search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 46-47 16.11.2016 I NUMMER 846


DUURZAAM ONDERNEMEN NAJAAR 2016


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


2-3 FULL MISSION


BINNENVAARTSIMULATOR IN GEBRUIK


47


Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports verkennen fusie


de relaties met de nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.


GENT Het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports zetten verdere stappen om hun samenwerking te versterken met een fusie als ‘stip aan de horizon’. De havenbedrijven hebben de afgelopen maanden een onderzoek verricht naar de kansen en mogelijkheden van een samenwerking. In die opdracht werden ze ondersteund door het bureau McKinsey. Tegen eind april 2017 willen beide havenbedrijven weten of een fusie het beste is. De verkenning is voor beide bedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. Op maandag 7 november ondertekenden beide bedrijven in het Gentse stadhuis daartoe een intentieverklaring.


Het waren de voorzitter van het Havenbedrijf, Gent Mathias De Clercq, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports, Roelf H. de Boer, met de respectievelijke CEO’s Daan Schalck en Jan Lagasse die in de vooravond de intentieverklaring ondertekenden. Dit onder het toeziend oog van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts, de Nederlandse minister- president Mark Rutte en minister Schultz


van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De ondertekening vond plaats als afsluiter van de Vlaams-Nederlandse Top in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.


Zes maanden onderzoek Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (met de havengebieden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) zullen gedurende de komende zes maanden de mogelijkheden onderzoeken inzake onder andere fiscaliteit, de bestuurlijke en juridische structuur,


Een logisch gevolg Deze verdere samenwerking, op gelijkwaardige basis, is een logisch gevolg van de ligging, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven. Het betreſt immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent. De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt (de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, samen commerciële troeven van de regio promoten op beurzen en management van de haveninfrastructuur).


Nieuwe dynamiek Beide directies staan 100 procent achter de fusieverkenning, juist ook vanuit de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaaleconomische betekenis voor de regio. Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports: “Een intensief samenwerkingsverband levert naar onze overtuiging alleen voordelen op. Voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven die een stevige partner zullen vinden om hen te ondersteunen, voordelen voor de betrokken regio’s die met een gecombineerd havenbedrijf tot de top van Europa zullen behoren en voordelen voor de beide havenbedrijven en hun medewerkers die met een grotere kritische massa nog professioneler zullen kunnen opereren. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta”.


THE LEAN AND GREEN SOLUTION


THE LEAN AND GREEN SOLUTION


Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent: “Dit is voor het Havenbedrijf Gent het mooiste project tot nu toe. Samen betreden we de top 10 van de Europese havens”. “Bovendien betekent dit veel voor de slagkracht die wij als haven kunnen tentoonspreiden in een steeds mondialer wordend krachtenveld. Die toegenomen slagkracht is bovendien zeer positief voor de bedrijven in de haven, maar ook voor de regio”, aldus Mathias De Clercq voorzitter van het Havenbedrijf Gent.


De havengebieden: één krachtige economische regio De havengebieden van Vlissingen tot Gent zijn centraal gelegen in West-Europa en kunnen in een straal van 500 kilometer maar liefst 500 miljoen consumenten bedienen. Het gebied telt 80.000 inwoners, 110.000 werknemers en ruim 500 bedrijven. Dit gebied is goed voor 13,6 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het is 9.300 hectare groot en ontvangt jaarlijks 8.700 zeeschepen. Zeeland Seaports ligt met de havens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen aan het begin van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De haven van Gent ligt 32 kilometer verder landinwaarts. De havens van Gent en Terneuzen zijn toegankelijk voor schepen met maximum 12,5 meter diepgang. De haven van Vlissingen/Borsele is bereikbaar voor schepen tot 16,5 meter diepgang.


Over Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, boekte in 2015 een omzet van 33 miljoen euro en 10,2 miljoen euro winst. Gent registreert 26,4 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 20,1 miljoen via binnenvaart. De Stad Gent is de aandeelhouder, in de nabije toekomst komen daar de gemeenten Evergem en Zelzate bij. Er werken 160 personeelsleden. NV Zeeland Seaports (met de havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) noteerde in 2015 een omzet van 53 miljoen euro en 8 miljoen euro winst. Zeeland Seaports registreert 33 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 32 miljoen via binnenvaart. De aandeelhouders zijn de Provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Er zijn 90 medewerkers.


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


vooruitgang door ��n�va��� VOORTVAREND VERZEKERD


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN Uw cummins dealer


met o.a. info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


dbhdiesel.com T. 088 0040484


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


EOC zeker op het water! T. 088 6699500 | eoc.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


BEREIK- BAAR


24/7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68