This page contains a Flash digital edition of a book.
DX67 0730


67 1730


DX67 0650


67 1700


M/F Leka, kap: 35 biler. Overfartstid: 20 min. Tel. +47 957 37 053 D


GUTVIK - SKEI (LEKA) D


0830


DX7 1845


DX7 1005


DX6 1945


7 1030


DX7 7 2130 2200


SKEI (LEKA) - GUTVIK D


0800


DX7 1815


DX7 0935


DX6 DX7 1915 2100


7


1000 7


2130


DX7 1105


DX67 2255


DX7 1035


DX67 2230


DX6 1240


D 1340 D 1440


DX67 1540


D=Daglig X=Unntatt 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag osv.


Kr Pris var ikke klar da reisehåndboka ble trykket, se side 141 Priser:


DX67 0625


DX67 1200


7a 1715


DX67 0600


DX67a 1200


D


1715 a)


M/F Lysingen , kap. 60 biler, Varighet: 20 min, Tel. +47 957 37 050 HOLM - VENNESUND 6


DX67 0715


7


1230 D


1745


DX67 0650


7


1200 7a


1745 0730 7a


1200 D


1840


DX67 0805


DX6a 1300


D* 2030


0700 7a


1230 D


1815


DX67 0740


D


1300 D*


2000 67 0830 D


1330 D*


2130


VENNESUND - HOLM 6


67 0805


DX6a 1330


D* 2100 67 0930


DX67a 1400


D 2240 17 67 0900


DX7 1400


D 2215


NB: Sommerperioden er juni - august, for eksakte datoer se nettsidene (s.141). * På lørdager utsettes avgangen med 15 minutter.


D=Daglig X=Unntatt 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag osv.


Kr Pris var ikke klar da reisehåndboka ble trykket, se side 141 Takstsone 6


DX67 0835


DX67a 1445


7


1000 D


1520


DX67 1030


DX6a 1550


67


1100 D


1620


DX67 1130


DX6a 1650


DX67 1000


DX7 1445


7 1030


DX6a 1520


D 1550


Rute 18-115 17


DX67 1100


67 1125


DX6a 1620


DX67a 1130


D 1650


DX67 1640


DX6 1310


D 1410 1510


Rute 17-552


DX67 1610


DX67 1710


144


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166