This page contains a Flash digital edition of a book.
62 AL TACHTIG JAAR EEN BEGRIP IN DE VOORTSTUWINGS- EN MANOEUVREERTECHNOLOGIE


Familiebedrijf De Waal jubileert


901 | WEEK 51-01 19 DECEMBER 2018


Grondlegger de heer J.A. (Ko) de Waal.


A.M. (Ton) de Waal (2e generatie).


Jacco de Waal (4e generatie) aan het werk op de hydrauliekafdeling.


WERKENDAM Dit jaar is het alweer tachtig jaar geleden dat Ko de Waal zijn machine- fabriek in Werkendam begon. In de jaren ‘30 werden zogenoemde zijschroef-installa- ties gemaakt. Het was de tijd van de vracht- zeilvaart en zonder wind kon er zo toch ge- varen worden. Met een kleine diesel aan dek en een haakse overbrenging liet men een schroefasje naast het schip in het wa- ter zakken. Al doende heeſt De Waal de op- komst van de zijschroef meegemaakt tot aan de huidige (hybride) schroefaandrij- ving. Door de jaren heen is een voortreffe- lijk stuurwerk ontwikkeld. Tegenwoordig is De Waal dé specialist op het gebied van de voorstuwings- en manoeuvreertechnolo- gie. Het bedrijf heeſt naam gemaakt in alle maritieme sectoren en menig schip vaart rond met een schroefas- en/of besturings- systeem van De Waal. Ondanks het succes is De Waal gebleven wat het van oorsprong was; een betrouwbaar familiebedrijf waar kwaliteit van de producten op nummer één staat.


SANNE VERHOEFF


Medewerkers zijn het erover eens; De Waal staat voor de kernbegrippen betrouwbaar, constant, familiegevoel en rechtlijnig. Sinds de oprichting in 1938 is het bedrijf gestaag gegroeid. Er kwamen nieuwe loodsen bij


Marco de Waal (3e generatie).


en nieuwe en modernere machines werden aangeschaſt. De Waal groeide flink qua capa- citeit en ging mee met de schaalvergroting in de binnenvaart. Tijdens de nieuwbouwhaus- se die inzette in 1995 was het een waar gek- kenhuis wat betreſt de hoeveelheid schepen die hun (vaar)weg naar De Waal vonden. Er werd een nieuwe 15 meter hoge staalbouw- hal gebouwd, de 150 meter lange Waalkade kwam erbij en de torenkranen werden ver- nieuwd. Liſt 1 kreeg een upgrade, zodat ook zwaardere schepen bediend konden wor- den. Inmiddels bedient De Waal alle maritie- me sectoren: binnenvaart, zeevaart, visserij, superjachtbouw en offshore.


Familiebedrijf De Waal is al generaties lang een onafhan- kelijk familiebedrijf waar alle producten nog steeds met dezelfde liefde en vakmanschap worden gemaakt als toen Ko de Waal zijn be- drijf in 1938 begon.


Momenteel is De Waal een ‘derde gene- ratie’ familiebedrijf en dat is bijzonder. Statistieken wijzen uit dat maar 30 procent van de familiebedrijven succesvol doorgaat naar de tweede generatie en dat slechts 13 procent van de oorspronkelijke bedrijven (87 procent is dan al uitgevallen) in de derde generatie belandt. Inmiddels is bij De Waal de vierde generatie in aantocht. “Met de


familieleden en commissarissen werken we tegenwoordig vanuit een bestuursmodel”, zo vertelt mede-eigenaar Marco de Waal (der- de generatie). “Deze governance borgt de continuïteit op de lange termijn voor klan- ten en medewerkers. Zo hebben we dit jaar een stuk bouwgrond aan de Biesboschhaven Zuid gekocht voor uitbreiding van het fami- liebedrijf”. Immers: “Met stilzitten, schrijf je geen geschiedenis”, aldus Marco.


Ontwikkelingen Belangrijke ontwikkelingen die recent bin- nen De Waal plaatsvonden, zijn onder andere de robotisering, het bieden van wereldwijde service en de installaties die geleverd wor- den aan superjachten. Marco: “De bouwers van superjachten hebben nu ook de beken- de ‘De Waal’ kwaliteit ontdekt. Inmiddels zijn praktisch alle grote Nederlandse jachtbou- wers klant bij ons en gaan de roer- en stuur- systemen de hele wereld over”. Van Monaco


De Waal jaren dertig. Aan de voormalige Nieuwe Haven van Werkendam begon Ko de Waal in het pand links achteraan zijn machinefabriek.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96