search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“Dat betekent dus: voor of naast de auto staan, maar nooit erachter. Doe het raam open, zodat je elkaar ook kunt horen. Spreek gebaren af, gebruik in de avond een zaklamp voor lichtsignalen. En heel belangrijk: luíster naar de aanwijzingen van je partner. Vooral mannen hebben er een handje van om toch gewoon iets anders te doen dan hun partner aan- geeſt.” Maar hoe pak je lastige parkeer- situaties aan als er geen partner is die even mee kan kijken? “Desnoods stap je uit om te kijken of je nog ruimte hebt”, zegt Dukkerhof. “En inderdaad, dan kan het dat een ongeduldige automobilist achter je de claxon gebruikt. Maar ook die is erbij gebaat dat die camper zonder schade verder rijdt, anders moet hij nog veel langer wachten.”


Bewuster kijken


Na de oefeningen volgt het rijden op de weg. “Spannend”, vond Brinkhuis. “Het


‘Vooral mannen hebben er een handje van om gewoon iets anders te doen dan hunpartner aangeeſt’


is net of je weer rijexamen moet doen. Ook hier ging het allemaal om positie op de weg en om het zicht rondom. Mijn vrouw kreeg de tip om nadrukkelijker in de spiegels te kijken: als je je hoofd draait zie je meer dan wanneer je het vanuit je ooghoeken doet. En ik zag gelukkig net op tijd dat oudere echtpaar op het zebrapad, toen ik de rotonde af reed. Maar ook die zaten een beetje verstopt achter de raamstijl. Je gaat veel bewuster kijken, zodat je ook meer ziet.” Tijdens de praktijkoefening komt ook het nieuwe rijden aan de orde. Deze rustige rijstijl past bij uitstek bij cam- pers, vindt Dukkerhof. Dus nader je een verkeerslicht, trap niet op het laatst op


de rem, maar laat de camper rustig uit- rollen. Dat spaart brandstof en geeſt je meer tijd om de situatie te beoordelen. Dukkerhof: “Als we al een tijdje gereden hebben, doe ik een oefening waarbij de camper niet mag stilstaan. Dus: heel langzaam op rode lichten af rijden. Ook op die manier realiseren mensen zich dat een rustige rijstijl heel grote voorde- len heeſt.”


Na afloop is er een evaluatie waarbij de cursisten hun ervaringen delen. “Je ziet dat mensen op een andere manier kijken naar iets wat ze al jaren doen”, concludeert Prijs. “Het wordt ook zeer gewaardeerd dat ze les krijgen in hun eigen camper.”


Camperdriving


Experience Heb jij de camper ook onder controle in moeilijke omstan- digheden zoals hevige regen? Tijdens de Camperdriving Experience kom je hier achter. Tijdens deze dag voor NKC-le- den in Lelystad leer je op- en afrijden op een gladde helling en je camper beheersen in moeilijke omstandigheden. Op een uitgezet parcours ga je voor- en achteruit manoeu- vreren. Ook leer je alles over de juiste manier van beladen, het zekeren van je belading en bandenspanning. www.nkc.nl > Camperreizen >


Evenementen > Camperdriving Experience


WWW.NKC.NL CAMPERGIDS 2019 71


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100