This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Restafval wordt Duurzame Tegel


De gemeente Duiven heeft als eerste de Duurzame Tegel in de straat: een stoeptegel die gemaakt is uit huishoudelijk restafval. De tegel is kwalitatief gelijkwaardig aan ‘gewone’ stoeptegels en wordt geleverd onder KOMO en Besluit bo- demkwaliteit. Deze showcase is het resultaat van een sa- menwerking tussen Betonindustrie De Hamer, Afval en ener- giebedrijf AVR en Mineralz, een dochteronderneming van Renewi. Zij ontwikkelden een proces waarbij bodemassen worden verwerkt tot FORZ® granulaat, een duurzame, scho- ne en veilige zand- en grindvervanger die als basis dienen voor De Duurzame Tegel. Het product helpt gemeenten om aan hun circulariteits- en recycledoelstellingen te voldoen. Mochten de tegels op een gegeven moment de straat weer uitmoeten, dan zijn ze opnieuw te recyclen.


www.duurzametegel.nl SENSIT: slimme parkeertechnologie


Nedap heeft de SENSIT productlijn van parkeertechnologie vernieuwd. Dit platform draagt bij aan het optimaliseren van verkeersstromen door beschikbare parkeerplaatsen inzichte- lijk te maken in binnensteden en winkelomgevingen. Nedap introduceert de SENSIT IR Flush Mount sensor. De


7


parkeersensor wordt in het wegdek verzonken geïnstalleerd. Met een combinatie van infrarood- en magnetisch veld de- tectietechnologie detecteert het systeem real time de bezet- ting van individuele parkeerplaatsen.


De verkregen parkeerdata zijn uit te lezen met de SENSIT P-Guide App voor smartphones, beschikbaar voor zowel iOS als Android. Daarnaast is de SENSIT Gateway toegevoegd aan het portfolio. Deze gateway biedt 3G, Ethernet en GPRS communicatie; een interface tussen het draadloze SENSIT netwerk en de software voor slimme parkeertoepassingen.


www.nedapmobility.com


Mooi werk: betonreparatie en -bescherming


Betonreparatie en –bescherming is een aantrekkelijk en kennisintensief vakgebied. De verschillende marktpartijen actief in de betonreparatie- branche trekken tijdens de Betondag 2017 samen op om dat voor het voetlicht te brengen. Zij hebben gezamenlijk een stand in het Betonon- derhoudspaviljoen (eerste verdieping, entree grote zaal en standnr. 139). De VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie), de VLB (Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermings- middelen) het opleidingsinstituut voor betonreparatie LSVB, de VBR (Ver- eniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) en het KB-Kennis- centrum (Kenniscentrum voor Kathodische Bescherming) laten daar zien dat het echt leuk en technisch uitdagend is om in deze kennisintensieve branche te werken.


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56