This page contains a Flash digital edition of a book.
26 INTERVIEW


De economische crisis zeurt maar door. De oplossing waar politici en (de meeste) economen naar grijpen is loonmatiging, bezuinigen, broekriem aanhalen, huishoudboekje op orde krijgen – hier gruwt Ewald Engelen van. Geen oplossing volgens hem, sterker nog – de crisis verergert door deze maatregelen.


‘We laten ons gijzelen door de exportsector’


tekst Peter Beekman - foto's Rogier Veldman H


ij is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam, dwarsdenker en gevreesd columnist van Het


Parool, De Groene Amsterdammer en van de site Follow the Money. (ftm.nl) Ewald Engelen (50) slaat flink om zich heen, maar altijd met redenen omkleed. De bezuinigingspolitiek van het kabinet Rutte noemt hij ‘volkomen idioot’. Hij verbaast zich over de stompzinnigheid en stupiditeit die hij waarneemt bij de politici en economen. Zijn oplossing is een forse loonsverhoging, waardoor de economie weer vlot wordt getrokken. Bovendien: “De besteedbare inkomens zijn in dertig jaar niet gestegen.”


Laten we beginnen met de loonma- tiging. Werkt averechts zegt u. “Loonmatiging werkt niet voor de problemen waarin de Nederlandse economie zich bevindt. We hebben te maken met negatieve bestedingsef- fecten door iedereen: de overheid, de huishoudens en de banken. Perverse effecten. Niemand geeft meer wat uit, iedereen is aan het ontschulden. Als je in die situatie de lonen matigt, hebben de huishoudens minder te besteden, waardoor de recessie zich verdiept. De overheid komt bovendien met een draconisch pakket van 55 miljard bezuinigingen, waarvan ongeveer de helft ordinaire


lastenverzwaringen zijn. De overheid doet een forse greep in de portemonnee van de huishoudens. De Nederlandse burgers worden uitgekleed. Poen halen bij de mensen, in een desparate poging het tekort weg te werken en om op 3 procent te komen. Maar het tekort van de overheid is het probleem niet! De crux van het probleem is de private schuldenlast – de hypotheekschuld die veel huizenbezitters hebben. Wij, het van oudsher spaarzame en nijvere volkje zijn wereldkampioen schulden maken! De huizenbezit- ters zitten nu op de blaren en zijn nu hard aan het aflossen. Op zich goed, maar het besteedbare inkomen daalt hierdoor nog verder, de werkloosheid stijgt en het begrotingstekort ook. De belastingin- komsten lopen immers terug, en het aantal uitkerin- gen stijgt. Er gebeurt het omgekeerde wat ze voor ogen staat: er ontstaat een neerwaartse spiraal. Deze economische politiek is volkomen idioot!”


Om hier uit te komen pleit u niet voor matigen, maar juist voor een forse loonsverhoging om de binnenlandse bestedingen aan te jagen en daarmee werkgelegen-


heid te creëren. Maar is dat niet nadelig voor onze export? Producten worden te duur, en dat kost juist arbeidsplaatsen. “Kul! De exportsector bulkt van de centen. Ons handelsoverschot is nog nooit zo hoog geweest. En het aandeel van de export in het bruto binnenlands product (bbp) is 30 procent, er werken ongeveer anderhalf miljoen mensen. Dat is niet niks, maar de binnenlandse economie is toch echt belangrijker. We laten ons gijzelen door de exportsector. Het belang van die sector valt niet samen met dat van Nederland. Het is een lobby voor eigenbelang. De export is nodig


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52