This page contains a Flash digital edition of a book.
2


LANGE POTEN


... PETER


V MIDDENDORP


orige week werd bekend dat vicepremier Wouter Bos in 2007 Volkskrant-hoofdre-


dacteur Pieter Broertjes heeft ge- vraagd journalist Bert Wagendorp te ontslaan. Diens columns, zo luid- de het argument, kostten de PvdA te veel zetels.


Er is op zich niets nieuws aan kla- gende politici. Verhagen en Kamp hebben zich al eens bij de leiding van deze krant beklaagd; hun goed recht, overigens. Ook Rutte belt weleens furieus naar stukjesschrij- vers. Halsema is van de preventie – voordat de columnist zijn pen kan pakken, heeft zij hem al gechar- meerd. Dit werkt uitstekend, al moet de politica beseff en dat zij, om eff ectief te blijven, haar charmeof- fensief langzaam zal moeten opvoe- ren; aan complimentjes raakt een mens gewend.


Om zijn eigen positie niet in ge-


vaar te brengen, zal een politicus zijn klacht omzichtig brengen. Hij zal zeggen: ‘Het heeft me geraakt.’ Hij zegt niet: ‘Ontsla die vogel’, want dan loopt hij het risico dat de hoofd- redacteur zijn columnist belt en zegt: ‘Ik heb nog een hartstikke leuk onderwerp voor jou.’ Bos heeft het wel aangedurfd bij


Broertjes het ontslag van Wagen- dorp te eisen, en je moet wel ont- zettend veel vertrouwen in de men- sen en de wereld hebben om dit niet in verband te brengen met de wens van Broertjes PvdA-politicus te worden. Evengoed houdt de kwestie iets


eigenaardigs. Waarom heeft Wa- gendorp niet meteen een column aan het onderwerp gewijd? Durfde hij niet? Wilde hij Wouter sparen? En beschikt Broertjes nu over het geheugen van een politicus, of is het waar wat hij op Twitter schreef: ‘Ik herinner het me niet als belangrijke kwestie. Was het niet een goede grap?’


Als Wagendorps columns de


PvdA werkelijk zetels hebben ge- kost, was het voor alle betrokkenen beter geweest als Broertjes niet zo zuiver had gedaan, en Wagendorp gewoon ontslagen had. Dan hoefde Wagendorp niet zo tandenknarsend toe te kijken hoe het door hem ver- foeide ‘Bruin I’ de macht kon grij- pen, had Broertjes staatssecretaris kunnen worden, en hoefde Bos niet zoveel uit te leggen. 1


Eerst Schulden ‘Je bent aan ze overgeleverd’


Banken weten met nieuwe truc executies te vermijden


‘Kunt u daar even tekenen?’ Banken doen alles om hun uitgeleende hy- potheekgeld terug te krijgen. Hun nieuwste truc: de ‘onherroepelijke volmacht’.


Mathijs Rotteveel AMSTERDAM


...


‘Het lijkt wel of de bankiers met zijn allen op een symposium zijn geweest waar ze dit instrument hebben uitge- vonden.’ Hettie Schuring van De So- ciale Raadsvrouw werkt al acht jaar in de schuldhulp. Als werknemers te maken krijgen met een loonbeslag, worden ze door hun werkgever naar haar doorgestuurd. ‘In die acht jaar was ik nooit een ‘onherroepelijke volmacht tot verkoop’ tegengeko- men. Maar in de laatste drie weken heb ik er vijf onder ogen gehad.’ De banken gebruiken de volmach-


ten volgens Schuring om huiseigena- ren in fi nanciële problemen verder onder druk te zetten. ‘Die mensen hebben vaak niet zoveel keuze meer: of een executieverkoop en de schuld- sanering in of een betalingsregeling treffen met hun bank. Dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur, maar dat doen banken nu vaak alleen als


hun klanten daarbij ook zo’n vol- macht tekenen.’ Met een volmacht kan de bank be-


slissen wanneer het huis in de ver- koop gaat en vaak ook tegen welke prijs. Ze kunnen er executieveilingen, die vaak weinig opbrengen, mee voorkomen. ‘Ze presenteren het als de ideale oplossing voor alle proble- men’, zegt Schuring. ‘Ze melden dat het huis dan niet openbaar geveild


‘Ze presenteren het als ideale oplossing voor alle problemen.


Dat klinkt goed.’ Schuldhulpverlener Hettie Schuring


hoeft te worden en dat de bank verder alles regelt. Dat klinkt natuurlijk goed.’ Vervolgens deinzen ze er niet voor terug alsnog loonbeslag te leg- gen. ‘Dan krijgt de bank zijn geld wel, maar lukt het de schuldenaar niet meer andere schuldeisers af te beta- len.’


Het grote nadeel van de volmacht


vertellen de banken er vaak niet bij: als de bank zeggenschap heeft over de verkoop van je huis, kom je niet in


aanmerking voor de schuldhulpver- lening. Schuring: ‘Om daar aanspraak op te maken, is het bij overwaarde nodig je huis te verkopen, bijvoor- beeld op een executieveiling. Die schuldhulpverlening is geen pretje, maar helpt je wel in drie jaar van je schulden af. Dat lukt dan niet meer. Je bent aan je bank overgeleverd.’ Ook notaris Hans Erkamp van Er-


kamp Van Leersum Notarissen te Alk- maar waarschuwde zijn collega’s al voor de volmachten. ‘Mensen die zo’n volmacht tekenen, zitten vaak zwaar in de problemen’, zegt hij. ‘No- tarissen moeten hen dus goed uitleg- gen waar ze aan beginnen, want ze gaan wel het verkooptraject in. Ik heb gezien dat de volmachten worden ge- bruikt als extra pressiemiddel. Daar wil ik als notaris niet mee geassoci- eerd worden.’ Ook de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) deed een waarschuwing de deur uit. Erkamp ziet dat de banken zich de kritiek op hun werkwijze hebben aangetrokken. ‘Er is nu een mini- mumverkoopprijs in de volmacht opgenomen en ze zijn van beperkte duur.’ Volgens Schuring zijn dit slechts marginale verbeteringen. De Nederlandse Vereniging van Banken gaf gisteren geen commentaar. 1


 


Ambtenaren


TWEE KEER NUL IS... NUL


Als het aan minister Donner van Binnenlandse Zaken ligt, krijgen rijksambtenaren de komende twee jaar geen loonsverhoging. Het was al bekend dat Donner de lonen vol- gend jaar wil bevriezen, maar het loonbod van ‘dubbelnul’ was giste- ren nieuw voor de vakbonden. FNV Abvakabo eist juist een loons- verhoging van 2 procent.


Misbruik


KARDINALEN NAAR ROME


Paus Benedictus XVI nodigt de kar- dinalen, onder wie Nederlander Ad Simonis, uit om de reactie van de Rooms-Katholieke Kerk op de vele schandalen van seksueel misbruik te bespreken. De bijeenkomst is op 19 november in Rome. De kerk is de laatste jaren opgeschrikt door schandalen in onder meer Ierland, België, Duitsland en Nederland.


Beleggen Profi teren van een buitje Alle weermannen naar de beurs


Zelfs aan een regenbui kun je op de beurs tegenwoordig geld verdienen.


Tjeerd Wiersma AMSTERDAM


...


Iedereen speculeert wel eens of het gaat regenen en zo ja, hoeveel. Dat was tot dusver veelal een nutteloze bezigheid, maar sinds kort kan het wel degelijk lucratief zijn.


Sinds enkele dagen biedt de Chi- cago Mercantile Exchange – verreweg ‘s werelds grootste derivatenbeurs – namelijk ook futures en opties aan waarmee je kunt ‘voorspellen’ hoe- veel neerslag er maandelijks tussen maart 2011 en oktober 2011 boven acht verschillende vliegvelden in de


VS gaat vallen. Daar is een leuk centje mee te verdienen. Weerderivaten bestaan op zich al


langer. Het eerste werd in 1997 ver- handeld, door het Amerikaanse Aquila Energy. Vooral door de plots erg warme golfstroom El Niño in 1997 en 1998 en andere klimaatver- anderingen wereldwijd is de markt de laatste jaren fl ink gegroeid. De ‘Weather Risk Management As- sociation’, die nauwkeurig bijhoudt welke producten er allemaal zijn, re- kende uit dat er nu jaarlijks al meer dan vijftien miljard dollar met de lu- cratieve handel in weerderivaten ge- moeid is. Handelaars waren tot nu toe onder meer energiebedrijven, or- ganisatoren van concerten en sport- evenementen, en exploitanten van


pretparken. Bedrijven gebruiken ze vooral om zich in te dekken tegen ex- treme weersomstandigheden, orga- nisatoren om te voorkomen dat hun evenement in het water valt. En sinds kort hebben particulieren ontdekt dat ze geld kunnen verdienen aan na- tuurrampen. Of het wel echt een zinvol product


is voor particuliere beleggers is de vraag. Zo heeft Facebook-gebruiker Tristan Tarak Brasseur-Kermadec een pagina aangemaakt waarop hij parti- culiere beleggers oproept om de re- genderivaten te boycotten. Hij noemt de ontwikkeling ervan


een verspilling van geld en ‘totaal zinloos’. Niet heel veel mensen lijken het met hem eens te zijn, want zijn pagina heeft nog maar 53 fans. 1


REUTERS Horrorkelder


HUIS FRITZL GAAT ERAAN


Het huis van Josef Fritzl in de Oos- tenrijkse plaats Amstetten zal wor- den gesloopt. Volgens de rechter is er veel belang bij dat het huis met de grond gelijk wordt gemaakt, van- wege de hevige emoties die de zaak oproept. In de kelder misbruikte de inmiddels 74-jarige Fritzl zijn doch- ter Elisabeth 24 jaar als seksslavin. Hij verwekte zeven kinderen bij haar. Fritzl werd in 2009 tot levens- lang veroordeeld.


Wildersproces


‘WRAKING WAS ONJUIST’


De wraking van de rechters die het Wildersproces behandelden, was onterecht. Dat vindt Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die op persoonlijke titel een notitie erover schreef. Het parket bij de Hoge Raad betreurt het dat deze no- titie openbaar is geworden.


Geweld


VEEL BIRMEZEN DE GRENS OVER


Meer dan tienduizend inwoners van Myanmar (Birma) zijn naar Thailand gevlucht, nadat gevechten waren uit- gebroken tussen strijders van het Ka- renvolk en militairen. Vooral vrou- wen en kinderen staken massaal de grens over, zo berichtte de BBC. Veel gevluchte Birmezen zijn on-


dergebracht in een legerkamp in de grensplaats Mae Sot.


Het Thaise Rode Kruis liet weten dat het de vluchtelingen van voedsel pro- beert te voorzien. Zondag vonden in Myanmar voor


het eerst in 20 jaar tijd ‘verkiezingen’ plaats, die werden geboycot door de belangrijkste oppositiepartij. Span- ningen bij de stembusgang liepen uit op geweld in en rond de Birmese grensplaats Myawaddy. Volgens sommige bronnen zijn er drie doden gevallen, volgens andere zeker zeven. Daarnaast zouden circa twintig mensen gewond zijn geraakt.


Argus Birmezen vluchten massaal voor militairen


Beatrix twittert ‘Zal de Volkskrant een keer ophouden met publiceren onjuiste info?’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20