search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
7


ZEEKADETTEN NAAR SCHOOL


9


ELEKTRISCHE PATROUILLEBOTEN


GESPECIALISEERD IN DE BINNENVAART


WWW.OECHIES.NL Scheepvaartberichten krijgen meer perspectief over stremmingsduur


wij ook van moeten leren; wij vragen daarbij ook om uw begrip. De calamiteitenorganisatie van Rijkswaterstaat probeert deze inschatting zo goed mogelijk te maken. Dat blijſt natuur- lijk mensenwerk en het kan dus voorkomen dat de vaarweg toch langer gestremd wordt, of in het gunstigste geval, eerder is opgelost dan in het BAS bericht is aangegeven.”


BAS-meldingen worden internationaal gele- zen en vertaald en moeten voldoen aan stren- ge kaders en voorwaarden. Het melden van de oplostijd past binnen deze kaders. Maar de internationale kaders geven geen ruim- te om ook de oorzaak van de storingen in de BAS-berichten te kunnen melden. Mocht de stremming van de vaarweg als gevolg van een storing lang aanhouden, dan volgt vanuit Rijkswaterstaat een persbericht waarin meer wordt verteld, zoals nu ook gebeurt bij lang- durige storingen.


Sluis Schijndel was afgelopen juni geruime tijd in storing.


DEN BOSCH De bekende scheepvaartberich- ten van Rijkswaterstaat (BAS-meldingen) bieden sinds afgelopen maandag 15 novem- ber voor Zuid-Nederland meer informatie voor de schippers, zoals over de aard en ver- wachte duur van stremmingen.


De eerste BAS-melding over een onverwach- te stremming krijgt in deze half jaar duren- de proef na twee uur een standaard vervolg. De storingsmonteur is dan veelal ter plaat- se en op basis van zijn bevindingen volgt een nieuw, tweede BAS-bericht. Hierin geeſt Rijkswaterstaat een indicatie van de verwach- te oplostijd van de stremming.


“Storingen zullen er altijd blijven, maar de wijze waarop we hierover communiceren kan beter”, stelt Rijkswaterstaat. Dat moet meer perspectief gaan bieden voor de vaste gebrui- kers – de schippers. De pilot betreſt storingen in het gedeelte van de Maas van Maastricht


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


BY info@veth.net MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


desmibv@desmi.com www.desmi.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


info@degrootmarine.com


www.degrootmarine.com Tel. 078 - 303 97 00


Service motoren Hermotoriseren Levering motoren Service boegschroeven Levering boegschroef-systemen Levering onderdelen Levering en plaatsen van ballastpompen


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL Nu ook Leverbaar:


authorized partner of man engines


geautoriseerd dealer


stage V gecertificeerde motoren in verschillende vermogens


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


authorized partner of man engines


geautoriseerd dealer


officieel


authorized partner of man engines


authorized partner of man engines


geautoriseerd dealer


officieel


geautoriseerd dealer


officieel officieel


tot aan Sint Andries en om de Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen.


In afstemming met brancheorganisa- tie Koninklijke BLN-Schuttevaer start Rijkswaterstaat daarom een proef die daar naar verwachting verbetering in zal brengen. Dat betekent dat in het eerste bericht nog steeds ‘tnb’ oſtewel tot nader bericht staat. Begrijpelijk, stelt Rijkswaterstaat, omdat er tijd nodig is om te inventariseren wat er moge- lijk aan de hand is.


Vervolgens stuurt Rijkswaterstaat elke vier uur een nieuw bericht uit, waarin vermeld wordt wat op dat moment de verwachte oplostijd is. Deze extra berichtgeving wordt gedeeld tus- sen 9.00 uur en 22.00 uur, tenzij de storing in de nachtelijke uren is opgelost en de vaarweg weer beschikbaar is gekomen. Dan zal er ook in de uren daarbuiten een bericht worden uit- gezonden. Internationale kaders bieden geen


Foto's Rijkswaterstaat/ Studio Retouched


ruimte om in alle gevallen ook meteen de oor- zaak van de storingen in de BAS-berichten te kunnen melden.


Mensenwerk “De oplostijd die wij communiceren, is een in- dicatieve tijd”, laat Rijkswaterstaat bij voor- baat weten. “Het gaat hier om een pilot, waar


Verbeterslagen Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN- Schuttevaer evalueren deze proef in het voor- jaar van 2022. Maar ook tussentijds probeert de vaarwegbeheerder samen met de schip- pers en andere gebruikers ‘verbeterslagen’ te maken. Uit de bekendmaking van vori- ge week: “We zijn benieuwd of de extra be- richtgeving voor Zuid-Nederland helpt en te- gemoet komt aan de behoeſte. Ook horen we graag van de gebruikers van de vaarweg wat er aan de pilot verbeterd kan worden.” Schippers kunnen daarvoor mailen naar: scheepvaartZN@rws.nl


SPECIAL GAME CHANGERS & DUURZAAM ONDERNEMEN


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WEEK 46-47 17.11.2021 I NUMMER 976


DIESEL MARINE SERVICES

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64