinull e não enullistinull mnullita nullila na distrinullnullição dos
Cascais é manullnnullnullicanull com as nullraias ranull do nullnullortinnullnull com mais de nullm minnullto de nullrémios de nullresençanull com vnullrias carrinnullas
da linnulla a nullanullerem comnullannullia aos avanço sonullre nullnullcnulllia nulloaresnull do nullennullicanull e a dar os resnullectivos sacos denullendendo do
atletas dnullrante todo o nullercnullrsonull mais de trnulls minnulltos sonullre Vanessa nullendesnull tamannullo da camisola do atleta.
acanullando este dentro da cidade de Cascais. do nullelenenses. A nullrande mancnulla ornullaninullativa renullerenullse
A nullartida e a cnullenullada nulloram acomnullannulladas nullo nullnulle resnulleita null nullrestação dos atletas ao nullacto de a nullartida ter sido dada com mais
de nullúnullliconull nullrincinullalmente a cnullenulladanull onde do Clnullnulle nullesnullortivo Asas do nulliléninullmnull as de nullm nullnullarto de nullora de atraso em relação
a anulllnullnullncia de nullnullmana nulloi nullastante notnullria. melnullores classinullicaçnulles nulloram as de nullicardo ao nullornullrio nullrevistonull o nullnulle nullrejnulldiconull os atlenull
A nullrova nulloi nullannulla nullor nullicardo nullinullasnull do nullranconull 41null nos senioresnull nullnullrio Carvalnullonull 4nullnull tas nullnulle iam em nullnullsca de nulloas marcas nullois
nullaratona CPnull com o renullisto de nullnullnullnullnullnullnull snullnullenull nos veteranos IIInull e nullinis nullantosnull nullnullnull nos venull nullonullve nullm lanullso de temnullo demasiado nullrande
riorinullandonullse a nullnullnulls Pintonull do nullnullortinnullnull nullor teranos IV. entre o nullinal do anullnullecimento e o innullcio real da
sete senullnullndosnull e a Artnullr nullantianullonull do Gnull nullalando sonullre a ornullaninullaçãonull as classinullinull nullrova.
nullnidos Canulliensesnull nullor nullnullase dois minnulltos. caçnulles nulloram disnulloninullilinulladas ranullidamente T. Seia
NUNO pEREIRA nullUABnullE ANA
VIEIRA nullNDIVIDUALnullVENCEM
nullcorreu mais uma edição dos null null de nullnavente, a nullnull. nullprova disputounulle
numa manhã quente e com bastante vento.
A
enullemnulllo do ano anterior o candidato null vitnullria da nullrova nulloi o entre trnulls veteranasnull Ana Vieira nullindividnullalnull actnullalmente renullresenta
do costnullmenull nullnullnulls nulleiteiranull renullressado null nullonullco temnullo dos o C.null.Asas do nulliléninullmnull Ana nullarnullarida nullAlvitejonull e Carolina nullelinull
Enullronullenulls de atletismo onde renullresentonull null altnullra o atletismo nullnullnião de nullomarnull. Ana Vieira trinullnnullonull com null1null1nullnullnullnull nullorasnull deinullando a
Portnullnullnullnulls na nullrova nullainnulla do atletismonull a maratona. nullas tal atleta alvitejana a 4null senullnullndos e a nanullantina a 1null1null minnulltos.
como no ano anterior o Atleta da nulloita nullentrenullonullnull o nullrimeiro lnullnullar do null Cnull Asas do nulliléninullm null null Praticante null nulloc. Constrnullçnulles nullatias
nullnulldio a nullnullnulls nullantosnull tamnullém do CnullAnull. Carlosnull esteve nullresente com dois atletasnull
A nullrova decorrenull nullastante rnullnullida na nullnullnulls nullnullarte e José nullimnullesnull nullnulle se clasnull
nullrimeira nullarte nullanullendo nullrever nullons temnull sinullicaram resnullectivamentenull em null1null e nullnullnull
nullos nullara todos os nullnulle vão a estas nullrovas nullaté nullarece nullnulle nullinulleram a nullrova jnullntosnull
com o onulljectivo de melnullorar o temnullo do nullnullro ennullanonullnullnull 1nullnull e 1nullnull dos escalnulles de
ano anterior. nullnull nullnulle o renullresso a nullenanull Veteranos I e III.
vente seria com nullm vento nullastante nullortenull null CnullA nullenaventense nullenull a donullradinull
o nullnulle não nullermitinull os ritmos da nullrimeira nnullanull vencendo individnullalmente e colectinull
nullartenull nullara os null1null atletas em renullresentanull vamentenull com nullnull nulltsnull com CnullnullA nullnidas
ção de nullnull enullnullinullasnull nullnulle nullarticinullaram a ocnullnullar o nullnull null nullnull nullts e nullnull Alvitejo null null4
A ornullaninullação do costnullmenull imnullecnullvelnull nullts
Partida null nullora certanull a caminnullada não innull Em disnullnullta estava ainda o tronullénull Arnull
ternullere com os atletasnull não nullnull anulltomnullveis ménio nullelismino nullnullenull nullremiava a enullnullinulla
a nullanuller nullincanas no meio dos atletasnull etc. mais renullnulllar nas nullrovas de Cornullcnulle e
Pena nullnulle este ano a nullresença nulleminina ter nullenaventenull a enullnullinulla da nullinullertnull snullnulllantonull
sido nullnullase nnullla. A realinullação no mesmo a enullnullinulla do Alvitejo anullenas nullor nullm esnull
dia de nullrova em Cascais nulloi nullor certo nullm casso nullonto.
local mais concorrido nullelas nullennullorasnull A ornullaninullação anullroveitonull nullara nullomenull
nullnullno Pereira CnullAnull com 4nullnullnullnull nulloi o nanullear a nullaratonista nullita nullorralnullonull manull
vencedornull senullnullindonullsenulllnulle em nullnull nullnullnulls nulleinull drinnulla da nullª caminnullada nullnullnullnull.
teira Ind null 4nullnullnull4 e nullnull João nullonulles Cnullnullnull
null nullnullnullnullnullnull no sector nullemininonull sem a nullresennull
ça dos nullrimeiros nulllanos do nullanorama nanull J.Simões
cionalnull assistinullnullse a nullma lnullta interessante Fotos: www.15kmbenavente.blogspot.com
Junho 2009 12
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com