This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 14-15 01 .04.2015 I NUMMER 804


3


“BINNENVAARTSECTOR MOET BETER GAAN SAMENWERKEN”


7 CONNECTING SPECIALISTS


Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500


www.teamcoshipyard.nl


MARTIN STAATS NIEUWE VOORZITTER BDB


TWEEDE KAMER NEEMT INITIATIEF WETSVOORSTEL WET TOEZICHT KREDIETUNIES AAN Oprichting Binnenvaart Kredietunie Nederland stukje dichterbij


ROTTERDAM De Tweede Kamer heeſt op 24 maart unaniem het initiatief wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (WtK) aangeno- men. Hiermee wordt het voor kredietunies mogelijk om tot een bedrag van 10 miljoen euro spaargeld aan te trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank nv (DNB) en Europees geldende regels. Dit alleen als de wet wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer, en als de Europese Commissie bereid is om Nederlandse kredietunie organisaties op een uitzonderingenlijst te plaatsen. Dit betekent ook goed nieuws voor de nog in oprichting zijnde Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN). Voorzitter Marieke Vavier hoopt de officiële oprichting binnen nu en drie maanden te kunnen aankondigen, het liefst gelijk met de eerste kredietverlening.


SANNE VERHOEFF De Tweede Kamer heeſt, naast de unanieme aanname van het wetsvoorstel WtK, tevens besloten om startende kredietunies, te helpen bij de financiering van de opstartkosten. Ook dat is goed nieuws voor BKN. Volgens Vavier komen er bij de BKN in oprichting de laatste weken opeens meer kredietaanvragen binnen. “Vorige week donderdag (19 maart, red.) kwamen er drie aanvragen binnen op een dag, in totaal waren het er vijf die week. Het leeſt dus heel erg”. Momenteel is het voor jonge schippers bijna onmogelijk om een schip te kopen. Door de bankencrisis zijn de regels veel strenger geworden waardoor dossierkos- ten voor een kleine financiering relatief hoog worden om er marge op te maken, vanuit de bank gezien. Daarnaast is door de crisis in de binnenvaart investeren in deze sector niet aantrekkelijk voor banken. De BKN kan hier uitkomst bieden. Vavier is vanaf oktober 2014 bij de BKN betrokken. Daarvoor werkte zij on- der andere bij Havenbedrijf Rotterdam, waar zij zich onder andere bezighield met de ‘busi- ness case’ Maasvlakte II, maar tevens met de achterland verbindingen. “Het Havenbedrijf wil het netwerk in het achterland uitbreiden, ik hield me bezig met de bedrijfseconomische elementen van achterland connectiviteit. Welke modaliteiten bedienen de havens?” In die zin maakte Vavier al een beetje kennis met de modaliteit binnenvaart. Inmiddels heeſt


ze haar eigen bedrijf Port Solutions Rotter- dam, waar men terecht kan voor financiële maatwerkoplossingen in de maritieme en logistieke sector.


BKN


In de BKN mag maximaal tien miljoen euro zitten aan verstrekte kredieten. Wie krijgt nu een lening en wie niet? Om te beginnen vertelt Vavier meer over de drie pijlers waarop BKN rust. “Schippers kunnen lid worden van BKN voor duizend euro. Met dit lidmaatschap kan men geld inbrengen maar ook lenen. De groep geldverstrekkende schippers stelt zich tevens beschikbaar als coach. Met een lidmaatschap heb je tevens zeggenschap volgens het one men, one vote- principe. Je bent dus altijd voor één stem lid. Vervolgens kun je obligaties kopen voor 1000, 10.000 of 50.000 euro”. De tweede pijler bestaat uit een lening van bedrijven die een relatie hebben met de binnenvaart. Er hebben zich inmiddels al partijen gemeld die geld willen uitlenen aan de BKN. De derde pijler is (hopelijk) een subsi- die vanuit de Europese Unie. Vavier: “Binnen de EU vindt men de BKN een heel sympathiek initiatief. Men vindt het tevens een mooie manier om het MKB te bereiken. We hopen dan ook op subsidies vanuit de EU want in dat geval kunnen we het rentepercentage van de kredietnemers relatief laag houden”.


Volop in ontwikkeling Momenteel is de BKN nog volop in ontwik- keling. Vavier: “De statuten zijn gereed, aan de prospectus wordt gewerkt, er wordt hard gewerkt aan het huishoudelijk reglement en daarnaast zijn we bezig met de bemensing van de kredietcommissie, die gaat beslissen over het toewijzen van de aanvragen”. Volgens de voorzitter zorgt alleen al het stellen van de juiste vragen ervoor dat mensen beter starten. Voordat een krediet wordt verstrekt wordt eerst zorgvuldig gekeken naar onder andere het business plan. Over de kredietverstrekking moeten duidelijke afspraken worden ge- maakt. “We verstrekken leningen tot 250.000 euro. Stel wij zijn medefinancier, samen met de bank. In dat geval zal de bank altijd het eerste recht hebben. Daarom moet ook juridisch heel goed geregeld zijn dat als BKN er bijvoorbeeld voor kiest de motor van een


schip te financieren, de motor een losstaande entiteit is. Zo kan voorkomen worden dat als er iets mis gaat, de bank (na financiering door BKN) recht heeſt op die motor”.


Zorgvuldig In eerste instantie zal BKN beginnen met het helpen van startende ondernemers. Het grote verschil met krediet verkrijgen bij de bank is volgens haar dat BKN mensen in het bestuur heeſt die de sector door en door kennen. Zo bestaat de Raad van Toezicht uit Seiko Veninga (lid) en voorzitter Jan van Belzen, de derde en mogelijk vierde plek zijn nog vacant. Het bestuur bestaat, naast Marieke Vavier, uit secretaris Gerlo Hobbenschot, penningmees- ter Bart Verkade en algemeen lid Jan Blonk. Er is nog een vacature voor een varend algemeen lid. “Net als de bank kunnen ook wij geen risicovolle investeringen doen. Ook wij willen inzicht in die risico’s”. Naast aanwezige ken- nis vanuit de sector is ook de coaching van grote toegevoegde waarde volgens Vavier. Vavier is blij met het feit dat het wets- voorstel Wet Toezicht Kredietunies in de Tweede Kamer is aangenomen. “Men is van mening dat het toezicht op sectorale en regionale kredietunies versoepelt kan worden.


Vanwege het motto ‘voor on- dernemers, door onderne- mers’ is de Tweede Kamer van mening dat er minder risico ligt dan bij bancai- re instellingen”. Met het aannemen van het wets- voorstel heeſt de Tweede Kamer volgens Roland Lampe, bestuurder Vereniging Kredietunies in Nederland (VKN), visie getoond door kredietunies de ruimte te bieden buiten de knellende regels van de Wet Financieel Toezicht te kunnen groeien. “Ook een tweede belemmering, de financiering van opstartkosten, wordt weggenomen. We verwachten dat kredietunies nu sneller opgericht kunnen worden en deze zich volledig kunnen wei- den aan ledenwerving, funding en kredietverlening”.


Marieke Vavier. e Service


n reparatie als vaste koers!


VOORTVAREND VERZEKERD V O T AREND VERZEKERVOR


Frankepad 1 - 3341LV Hendrik Ido Ambacht


Bel:0183-501811 www.dewaalbv.nl


SCHROEVENDOK tot 12.20m br. (max.650 t.)


HELLINGEN tot 70m (max.11m breed)


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200 - F: 0180 - 518658


www.schrevenstein.nl v.grevenstein@worldonline.nl WWW.OLTHOF.EU


De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen


T. 088 6699500 | eoc.nl E N G I N E S E R V I C E Officieel dealer van:


Servicestation ABC, Brons, Bolnes en Stork


+31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu


Tel.: 0182-387522 info@nstbv.nl www.nstbv.nl


SCHEEPSSCHROEVEN


Tel: +31 (0)78 6148219 info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


B L U E P O W E R


omvormers, acculaders combinaties


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


Tel. 078 - 6813127 Fax 078 - 6812025 info@koedood.nl www.koedood.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34