search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
THE HERALD FRIDAY JANUARY 27 2017


Like us on Facebook facebook.com/ceredigionherald


23 Newyddion £500 am eu Prosiect ar Epilepsi MAE WYDDONIAETH


ADRAN COLEG


CEREDIGION dan arweinyddiaeth y tiwtor Sara Jones wedi ennill gwobr wyddoniaeth genedlaethol am eu prosiect yn edrych ar sut mae epilepsi yn effeithio ar fywydau pobl ifanc. Cafodd y gystadleuaeth


gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ei chyflwyno gan yr Urdd yn 2016 pan gynhaliwyd yr Eisteddfod yn Sir y Fflint, a llwyddodd Coleg Ceredigion i ennill y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion o dan 19 oed. Bu Trefnydd Cynorthwyol yr


Eisteddfod, Steffan Prys, yn yr ysgol dydd Mawrth, 24 o Ionawr yn cyflwyno siec am £500 i’r adran wyddoniaeth wario ar adnoddau. Yn ôl Anna ap Robert o Goleg “Mae


Ceredigion: cyflwyno


cystadlaethau newydd fel y gystadleuaeth wyddoniaeth yn holl bwysig i golegau addysg bellach oherwydd maen rhoi cyfle i lawer mwy o bobl ifanc 16+ i gystadlu a manteisio ar y cyfleoedd mae’r Urdd yn eu cynnig. “Yr eisin ar y gacen yw pan


fyddan nhw yn dod i’r brig ac yn ennill rhodd ariannol, mae wedyn yn galluogi’r coleg i ddarparu’r adnoddau


diweddaraf, gorau posibl i’r adran.” Caiff y gystadleuaeth ei noddi


gan gynllun Ffocws ar Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru a byddant eto yn cynnig gwobr i’r ysgol neu goleg buddugol yn 2017. Gellir cael mwy o wybodaeth am gystadleuaeth 2017 yn urdd.cymru/ gwyddorau. Dyddiad cau cystadlu


yw’r 1af o Fawrth. Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.


• Yn 2017, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái fydd yn croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.


• Yn 2018, Brycheiniog a Maesyfed fydd yn croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd


gyda’r Eisteddfod yn ymweld â Chaerdydd a’r Fro yn 2019.


• Urdd Gobaith Cymru yw sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru.


• Mae gan yr Urdd dros 54,000 o aelodau rhwng 8 a 25 oed.


• Nod yr Urdd yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Cymru fyw eu bywydau trwy gyfrwng y


Gymraeg, gan ddatblygu hyder a pharch at ei gilydd ac at bobl ar draws y byd.


• Ymysg y gweithgareddau gynigir gan yr Urdd mae teithiau ac ymweliadau, chwaraeon, Eisteddfodau, adrannau,


cylchgronau, aelwydydd a gwersylloedd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48