search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5 WATERSTEWARDS 11


WERKEN BIJ ONS? Kijk op Slurink.nl


VAKANTIESCHIP IN NOOD HEROPENING OP 7 SEPTEMBER IN HET GEDRANG Schippers voor sluis Hun wachten met groeiend ongeduld


Door de calamiteit in de sluis van Hun raak- ten minstens 12 schepen, zowel leeg als gela- den (meestal met zand of grind) geblokkeerd. Onder deze schepen waren er ook vier uit Nederland, waaronder de Damiate van schip- per Jaco Lingen, die bij de sluis van Dinant be- tere tijden afwacht.


Wanneer de hydraulische cilinder is geplaatst, moet ook een inspecteur van de beheerder van het Waalse binnenvaartnet de sluis nog inspecteren en vrijgeven voor ingebruikne- ming. Een van de opgesloten schippers: “We zijn hier in Wallonië en daar is alles moge- lijk. In Hun moet de sluismeester een papie- ren rompslomp afleveren voor de verzeke- ring. Dat schijnt niet allemaal vlot te verlopen. ‘Coronatijd’, hoor je dan zeggen”.


Spectaculair De crash die ms DC Mosa 1, geladen met 1100 ton zand, in de sluis veroorzaakte, was volgens een ooggetuige die nog geen honderd meter verder aan het water woont, ‘ronduit specta- culair’. Het Nederlandse binnenschip ramde de sluisdeur tijdens het opschutten en tilde de deur daarbij metershoog op.


Er moest een kraan aan te pas komen om de sluisdeur op de kade te zetten. Bij het


onderzoek bleek de ophanging van de sluisdeur zwaar beschadigd. Dat was ook het geval met een deel van de muur van de sluis, waar enke- le grote scheuren in zaten, en van de kade zelf. Muur en kade kregen intussen een nieuwe laag beton en de sluisdeur zelf werd gerepareerd en versterkt met een extra aantal houten balken.


‘Traag aangepakt’ Volgens de schippersorganisatie ‘Ons Recht’ heeſt de Waalse overheid het herstel van de sluis veel te traag aangepakt, waardoor heel wat schippers onnodig meer schade hebben geleden.


“Het gaat niet alleen om de geblokkeerde schepen, maar om nog meer binnenvaarton- dernemers, die geplande reizen met lading en al niet zagen doorgaan. Sommige leverings- contracten zouden intussen naar wegvervoer- ders zijn gegaan.


Volgens de schippersorganisatie was de DC Mosa 1 eerder ook al eens betrokken bij een incident bij de sluis van Anseremme - bij Dinant. Volgens sommige Waalse schippers zijn er Hollandse collega’s die zich als ‘cow- boys’ gedragen. “Ze varen nogal eens te snel, waardoor de veiligheid in gevaar kan komen”, zo luidt een veel gehoorde klacht.


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


SPECIAL INTERIEUR


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


DC Mosa 1 heeſt zojuist de sluisdeur van Hun ontzet.


HUN Het is lang nog niet zeker dat de 12 au- gustus zwaar beschadigd geraakte sluis van Hun op de Maas tussen Namen en Dinant op 7 september weer in gebruik kan wor- den. De door binnenvaartschip DC Mosa 1 uit Breskens zwaar beschadigde linker sluisdeur en een deel van de muur en kade zijn welis- waar hersteld, maar het is nog wachten op de nieuwe hydraulische cilinder, waarvan nie- mand exact kan zeggen wanneer die zal wor- den geleverd. “Dat weet je nooit in corona- tijd”, zegt een van de geblokkeerde schippers.


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


www.werkendammaritimeindustries.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


info@vangrevenstein.nl www.vangrevenstein.nl


ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Nog CCR-2 motoren beschikbaar 102-550 pk


JAN SCHILS


“Dat kan over een week zijn, maar kan ook langer duren. We zitten middenin coronatijd en niets verloopt normaal”, zo verklaarde af- gelopen zaterdag een medewerker van de Voies Hydrauliques de Wallonie, beheerder van het sluiscomplex. Ook zouden er nog en- kele kleine onderdelen geleverd moeten wor- den door verschillende leveranciers, zo ver- luidt in schipperskringen op het traject tussen Namen en Dinant.


Foto ‘Luc’


De gerepareerde en versterkte sluisdeur wacht nog op een nieuwe hydraulische cilinder voor de bediening.


Foto’s Jan Schils


Binnenvaartschip Naxos is een van de twaalf wachtende schepen.


WEEK 36-37 02.09.2020 I NUMMER 945


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44