search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KYSTMUSEET RØRVIK


Tel. +47 48 88 00 24 Strandgata 7, 7900 Rørvik


ZSZIZiZrZnZZ_ Velkommen til Kystmuseet i Rørvik !


Bli kjent med norsk kystkultur og kystnæring gjennom utstillinger i Norveg, Berggården gamle handelssted og andre historiske bygninger i Rørvik.


Daglig i sommersesongen 15. juni – 15. august: Museum og kafé i Berggården gamle handelssted kl. 11 – 15


Museum og kafé Norveg kl. 10 – 17 Utenfor sesong er Norveg åpent tirsdag – lørdag kl. 11-15


Bo på museum i butikkbetjent Nordli sin bolig.


Båtturer i skjærgården: opplev oppdrettsanlegg for laks og det historiske fiskeværet Sør-Gjæslingan: Opplev moderne havbruk (tirsdag, torsdag og fredag) i tidsrommet 24. juni – 9. august med ekstra tur onsdag 24. juli. Oppmøte i Norveg kl. 10.30 for inngang i utstillingen i Norveg før avreise med MS Sunniva.


Se kystmuseetrørvik.no for museumsprogram samt tilbud i Sør-Gjæslingan gjennom sesongen. Sør-Gjæslingan – rorbuferie eller dagsturer


For informasjon og bestilling – se våre nettsider eller ring oss.


ZSZHZvZFZf Bo på museum i ei ekte rorbu i det nasjonalt fredede kulturmiljøet.


GPS: N64.7422953/E010.7749485 51


Dagsturer med o˜ entlig kommunikasjon eller med båtturer fra Norveg. Flytebrygge for egen småbåt.


GPS: N64.8609738/E011.2356961


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165
Produced with Yudu - www.yudu.com