This page contains a Flash digital edition of a book.
844 | WEEK 42-43 19 OKTOBER 2016


WAAR LIG JE?


Dag van de arbeid bij de Watenberg GÉ VAN DE ZON Op 1 mei, de dag van de arbeid, lijkt het of heel motorrijdend Frankrijk van het prach- tige weer wil genieten als ze massaal over de brug vlak achter de kont van het schip rijden. Er zal een motortreffen zijn want ze gaan allemaal dezelfde kant op. Omdat het toch gedaan is met onze rust gaan wij er ook op uit. Zo fietsen we vanuit onze ligplaats Holque (Frans Vlaanderen) richting zuiden naar het bos van Eperlecques wat doorsne- den wordt door de TGV. Via een tunneltje weten we die barrière te slechten en komen aan de andere kant uit bij het ‘Blockhaus’; een terrein met een enorme bunker waar ooit de Duitsers de V1 en V2 wilden lanceren om Londen te vernietigen. De Engelsen had- den het door en hebben het terrein behoor- lijk gebombardeerd. Helaas kwamen daar vele tewerkgestelden uit allerlei landen bij om. Ter nagedachtenis aan die onschuldige slachtoffers zorgde de burgerbevolking er- voor dat deze plek een plaats van bezichti- ging en rondleiding is geworden; ‘opdat wij niet vergeten’.


Bij Watten voert een wandelpad je naar de meest westelijke schakel van de bergketen van de Monts de Flandre. De Mont de Watten (Watenberg) ligt op het kruispunt van bin- nen-Vlaanderen, het moeras van Saint Omer en van de eerste heuvels van Artesië (Artois). Het is een landschap van heuvels, bosjes en wallen. De koeien kijken even op (zoveel mensen komen er niet) maar de ezels keuren ons geen blik waardig. Langs het wandelpad ligt een poeltje zoals er hier velen geweest


zijn, ooit door mensenhanden gemaakt om het vee van water te voorzien en bij calami- teiten de beschikking te hebben over blus- water. Bovenop deze berg van 72 meter vin- den we naast een prachtig uitzicht de enige Artezische molen die er nog bestaat. Bij dit type molen draait alleen de kop van de mo- len en niet de hele romp. Hij dateert uit 1731 en is gebouwd uit materiaal van een voormalige abdij. De molen was in bedrijf tot 1930, de laatste molenaar overleed in 1935. Inmiddels is de molen weer gerestau- reerd want tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers de kap van de molen gehaald en het mechanisme verwijderd om er een observatietoren van te maken. Dat is een beetje de geschiedenis van deze streek: molens werden vaak op hoogte ge- bouwd, om zo goed mogelijk gebruik te kun- nen maken van de windenergie. Maar in dit verder vlakke land boden die plekken veel uitzicht en waren door hun strategische lig- ging erg gewild bij oorlogshandelingen. Het gebied heeſt dan ook veel oorlogs ellende gekend. Talrijke militaire begraafplaatsen getuigen van de heſtigheid van de gevech- ten. Frans Vlaanderen was tijdens de Eerste Wereldoorlog een strategische zone en het Duitse offensief in de lente van 1918 heeſt sommige steden bijna geheel van de kaart geveegd. Baillieul, Nieppe, Meris, Méteren en Steenwerck werden voor 95 procent ver- woest! Opvallend is dat veel steden her- bouwd zijn volgens de Vlaamse architec- tuurtraditie. Wat een werk moet dat geweest zijn. Ja, dan heb je wel het recht om eens per jaar de ‘Dag van de arbeid’ te vieren.


‘LEKKER, MAKKELIJK EN MINDER CALORIEËN’ De gezonde kombuis


Pittige kip met mango voor 2 personen Een nadeel van de markt is soms dat je voor weinig geld veel kunt kopen. Zo zat ik weer met veel te veel fruit, wat allemaal tegelij- kertijd rijp was. Wat te doen met rijpe man- go? Zoekend naar inspiratie, kwam ik op smulweb een leuk recept tegen. Ik heb er een draai aan gegeven en het volgende er- van gemaakt:


Kook ongeveer 110 gram zilvervliesrijst volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd 200 gram kipfilet in blokjes. Snijd een kleine mango en 2 paprika’s in reep- jes. Snipper een ui en leg een knoflook- teen klaar in de pers. Verhit een eetlepel olie in een hapjespan. Bak de kipfilet rondom bruin. Voeg vrij snel de ui toe en pers de knoflookteen er boven uit. Voeg de paprika stukjes toe, 3 eetlepels sweet chilisaus, een half blokje visbouil- lon, 1 eetlepel ketjap, een eetlepel tikka masala, indiase kruidenpasta en 1 rood pepertje klein gesneden (zonder de zaad- jes). Voeg dan de reepjes mango toe. Heel even op hoog vuur doorwarmen en gelijk serveren.


25


Je kunt het best pittig maken, want het zoe- te van de mango compenseert dit weer. Als je het aan boord hebt, garneer dan met een beetje munt en een handje cashewnoten. Voor nog wat extra groente kun je er een frisse komkommersalade bij serveren van blokjes komkommer en een beetje ketjap.


Doe Maar Gezond en eet smakelijk!


majella@doemaargezond.info www.doemaargezond.info


Heijmen beste bedrijf 2016 in bunkerbranche


ROTTERDAM Bunkerstation Heijmen BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de bunkerbranche. Het heeſt zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. “Bunkerstation Heijmen weet zijn grote vakkennis te com- bineren met een innovatieve aanpak, waar- door het zeer hoog scoort op klanttevre- denheid. Het wordt algemeen als een van de beste organisaties op dit gebied beschouwd”.


Peterson maakt beladingsvolgorde transparant


AMSTERDAM De firma Peterson heeſt een gloednieuwe website gelanceerd: www.fac- torijnet.nl. Op deze website worden niet al- leen de verwachte aankomsten van zeesche- pen getoond, maar ook de volgorde waarop de binnenschepen uit deze zeeschepen zul- len laden. Door deze informatie op het inter- net te tonen streeſt Peterson naar transpa- rantie voor al haar relaties: klanten, factors, stuwadoors en zeker ook de schippers. Peterson vervult hiermee een lang gekoes- terde wens welke namens de binnenvaart door BLN kenbaar is gemaakt.


Op de website www.factorijnet.nl worden de zeeschepen getoond waarop ruimte is besteld en ingedeeld. Per overslagmachine worden de tijdstippen getoond waarop de stuwadoor de ruimte heeſt besteld en binnen deze tijdvak- ken worden de schepen in de geplande volg- orde vermeld. Per schip wordt het ingedeelde tonnage en het ruim waaruit zal worden ge- laden weergegeven. Door middel van een op- merking kan Peterson de coördinator extra in- formatie geven over de status van de planning en eventuele vertraging. Op basis van deze


informatie kan een schipper inschatten wan- neer een belading zal plaatsvinden.


Digitale rapportage Ingedeelde schepen welke via de bevrachters zijn opgegeven, worden in de lijst verwerkt. In principe zijn aan het einde van de middag de schepen voor de volgende dag ingevoerd. Zodra de controleur, na het beladen van een schip, via zijn digitale rapportage heeſt aange- geven dat een schip gereed is, wordt deze van de lijst verwijderd. Hierdoor is de lijst ook bui- ten kantoortijden actueel. In eerste instantie worden alleen zeeschepen getoond waarop Peterson vanuit de FIO-rol de regie voert voor de havens van Amsterdam. In het komende jaar zal een verdere uitrol plaatsvinden naar de havens van Rotterdam en zal ook de overslag uit duwbakken en coasters in de zeehavens vermeld gaan wor- den. Uiteraard wordt alleen informatie waar- bij Peterson betrokken is vermeld op deze nieuwe website. De overslag van agri-produc- ten is vaak moeilijk te plannen. Met de intro- ductie van www.factorijnet.nl wordt dit proces transparant gemaakt, en dat 24/7.


Bunkerstation Heijmen is als familiebedrijf sinds de oprichting in 1953 actief in de inter- nationale binnenvaart en regelt bunkeringen door heel Europa. Vanuit Millingen aan de Rijn levert het met zijn moderne vloot onder ande- re gasolie, smeermiddelen en scheepsmate- rialen die ook via de tweetalige webshops te bestellen zijn. In 2014 is het bedrijf uitgebreid met een tweede locatie in Rotterdam van waaruit het tevens short-seabunkeringen kan verrichten. De bevoorrading van beide bun- kerlocaties geschiedt door hun eigen binnen- vaarttanker waarmee zij voor zichzelf en voor derden het transport verzorgen.


Innovatie


De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Bunkerstation Heijmen een vooruitstreven- de organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. “Innovatie is het sleutelwoord bij Heijmen, want men is continu bezig zijn producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant”, aldus de commissie. Sinds 1998 wordt er gewerkt met een bun- ker-winkelschip van 85 meter lang. “Een mo- dern schip, compleet dubbelwandig en uit- gerust met een ultramoderne bunkergiek”, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. “De totale capaciteit bedraagt maar liefst 2.000 m3. Aan boord be- vindt zich een uniek systeem voor de verwer- king van het eigen afvalwater en ook RCI Fuel Purifier-filters op alle gasolie-afleverpunten. Deze zorgen ervoor dat er geen condenswater en micro-organismen voorkomen in de afgele- verde gasolie. Tevens is het bunkerstation on- langs uitgerust met 176 zonnepanelen”.


Perfecte service De jury prijst met name de grote klant- en ser- vicegerichtheid. Zwaan: “Door een perfec- te service, dag en nacht, geniet het bedrijf een hoge gunfactor. Men is zeer klantgericht en probleemoplossend bezig. In deze we- reld telt snelheid, en dat wordt waargemaakt. Door vakmensen met passie voor het werk die weten wat ze doen en klanten merken dit. Heijmen is hier echt onderscheidend mee”.


De Nominatiecommissie is van mening dat Bunkerstation Heijmen op deze gronden kan worden uitgeroepen tot winnaar in de Bunkerbranche en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2016. “Gedrevenheid, passie, innova- tievermogen, durf en visie, plus een sterke fo- cus op de klant maken van deze organisatie een uitgesproken branchewinnaar”. Meer in- formatie: www.bunkerstationheijmen.nl.


Beste bedrijven Het Nationale Business Succes Award Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks de beste be- drijven van Nederland in specifieke bran- ches op basis van strenge selectiecriteria. Een Succes Award wordt op basis van onderzoek toegekend aan ondernemingen die excellen- te resultaten hebben bereikt in hun branche en een lichtend voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business Succes Award is de eerste en de enige jaarlijkse on- dernemersprijs van Nederland, met een eigen televisieprogramma en een hoofdprijs van 100.000 euro.


De missie van het Nationale Business Succes Award Instituut is tweeledig: het delen van actuele innovaties en kennis over de succes- factoren van ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, en het verster- ken van het succes, de merkbekendheid en de company pride van de genomineerde onder- nemingen via deze ondernemersprijs en het platform van de Nationale Business Succes Award.


De huidige editie van Nationale Business Succes Award (2016), inclusief het aanverwan- te tv-programma De Succesfactor, is gestart in januari en wekelijks tot einde 2016 te volgen op RTL7, zondags om 12:55 uur.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56