search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
958 | WEEK 10-11 10 MAART 2021


9


NIEUWBOUW WATERSTOFSCHIP


13 CBRB ZONDER KASTEEL MASTERPLAN VOOR 30 SCHONE SCHEPEN LIGT KLAAR Steunregeling voor ontwikkeling emissieloze maritieme sector


51 SPECIAL MAASBRACHT


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie (b0), GTL, of HVO nodig?


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Voorbeelden van allerlei duurzame maritieme ontwikkelingen, inclusief drijvende havens.


ROTTERDAM Er komt een regeling van 150 miljoen euro om innovatieve projecten in de mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart op gang te brengen. Dit besluit heeſt de ministerraad half maart genomen.


Het overheidsgeld is bedoeld als cofinancie- ring voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de ma- ritieme sector betekent dit dat er door ken- nisontwikkeling nieuwe innovaties komen en er stappen gezet kunnen worden richting een emissieloze maritieme sector.


De maritieme sector heeſt met het oog daar- op een masterplan opgesteld. Hiermee wordt onder meer ingezet op samenwerking bin- nen de gehele keten en op het zogeheten ‘launching customership’ van de overheid. De verschillende ontwikkeltrajecten moeten


leiden tot rendabele en werkbare oplossin- gen die worden toegepast op ten minste der- tig emissieloze en digitale schepen in 2030 en daarna door de markt zelf breed worden opgepakt.


Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mo- gelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe tech- nieken. Gedacht moet worden aan offshore en werkschepen, passagiersschepen, drogela- dingschepen, tankers en uiteraard schepen voor de overheidsvloot.


Masterplan De nieuwe r&d-regeling voorziet deels in de cofinanciering van het onderzoek en de ont- wikkelingen die nodig zijn voor de realisatie van het zogeheten masterplan. Samenwerking door de gehele keten, inclusief het mkb en de


kennisinstellingen, is fundamenteel voor het slagen van het masterplan, zo benadrukt or- ganisatie Nederland Maritiem Land, een van de partijen die heeſt deelgenomen aan het op- stellen van het masterplan.


“Om het Masterplan succesvol te kunnen uit- voeren, is het essentieel om samen te wer- ken en op korte termijn consortia te vormen om met voldragen projectvoorstellen te ko- men”, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Er komen nu al tientallen mails binnen van partijen die mee willen doen. Het enthousiasme van de sector is groot en laat zien dat de Nederlandse mari- tieme sector de blik heeſt gericht op een scho- ne toekomst.”


Versnelling Het economisch herstel na de corona- pandemie biedt volgens NML een kans op


Illustratie Marin


versnelling van de maritieme energietransi- tie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Verkerk. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”


Voor de uitvoering van het masterplan is extra financiering nodig. De sector kan tot 75 pro- cent zelfstandig financieren, maar cofinancie- ring is onmisbaar om de uitdagende doelstel- lingen te halen.


Zonder deze cofinanciering loopt het plan veel vertraging op en wordt de doelstelling van de eerste 30 emissievrije schepen in 2030 onhaal- baar. De maritieme sectoren hebben daarom eind vorig jaar 250 miljoen euro aan steun gevraagd uit het Nationaal Groeifonds of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF).


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® YOUR SHIP


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl UNDER CONTROL


Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-450 pk


ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


info@vangrevenstein.nl www.vangrevenstein.nl


DIESEL MARINE SERVICES


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


WEEK 12-13 24.03.2021 I NUMMER 959

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64