This page contains a Flash digital edition of a book.
AGUISÍN


Aguisín 2 Modúil a Roghnú


Sampla 1: Cúrsa le “Croí-Mhodúil”...


Sa sampla thíos, is Croi-Mhodúil iad na modúil ar fad liostaithe faoi a bhrú le leanúint ar aghaidh.


agus beidh na


modúil seo liostaithe go huathoibrioch. Sonraítear mura bhfuil modúil roghnacha ar bith ann freisin, agus ansin níl le déanamh ach


Sampla 2: Cúrsa le Croí-Mhodúil agus modúil roghnacha...


Má tá croí-mhodúil agus modúil roghnacha luaite le do chúrsa, liostófar do chroí-mhodúil go huathoibríoch, agus níl le déanamh agatsa ach do mhodúil roghnacha a roghnú. Sa sampla thíos, tá na croí- mhodúil ar fad liostaithe agus is féidir modúil roghnacha a chur leis trí bhrú ar . De réir mar a chuirfear modúil bhreise leis méadóidh


thimpiste, nil le déanamh ach cliceáil ar chun do rogha a dhearbhú.


17 NUI Galway - OÉ Gaillimh chun an modúl a bhaint as


.Má roghnaionn tú modúl trí .


Nuair a bhíonn an líon riachtanach creidiúintí roghnaithe agat, níl le déanamh ach cliceáil ar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23