search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Alstahaug kystriksveien.no/alstahaug


Øykommunen Alstahaug ligger sentralt på Helgelandskysten. Sandnessjøen er regionsenter og knutepunkt på ytre Helgeland med flyplass, hurtigrutean- løp, ferje- og hurtigbåtforbindelser til områdene rundt. Alstahaug har noe å tilby enhver- både natur-, kultur- og historieinteresserte. Her finner du også Sykehus, rutegående kommunikasjon, olje- og havbruksrelatert industri, handel og service, overnatting og servering.


Hva med en rundtur i Helgelands øyrike? Du kan benytte rutegående hurtigbåt og få en ˜ott opplevelse ved å komme tettere på øylandska- pet, naturkreftene og lokalbefolknin- gen. Kontakt turistkontoret i Sandnessjøen, Boreal Transport Nord eller Torghatten Traÿkkselskap for ruteopplysning.


DE SYV SØSTRE Fjellrekken De syv søstre (910 – 1072 moh.) har merkede turløyper og kan gås uten klatreutstyr. Hvis du bestiger alle toppene kan du få et diplom som bevis på bragden. Registreringskort fås hos turistkontoret i Sandnessjøen. I Søvikskaret starter oppstigningen til den sørligste søsteren. Her er det også et ˜ott tur område for kortere turer, blant annet til Vett˛ellet (244 moh.). Se www.kystriksveien.no/vandring for turbeskrivelser.


ØYHOPPING MED SYKKEL Helgelandskysten er et fantastisk område for øyhopping med sykkel med moderat biltraÿkk og ˜ att terreng. Her kommer du tett på øyrikets uberørte natur, dyreliv og kulturlandskap. Sykler leies ut på turistkontorene i Sandnessjøen, Brønnøysund og Vega. Her får du også turtips og sykkelkart. Sykler kan også forhåndsbestilles på www.visithelgeland.com.


FISKE Det er gode ÿskemuligheter i områ- det og de ˜ este overnattingsstedene leier ut båter til sine gjester.


HISTORIE Alstahaug har en rekke kjente steder med forbindelse til sentrale personer og hendelser i Norgeshistorien, blant annet Øyvind Skaldespiller, Hårek på Tjøtta fra Snorres Saga, Sigrid på Sandnes og Petter Dass.


88


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165
Produced with Yudu - www.yudu.com