This page contains a Flash digital edition of a book.
Continuing and


Professional Education


Addysg Barhaus a Phroffesiynol


n oedolion for adults er for adults Pa t-time courses 2019-29 0 Cyrsiau rhan-amser ar gyfer Part-time courses 2019-20


Diwrnod Agored Dewch i Gwrdd â’r Darlithwyr


Meet the Co-ordinating Lecturers Cydlynol ac ymrestru


Open Day an


enrol


Dydd Mercher 11 Medi 2019 noon to 2.00pm


d 5.00pm to 7.00pm


www.caerdydd.ac.uk/dysgu f tfeôn: 029 2087 0000


rdiff.ac uk/learn l: 029 2087 0


Wednesday 11 September 2019 12.00 canol dydd i 2.00pm an 5.00pm i 7.00pm


Open Day


Meet the Co-ordinating Lecturers and enrol


Wednesday 11 September 2019 12.00 noon to 2.00pm and 5.00pm to 7.00pm


www.cardiff.ac.uk/learn tel: 029 2087 0000


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30