search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
7 CASCO'S GEARRIVEERD 11 TERUG OP HET WATER POLITIEKE DISCUSSIE ‘NIET SERIEUS, ZELFS LACHWEKKEND’ Havenbedrijf Keulen vecht voor uitbreiding havenbekken


DÜSSELDORF De ondernemingsraad van het havenbedrijf Keulen (HGK) gebruikt duide- lijke woorden tegen de regerende partijen in het stadsbestuur van Keulen, CDU en de Grünen. Het is vanuit economisch en mili- euoogpunt ‘onzinnig’ om de plannen voor de uitbouw van de haven in Godorf terug te draaien. Het besluit om een vierde haven- bekken te bouwen moet dan ook worden uitgevoerd.


JUDITH STALPERS


De voorzitter van de ondernemingsraad, Michael Auer, komt met een trits van argu- menten vóór het nieuwe geplande havenbek- ken in Godorf. Zo probeert hij de politiek er- van te weerhouden een reeds goedgekeurd besluit omtrent het havenbekken alsnog for- meel en definitief te stoppen.


De argumenten zijn als volgt. Ten eerste heeſt de ondernemingsraad enkele jaren geleden ermee ingestemd om de haven Deutz in het centrum van Keulen voor stadsontwikkeling vrij te geven en op te offeren. Daarvoor heeſt Auer ook begrip. De bevolking groeit, en de plek leent zich bij uitstek voor een mooie woon- en werkwijk aan het water.


“Maar toentertijd stelden we wel de eis dat er op een andere plaats in de stad meer over- slagruimte moest komen, en dat kan dus in Godorf”, zo betoogt Auer. Ten tweede ver- dwijnen in Duitsland alsmaar meer aanleg- plaatsen, waar binnenschepen een vaarpau- ze kunnen inlassen. Met het verdwijnen van Deutz is dus ook daarvoor vervanging no- dig. Ook daar biedt Godorf kansen. Ten der- de groeit Keulen. Met een grotere bevolking is ook meer behoeſte aan aanvoer van (con- sumptie)goederen.


Om de vrachtwagens niet dwars door de stad te laten rijden, is een overslagcentrum in het zuiden van Keulen eigenlijk dingend noodza- kelijk. Vrachtverkeer dat uit het zuiden komt, kan in de toekomst in Godorf zijn waren voor


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL DIESEL MARINE SERVICES


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


OFFICIEEL CUMMINS DEALER ®


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 0184 67 92 25 13:41 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Het nieuwe havenbekken moet op het stuk land komen ten noorden van de haven aan de linkeroever, ingeklemd tussen de spoorlijn en de Rijn.


Archieffoto HGK


verdeling op kleinere natransporten overla- den. Dat ontlast de nu overbelaste ringweg in Keulen. Want veel vrachtverkeer moet nu eerst naar het noordelijk gelegen Keulen- Niehl rijden.


Tegelijkertijd wordt zo het milieu ontlast. Sterker nog, en dat is het vierde argument van het havenbedrijf, in de nieuwe havenbek- ken is een containerterminal gepland met lo- gistieke centra op aangrenzende bedrijfster- reinen. De terminal heeſt aansluiting op het spoor en op de Rijn. Met het havenbekken wordt het mogelijk om in de toekomst meer containers per schip en trein naar en van Keulen te transporteren.


Goederenstromen zullen meer via deze scho- nere transportwegen kunnen plaatsvinden. Tot slot voert Auer het argument van werk- gelegenheid in de regio aan. Autofabriek Ford vermindert het aantal arbeidsplaatsen. Een grotere haven met bedrijfsterreinen zal


nieuwe werkgelegenheid opleveren, zo stelt Auer: “Dat is goed voor de mensen in Keulen”. Met een goed uitgebouwde infrastructuur blijſt de regio Keulen behouden als belangrijk industrie- en dienstverleningscentrum.


OR-voorzitter Auer wijst erop dat de proble- matiek van stad, haven, natuur en milieu veel complexer ligt dan de discussie die nu wordt gevoerd. “Ja het klopt dat er een stuk natuur- gebied moet worden opgeofferd voor het ha- venbekken. Maar als compensatie heeſt de HGK de afgelopen jaren elders in de regio een heel gebied teruggegeven aan de natuur”.


Met andere woorden: elders is al pro-actief een nieuw natuurgebied ontstaan. Vanuit milieuoogpunt noemt Auer de discussie ‘niet serieus, zelfs lachwekkend’. Met zijn ar- gumenten dringt hij er bij de partijen in de stadsraad op aan om ‘het gehele plaatje’ in ogenschouw te nemen. Begin september neemt de stadsraad een besluit.


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Foto HGK


OR-voorzitter Michael Auer noemt de politieke dis- cussie over Godorf ‘niet serieus, zelfs lachwekkend’.


BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


WEEK 34-35 21.08.2019 I NUMMER 918


Gasolie nodig?

5


2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40