search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 46-47 11.11.2020 I NUMMER 950


SPECIAL GAMECHANGERS


SPECIAL BINNENVAARTCARRIËRE


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie, GTL, CTL of HVO nodig?


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Grote financieringstekorten voorzien op onderhoud van Duitse vaarwegen en de uitbreidingsplannen voor rivieren en kanalen


DUISBURG De bondsbrede Duitse binnen- vaartorganisatie BDB waarschuwt voor gro- te financieringstekorten bij het onderhoud en de reeds geplande uitbouw van rivieren en kanalen - al met ingang van het komende begrotingsjaar.


“Betrouwbare bronnen in het federale minis- terie van Transport melden dat het budget voor het onderhoud en de uitbreiding van ri- vieren en kanalen vanaf volgend jaar onder- gefinancierd zal zijn”, schrijſt de BDB voor de behandeling van de waterwegenbegroting in de Bondsdag in Berlijn. Hoewel het structu- rele begrotingstekort in 2021 nog steeds in de dubbele cijfers zit, zal dat vanaf 2022 jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro bedragen.


Binnenvaartorganisatie BDB vreest onder meer voor de financiering van extra sluizen op de Moezel. Foto WSV


Opnieuw de BDB: “Dringende uitbreidings- maatregelen, zoals aan de Main, verdieping van de vaargeul op de Neder- en Middenrijn, bouwwerkzaamheden aan het Main- Donaukanaal en in het Westduitse kanaalge- bied of de aanleg van nieuwe sluizen, zoals de tweede kolken op de Moezel, kunnen dan niet meer direct gestart worden of afgerond, omdat er simpelweg geen geld meer beschik- baar is.”


Dit noemt de BDB ‘slecht nieuws’ voor de scheepvaart in Duitsland en zelfs ‘funest’ voor het Masterplan Binnenvaart van de federale minister van Transport Andreas Scheuer, die meer goederen de vaarweg op wil hebben via gerichte vaarweguitbouw. De BDB doet dan ook een klemmend beroep op de politiek en het bestuur voor de komende begrotingsbe- handeling: “Voorzie de vaarwegbeheerders van voldoende financiële middelen en gekwa- lificeerd personeel.”


Ingenieurs De WSV mist nog steeds zo’n 400 ingenieurs om de zogenoemde ‘herculestaak’ om de ri- vieren en kanalen uit te bouwen het hoofd te bieden. Er zijn 200 extra ingenieurs nodig voor toekomstige extra taken voor implemen- tatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Opnieuw de BDB: “Als u het vaarwegsysteem niet wilt laten instorten, moet u nu handelen.”


De waarschuwende oproep is tevens gericht aan het bondsministerie van Verkeer: “Wie in het huidige begrotingsoverleg slechts 50 WSV-arbeidsplaatsen vermeldt, hoeſt later niet verbaasd te zijn over wanbeheer op het vaarwegennet.”


Megadeal Concordia Damen voor 40 binnenvaarttankers voor Shell


WERKENDAM Concordia Damen heeſt een con- tract getekend voor de bouw van 40 milieu- vriendelijke dual-fuel binnenvaartankers voor Shell.


De megaorder is tot stand gekomen met in- stitutionele beleggers, geadviseerd door J.P. Morgan Asset Management. De schepen wor- den gecharterd door Shell en geëxploiteerd door de VT Group / Marlow. Frachtcontor Capital Partners was de makelaar voor de deal. De schepen van 110 x 11,5 meter krijgen een


LNG-voortstuwing en een extreem geringe diepgang - 2800 ton bij een diepgang van 3,25 meter - om de laadcapaciteit op Nederlandse, Belgische en Duitse kanaal- en riviernetten te maximaliseren. Concordia Damen begint in december van dit jaar al met de bouw van de tankers. De op- levering van het eerste schip zal plaatsvin- den in november 2021. Daarna zal de werf elke maand een ander schip afleveren, waar- mee de bestelling in december 2024 za zijn afgerond.


Diepgang Martin van Veen, manager vrachtafhandeling van Shell, legt de keuze voor de Werkendamse werf uit: “Concordia Damen heeſt een bewe- zen staat van dienst in de levering van pro- ducten die zeer efficiënt en duurzaam zijn. Daarnaast hebben ze hun kunnen laten zien in het leveren van schepen met een geringe diepgang - wat van belang is voor dit project. We kijken uit naar de samenwerking.” Chris Kornet CEO Concordia Damen zegt: “Dit is wederom een bevestiging van ons streven


naar meer duurzaamheid in de binnenvaart.” En Andy Dacy van J.P. Morgan: “We zijn ver- heugd en vereerd om met Shell en Concordia Damen samen te werken aan dit innovatieve en duurzame binnenwaterproject.”


VT Group is gespecialiseerd in de binnenvaart, het vervoer van minerale olie, chemische producten, biobrandstoffen en smeermid- delen. De zogenoemde Parsifal-tankers gaan minerale oliën vervoeren tussen Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam en over de Rijn.


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


BY


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


info@veth.net MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MOURIK EGP


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


OFFICIEEL CUMMINS DEALER


® 078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL DIESEL MARINE SERVICES

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68