search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Overfartstid ca 30 min. Mob: 970 31 348


http://www.backpacker17.com/ruter/kystriksveien/18-171 BRASØY - HERØY - AUSTBØ - SØVIK


Brasøy Herøy Austbø Søvik Søvik Austbø Herøy Brasøy


DX67 l


0550 0605 0630


0635 x


0700 l


Brasøy Herøy Austbø Søvik Søvik Austbø Herøy Brasøy


Brasøy Herøy Austbø Søvik Søvik Austbø Herøy Brasøy


xa


DX67 l


0710 0725 0750


0845 0915


l


0800 0815 0840 0845 0905 0930 l


l


0900 x


0940 0945 x


1030 1100


0815 l


DX67 0745 0815 l


0845 0855


x


0935 l


l


0935 x


1015 1025 x


1105 l


1105 1140 x


1220 1225 x


1305 l


l


1230 l


1300 1330 l


1400 l


DX67 l


0940 l


1010


1020 l


1050 l


1110 x


1150 1325 1345 1405 1435


l


1310 1330 1355 1455 x


1535 1605


DX67 0920 0955 1015 1035


1045 1105 1125 l


1440 1515 l


1545 1555 x


1640 l


l


DX67 l


1100 l


1130


1210 l


1240 l


Lørdagsrute A-rute: 1/1 - 31/12 l


1645 x


1725 1805 x


1850 1920


1500 l


1530 1540 l


1610 l


DX67 l


1300 l


1330 I


1920 1955 x


2040 2045 x


2130 l


Søndagsrute l


1620 l


1650 1700 l


1730 l


1605 1640 l


1710 1715 1735 l l


l


1735 l


1805 1905 x


1945 l


1135 1155 1215


DX67 l


1250 x


1330 1345


1405 1425 1455


Helårsrute


DX67 1455 1525 l


1555 1605 l


1635 1705


Brasøy Herøy Austbø Søvik Søvik Austbø Herøy Brasøy


l l


1735 1800 1805 l


1835 l


DX67 I


1410 1425 1450


1510 1530 1550 l


1030 l


1100 1110 l


1140 x


l


1840 l


1910 2005 x


2045 2115


DX67 l


1555 l


1625 1635 1655 1715 l


x


1300 l


1330 1345 l


1415 l


l


1950 x


2030 l l l l


DX67 1705 1800 x


1840 I l


1910 l


l


1425 x


1505 1515 l


1545 l


2115 2150 x


2230 2235 x


2315 l


Gjelder sommerperioden juni - august, for eksakte datoer se nettsidene (s.146). a) Behovsanløp - bestilles før fredag kl 2200 x) Anløpes på behov - bestilles


M/F Møysalen, kap: 104 biler. Mobil: 951 92 700 SANDNESSJØEN - DØNNA - LØKTA


Denne ruta er endret etter trykking, se oppdatert rute her: http://www.backpacker17.com/ruter/kystriksveien/18-181


DX67 l


1720 I


1750 1835 x


1915 l


l


1615 l


1645 1655 x


1740 l


DX67 l


1920 x


2000 2005 l


2045 2115


Lørdagsrute B-rute: 1/6 - 31/8 l


l


1820 x


1900 l l l l


DX67 2115 2150 x


2230 2235 x


2315 l


154


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165
Produced with Yudu - www.yudu.com