search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5


HULPZEILEN VOOR BINNENVAART


15


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie, GTL, CTL of HVO nodig?


DRONE-INZET BIJ VAARINCIDENTEN


9


ANTWERPEN Scheepvaartbedrijven Gitra en De Grave-Antverpia melden een wereldpri- meur: het binnenvaartschip Gamma ver- voert zonder bestuurder aan boord goederen van Dessel naar Tisselt en Kapelle-op-den Bos. Met de unieke en baanbrekende tech- nologie van de firma Seafar doorkruist het schip daarbij de ‘drukste vaarwegen’ en de grote Antwerpse zeehaven.


Nadat de Vlaamse overheid besliste om ge- automatiseerd varen toe te laten, hebben de binnenvaartbedrijven Gitra en De Grave- Antverpia het initiatief genomen om een be- staand binnenschip om te bouwen tot een semiautonoom varend schip.


Het resultaat, het nu met technologie van specialist Seafar uitgeruste poedertank- schip Gamma, vaart zonder stuurman re- gelmatig met mineralen van Sibelco vanuit Dessel (Kanaal Bocholt-Herentals, één van de Kempische kanalen) naar Etex Building Performance NV te Tisselt en Eternit NV te Kapelle-op-den-Bos ( Zeekanaal Brussel- Schelde). Dat het schip door de drukke ha- ven van Antwerpen, veelgebruikte vaarwegen als het Albertkanaal en Zeekanaal Brussel- Schelde, evenals tijrivieren (Zeeschelde, Beneden-Nete) vaart, maakt dit tot een uniek initiatief en een wereldprimeur.


“De kapitein aan boord ziet erop toe dat het transport in alle veiligheid gebeurt”, legt Erik Pauwels uit, eigenaar van cementtanker Gamma en bedrijfsleider van Gitra. “Als hij vindt dat hij in een onvoorziene situatie moet ingrijpen, drukt hij op de rode ‘stop’-knop om ogenblikkelijk de controle over te nemen. De regels voor autonoom varende schepen schrij- ven momenteel nog voor dat de kapitein fy- siek aan boord blijſt.” “Voor ons tonen deze reizen echter ook aan dat autonome vaart van binnenschepen overal kan en technisch en commercieel haalbaar is voor ons en onze klanten”, valt Geert Van Overloop bij, gedele- geerd bestuurder van De Grave-Antverpia. Beide ondernemingen zijn al vele generaties


actief in de binnenvaart. Gitra, als derde ge- neratie van varende ondernemers, is een ge- specialiseerde rederij in poedervormige pro- ducten en baat vandaag een vloot uit van een 35-tal poedertankschepen en -duwbakken. De Grave-Antverpia is een binnenvaartreder en bevrachter die vanuit kleine familiale on- dernemingen gegroeid is tot marktleider in de droge-ladingvaart in België, en is traditioneel zeer actief op de kleine rivieren en kanalen. De Grave-Antverpia heeſt de HGK Shipping Group als hoofdaandeelhouder.


Drukke vaarwegen De in de voorbije maanden uitgevoerde rei- zen met het schip Gamma tonen aan dat de technologie van Seafar robuust genoeg is om met het schip op alle vaarwegen, daarbij


inbegrepen ook de drukste vaarwegen, te be- sturen van afstand. Omdat voor beide onder- nemers de veiligheid primeert, werd een uit- gebreid proef- en goedkeuringstraject gevolgd met de autoriteiten en waterwegbeheerders. Door De Vlaamse Waterweg nv werd reeds geruime tijd toestemming gegeven voor het uitvoeren van de proefvaarten, voor de door- vaart van de haven van Antwerpen, gebruik- makend van het systeem, werd recentelijk eveneens groen licht gegeven.


“De technologie van geautomatiseerde vaart zal het vervoer over kleine waterwegen een nieuwe dynamiek geven”, voorspelt Van Overloop. “Het systeem van Seafar kan zo- wel tot nieuwe investeringen in scheepsruim- te leiden dankzij de toegenomen efficiëntie


'ZEESLUIS IJMUIDEN'


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Binnenschip zonder bestuurder aan boord doorkruist probleemloos de drukste vaarwegen van Vlaanderen


en schaalvoordelen, als op bestaande schepen worden toegepast. Er is nu een sterke business- case voor semiautonome vaart te maken”. En Pauwels: “Volgens ons kan tot 80 procent van de bestaande kleine vloot met deze techno- logie uitgerust worden. Onze ervaring met de Gamma toont aan dat de inbouw op een be- staand schip technisch en economisch haal- baar is, en dat geautomatiseerd varen op eender welke vaarweg in Vlaanderen, veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd.”


Levend bewijs Gitra en De Grave-Antverpia stellen dat zij het levend bewijs zijn, dat samenwerking rond in- novatie tot een groot succes kan leiden. Beide ondernemingen, met ruime ervaring in hun markt, willen innovatie als hefboom gebrui- ken naar een nieuw en beter operationeel model. Tot slot stellen beide bedrijven trots vast: “Autonoom varende schepen op de grote binnenvaartassen, en in de grote zeehavens, zullen een oplossing bieden aan de uitdagin- gen rond mobiliteit (Oosterweelwerken) en de uitdagingen in de binnenvaartsector (ver- groening, personeelsgebrek, tekort aan kleine schepen) waar tot op heden andere initiatie- ven geen antwoord konden bieden. Het initia- tief van deze ondernemingen maakt de sector daarom klaar voor de toekomst, en is uniek in de wereld van de mobiliteit. Waar in andere transportmodi (spoor, zeevaart, wegvervoer) nog geen praktische toepassingen bestaan, vaart vandaag de binnenvaart in Vlaanderen autonoom.”


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18


13:41


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


VOORTVAREND DOOR techniek


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


MOURIK EGP DIESEL MARINE SERVICES


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 50 9.12.2020 I NUMMER 952

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36