search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
13 'GROENE' SCHEEPSSCHROEF 15 KERKSCHIP OP DE HELLING


SPECIAL VISSERIJ


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie, GTL, CTL of HVO nodig?


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


DUITSE MAATREGELEN IN BINNENVAARTPRAKTIJK ‘NIET UITVOERBAAR’ BDB wil dat deelstaten de nationale coronarichtlijnen gaan negeren


De aangescherpte Duitse richtlijnen remmen de binnenvaart, aldus de BDB. De deelstaten dienen die dan ook te negeren, concludeert de organisatie.


DUISBURG De Duitse federale vereniging voor de binnenvaart (BDB) ziet met schrik dat de bondsregering quarantainemaatregelen voor het grensoverschrijdend goederentransport heeſt aangescherpt. Met de nieuwe regels is chaos te verwachten, zo vreest de BDB. De organisatie roept de deelstaten, die alle zelf- standig over maatregelen kunnen beslis- sen, nu op om deze maatregelen níet over te nemen.


Volgens de nieuwste richtlijnen blijven perso- nen die grensoverschrijdend goederen in risi- cogebieden transporteren - per vrachtwagen, trein, schip of vliegtuig - en niet langer dan 72 uur daar verblijven, van quarantaineregels ver- schoond. Zij moeten in die tijd wel alle hygië- nische maatregelen rond onder meer afstand houden en mondkapjes dragen aanhouden.


Dat wil echter zeggen dat, bijvoorbeeld, ie- der bemanningslid dat langer dan drie dagen in Nederland of België vertoeſt, bij terugkeer een negatieve coronatest moet laten zien of


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® www.werkendammaritimeindustries.nl YOUR SHIP UNDER CONTROL


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


veertien dagen in isolement moet gaan. “Met alle respect voor de inspanningen van rege- ringszijde om de pandemie onder controle te krijgen, voor de binnenvaart is deze richtlijn in de praktijk niet uitvoerbaar”, laat de BDB in een persverklaring weten.


Risicogebieden Zo zijn binnenvaartschepen in de meeste ge- vallen langer dan drie dagen in Nederland of België, die beide tot risicogebied zijn ver- klaard. Alleen de wachttijden in de container- terminals van de grote havens bedragen mo- menteel al drie tot vier dagen. Daar komt dan nog eens de vaartijd bovenop. De consequen- ties voor het goederenvervoer zullen drama- tisch zijn, waarschuwt de BDB. En dat kan be- tekenen dat de industrie niet meer op tijd zijn grondstoffen aangeleverd krijgt, of dat net als in maart de benzine- en dieselvoorraden voor de burgers opraken.


“Ondanks waarschuwingen van de trans- port- en logistiekbranches schendt de


Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-550 pk


SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


info@vangrevenstein.nl www.vangrevenstein.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


bondsregering de overeenkomsten die in het Europese Green Lane-beginsel zijn vastge- legd. In april 2020 werd daarin al vastgelegd dat het goederenver- keer ongehinderd over de lands- grenzen kon plaats- vinden,” schrijſt de BDB in zijn oproep.


Voorzitter Martin Staats kon- digt aan pro-


test tegen de maatregelen


Archieffoto BDB


in te dienen bij de EU in Brussel en bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).


Franse avondklok Intussen hebben ook heel België en grote de- len van Frankrijk een avondklok ingesteld en gelden er voor Wallonië aanvullende strin- gente maatregelen. Bemanningsleden kunnen wel reizen tussen hun woonplaats en de loca- tie van inschepen of ontscheping - zo nodig met een verklaring. De CCR heeſt hiervoor een modelformulier ontwikkeld.


Bij het reizen dient ook een werkgeversver- klaring te kunnen worden overlegd. Volgens Koninklijke BLN-Schuttevaer komt het ene na het andere land nu met eigen verklarin- gen, verplichte attesten of een vignet – zoals België, Frankrijk en Tsjechië. Zodra een land een eigen verklaring heeſt, dan moet men die ook gebruiken.


BDB-voorzitter Martin Staats tekent protest aan bij de EU en de CCR.


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


WEEK 44-45 28.10.2020 I NUMMER 949


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48