search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
7


Inboedel


Als je op reis gaat, neem je allerlei spul- len mee die je trip aangenaam maken. Denk aan fietsen, een laptop en een tablet. Bij een aantal camperverzekerin- gen heb je hiervoor een gratis dekking en als dat niet voldoende is, kun je dat bedrag verhogen. Soms is de reisbagage verzekerd met de reisverzekering. Check wat de voorwaarden zijn.


8


Wil je jouw camper verhuren? Dan geldt een ander premiebedrag


9


No-claimbescherming Een ongeluk door je eigen schuld over-


komt de beste bestuurder. Dubbel pech is het als dat ook nog eens no-claim- korting kost. Check daarom of de ver- zekering de mogelijkheid biedt om je no-claimkorting te beschermen. Als er dan iets gebeurt, dan blijſt je korting op de premie gelijk en gaat je premie voor dat jaar niet omhoog.


Pechhulpverlening


De dekking voor hulpverlening bij pech is lang niet op elke camperverzeke- ring standaard gedekt. En als deze al gedekt is, hoe is het dan gesteld met vervangend vervoer en vervangende huisvesting onderweg? En is er dekking in binnen- en buitenland? Geldt die dekking ook als je camper zwaarder is dan 3.500 kilogram of langer is dan acht meter? Hoe zit het met andere pechhulpdekkingen zoals de wegen- wacht van de ANWB? Ben je wellicht dubbel verzekerd? Of juist helemaal niet?


10 11 12 13 Woon-werkverkeer


Een camper is een ‘recreatief object’. Veel camperverzekeringen hebben daarom in de polisvoorwaarden bepaald dat je de camper alléén recreatief mag gebruiken. Maar als je de camper behalve voor recreatieve doeleinden ook gebruikt voor bijvoorbeeld woon-werk- verkeer, hoe is dan de dekking bij een schade?


14


Onbeperkt verblijf in het buitenland


Een camperaar reist veel én lang. Hoe- lang ‘mag’ je van de verzekering onbe- perkt en onbezorgd aaneengesloten op reis? Tip: let wel op de apk-verplichting. Laat je die verlopen en er ontstaat schade door een gebrek dat tijdens de apk opgemerkt had kunnen worden, dan kan dat vervelende consequenties hebben voor je polisdekking. Daarnaast kan het rijden zonder geldige apk je een verkeersboete opleveren.


WWW.NKC.NL CAMPERGIDS 2019


Stalling in het buitenland Diverse camperaars stallen hun camper


voor langere tijd aaneengesloten in het buitenland. Mag dat volgens de polis- voorwaarden? Kijk naar de maximale periode voor het verblijf van de camper in het buitenland en eventuele uitzon- deringen.


Camper privé verhuren Niet iedereen gebruikt de camper het


gehele jaar. Wellicht overweeg je dan om je camper te verhuren. Als je dat zonder toestemming van je verzekeraar doet, dan heeſt de verzekeraar het recht om de (casco) schade af te wijzen. Er zijn verzekeraars die wel de mogelijkheid bieden om de camper te verhuren met behoud van de voorwaarden en een opslag van de premie.


Volledige schadeherstel- vergoeding?


Schadeherstel wordt niet standaard volledig vergoed. Bij sommige verzeke- ringen ben je verplicht gebruik te maken van de door de verzekeraar geselecteerde schadeherstellers, wil je de totale kosten voor herstel vergoed krijgen. Doe je dat niet, of laat je de schade sowieso niet repareren dan kan het dat je slechts een deel van de schade krijgt vergoed.


Kijk verder op: www.nkc.nl > verzekerin- gen > camperverzekering


81


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100