search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
13


AKKOORD BIJ SVITZER


9 ELEKTRISCH VAREN


BLOCKCHAIN IN DE BINNENVAART


GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GDWS EN RIJKSWATERSTAAT Duits-Nederlandse versnelling in waterbouwprojecten


In ruil daarvoor levert de GDWS experts die Rijkswaterstaat adviseren over standaard- procedures. Daarnaast stellen GDWS en Rijkswaterstaat een stuurgroep in en hebben een uitwisselingsprogramma voor technisch specialisten opgezet. Het gemeenschappe- lijke doel is om het gebruik van de Duitse en Nederlandse binnenwateren te versterken en mogelijke beperkingen van de scheepvaart te voorkomen.


Goede buren Erica Slump, collega-directeur van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland: “Als goede buren werken we al succesvol samen in de grensregio’s. Omdat waterwegen en scheepvaart niet gebonden zijn aan nationale grenzen. Met deze samenwerkingsovereen- komst gaan we nu een stap verder. De GDWS heeſt uitgebreide kennis in huis op het ge- bied van technologie en standaardisatie en Rijkswaterstaat heeſt uitgebreide ervaring met andere contractvormen. Rijkswaterstaat zal de GDWS helpen bij het opstellen van deze nieuwe contracten. Dit is een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’. Samen zijn we zo be- ter voorbereid op toekomstige uitdagingen”.


Hans-Heinrich Witte (rechts) en Erica Slump bij de ondertekening in Duisburg.


DUISBURG Om waterbouwprojecten in Duitsland en Nederland sneller en efficiënter te kunnen realiseren, hebben de Duitse wa- terwegbeheerder GDWS en Rijkswaterstaat een samenwerkingsconvenant gesloten. De samenwerking werd op maandag 22 juli in Duisburg bezegeld bij de Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS).


Doel van de overeenkomst is het bevor- deren en versnellen van dringend nood- zakelijke verkeersinfrastructuurprojecten op de Duitse en Nederlandse waterwegen, door gebruik te maken van elkaars erva- ring en specialistische kennis. De handte- keningen werden gezet door de president van de GDWS, prof. dr. ing. Hans-Heinrich Witte en de hoofdingenieur-directeur van


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


Rijkswaterstaat in Noord-Nederland, mr. drs. Erica Slump.


Tegen de achtergrond van de demografische verandering van de bevolking en het daar- door ontstaan van tekort aan ingenieurs (en ander gekwalificeerd technisch perso- neel) willen beide landen bij het realiseren van hun nieuwbouw- en onderhoudspro- jecten langdurig samenwerken. Witte: “We willen de uitvoering van de komende wa- terbouwkundige projecten in Duitsland en Nederland versnellen. Daarom brengen we onze knowhow samen. Rijkswaterstaat heeſt jarenlange ervaring met nieuwe contractvor- men en wij hebben uitgebreide kennis van gestandaardiseerde bouwmethoden. We willen zo van elkaar profiteren”.


Foto Judith Stalpers


De GDWS begint proefprojecten met nieu- we contractvormen. Rijkswaterstaat stelt een ondersteuningsteam beschikbaar om de GDWS te helpen bij het opzetten hiervan.


De Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt en Rijkswaterstaat zijn van plan de 22 juli overeengekomen samenwerking ver- der uit te werken, resulterend in een langduri- ge vruchtbare samenwerking – zo luidt de of- ficiële verklaring.


 078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


5


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Het sluizencomplex van Hünxe op het Wesel-Dattelnkanaal, waar vele sluizen dringend dienen te worden opgeknapt.


MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON DIESEL MARINE SERVICES


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 30-31 24.07.2019 I NUMMER 916


Gasolie nodig?

5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52