search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: RUUD PLOEG


Vrijdag 26 februari 2021 Voorheen Boerderij Vandaag


Uien voor retail moeten perfect zijn


Vanuit Dronten gaan uien naar supermarkten in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Polen en Engeland. Daar komt heel wat bij kijken. Alleen de beste uien die aan alle eisen voldoen, mogen het schap in.


▶ Pagina 8, 9


nummer 95 – jaargang 35 Meer dan het laatste nieuws voor professionals in Food & Agri


Regels voor gebruik azolen in bollenteelt aangescherpt


▶ Pagina 2, 3 MARKTMETER


Gele uien, 30% grof Emmeloord Prijs per 100 kilo €17 - €20 ▼ -1,00


Cashsettlement EPP-index Prijs per 100 kilo € 07,80 ▲ +0,50


O-kwaliteit slachtkoe Veemarkt Leeuwarden Prijs per kilo geslacht gewicht €2,70 - €2,90 ▲ +0,05


Slachtzeugen Tijs Haarle Prijs per kilo levend gewicht € 00,71 ▲ +0,07


Besluit RFC om afscheid te nemen van PlanetProof- leveranciers stuit op verzet in Twente


▶ Pagina 6 Melkveehouders haken af, ‘dit is dweilen met 86 kranen open’


NMV: stikstofoverleg LNV niet zinvol meer


Den Haag – De Nederlandse Melk- veehouders Vakbond (NMV) is ge- stopt met werkgroepoverleggen over stikstof en is daarom ook niet meer welkom bij een overkoepelend stikstofoverleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- kwaliteit. De NMV vindt dat er te weinig met hun inbreng wordt ge- daan en acht het daarom niet meer zinvol om op detailniveau verder te overleggen over de maatregelen voor de melkveesector.


Adviseur nodig bij onteigening? Informeer vrijblijvend


Mob. 06-53833384 www.lelij.nl


Het gaat hier om overleg in drie werk- groepen. Daarin wordt op ambtelijk niveau gepraat over de uitwerking van de stikstofreductie door de melkvee- houderij: via het voerspoor, weide- gang en water bijmengen bij bemes- ting. Eerder liet Agractie al weten de ge- sprekken met het ministerie te sta-


Het klimaat verandert,


bent u hierop voorbereid? Wij adviseren u graag! Bel voor meer informatie


tel.(038)477 85 85, of mail naar info@agriver.com


Timmerman Beton 0522 - 480761


Groot en sterk in betonwerk!! www.timmermanbeton.nl


ken. Agractie wilde dat het stikstofbe- leid controversieel zou worden ver- klaard. Ook POV stopte al met praten met LNV over stikstof. LTO Nederland en NAJK zitten, met een aantal ande- re partijen, nog wel aan tafel bij het ministerie. De plannen moeten bin- nenkort doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomge- ving (PBL). NMV-vicevoorzitter


Jeroen van


Maanen vindt dat de huidige gesprek- ken in de werkgroepen niet leiden tot een plan waar de NMV uiteindelijk achter kan staan. “We zien gewoon te weinig terug van de energie die we er in stoppen. We kunnen eindeloos pra- ten over een paar mol stikstof, maar zolang het meetsysteem niet deugt, is dat niet zinvol. In Aerius zitten fou- ten met stikstofuitstoot die vele ma- len hoger zijn dan de reductie die wij halen met bijvoorbeeld meer weide-


gang. Dat is dweilen met 86 kranen open.” Wat NMV betreft


is rekenmodel


Aerius ongeschikt als systeem om stikstof mee te meten en te registre- ren voor vergunningverlening. “Com- missie-Hordijk oordeelde hier al over, maar die conclusie wordt nog steeds terzijde geschoven”, aldus de NMV in een verklaring. Verder heeft NMV weinig vertrou- wen in het oplossen van de proble- men van PAS-melders en andere knel- gevallen.


“Schijnzekerheid”, noemt


Van Maanen de belofte van Schouten om deze gevallen te legaliseren. NMV wil dat de overheid ook een kosten-batenanalyse van de maatre- gelen opstelt . Volgens LNV is die analyse nu in de maak. “De resultaten van deze analyse zullen na oplevering weer worden besproken. NMV blijft wat ons betreft altijd welkom.”


Te koop


Brede weersverzekering voor uw gewassen, Kies de beste voorwaarden!


VEREINIGTE HAGEL - Vestiging Nederland Postbus 7 · 9422 ZG SMILDE Tel.: 0592 415581


info@vereinigte-hagel.nl


losse grond Tel: (0182) 38 30 38


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16