This page contains a Flash digital edition of a book.
3 825 Overhalla kystriksveien.no/overhalla


Overhalla ligger nederst i Namdalen ved Fv17 og Fv760 med bussforbindelse til Grong og Namsos. Det er kort vei til kortbaneflyplassen i Namsos. Nam- sen, en av Norges beste lakseelver, deler Overhalla kommune i to.


ATTRAKSJONER På gården Bertnem ved Namsen, langs Fv760 mot Grong, finnes 3 monu- mentale gravhauger fra jernalderen. Ranem Kirke ligger på en elveslette ved Namsen og er over 800 år gam- mel. Den er bygget i romansk stil av gråstein med en sokkel av marmor. Den barokke altertavlen fra 1678 er praktfull. Ta også turen innom Haugen Keramikk med verksted og salgsutstill- ing, ca. 2 km fra Overhalla sentrum. I sentrum ligger Haugum Mølle som inneholder en stor utstilling om laksefiske.


AKTIVITETER Overhalla med Namsen er et eldorado for landfiske, fluefiske og båtfiske. Overnattingsstedene sel- ger fiskekort og leier ut fiskeutstyr. G-Sport på Ranemsletta (sentrum) selger fiskekort og fører laksebørs. Like ved Haugen Keramikk ligger den 9-hulls selvbetjente golfbanen til Namdal Golfklubb.


FRILUFTSLIV Det er gode turmuligheter til fots og på sykkel i Vesteråa. Kart og ruteforslag fås på turistinformasjonen i Namsos og hos servicesenteret på


42


kommunehuset. Det er også fint å starte turen fra Skistad (Øysletta) på sørsiden av Namsen, og fra Reinbjør (Skage) og Solum (Skogmo) på nor- dsiden. På vinteren er det milelange oppkjørte skiløyper i vakker natur.


717 km2


Overhalla


Kultur, turisme, primærnæring og industri


Lakseelva Namsen


Turistkontor Besøksadresse: co/Rock City, Tel. +47 909 77 800 www.visitnamdalen.com www.kystriksveien.no


FOTO: TERJE RAKKE / NORDIC LIFE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166