search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
SPECIAL VEILIGHEID


UITVINDERSPRIJS


11 21


Veiligheids Inspecteur


CHARTERSCHIPPER NORTH WEST CENTRAL CORRIDOR GROEIT VAN VIJF NAAR ACHT TERMINALS Meer vrachtbundeling containers op binnenvaart-as


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


AMSTERDAM De terminals van CTU in Lelystad, HOV Harlingen en Westerman Multimodal Logistics in Hasselt zijn deze maand toegetreden tot de North West Central Corridor. Dat is het begin dit jaar op- gerichte samenwerkingsverband van deep- sea-terminals, inland terminals en bin- nenvaartrederijen op de binnenvaartroute Amsterdam-Utrecht-Rotterdam.


Het aantal aangesloten binnenlandse ter- minals is hiermee in drie maanden tijd uit- gegroeid van vijf naar acht terminals, waar- door er nu een totaal verschepingsvolume van 6.500 teu per week bereikt wordt. Hierdoor komt er op jaarbasis circa 100.000 teu extra bij de 250.000 teu die inmiddels via deze han- delsroute verscheept worden. Vrachtvolume afkomstig uit Harlingen, Hasselt en Lelystad wordt hierdoor in Amsterdam overgeslagen op de binnenvaartschepen van de North West Central Corridor.


Betrouwbaar Bundeling van lading, vaste bezoekafspra- ken met grotere vrachtvolumes (150 à 200


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


containers per bezoek) en vaste punt-punt ver- bindingen tussen inland terminals en de deep- sea terminals moet leiden tot een betrouw- baarder binnenvaartproduct, dankzij minder vertraging bij de afhandeling aan de terminals. Sinds de start ervan in februari bereikten de schepen van North West Central Corridor een betrouwbaarheid van meer dan 95 procent. Met de toetreding van HOV Harlingen tot deze corridor is er tevens een dieselelektrisch bin- nenvaartschip in de pool van corridorschepen opgenomen. Dit schip heeſt circa een kwart minder CO2-uitstoot dan moderne binnen- vaartschepen met conventionele aandrijving.


Ondersteund Het North West Central Corridor-initiatief wordt actief ondersteund door de vijf deep- sea containerterminals in Rotterdam (APMT I & II, RWG, ECT Delta en ECT Euromax), Port of Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het duurzaam logistiek programma Lean & Green Europe. De North West Central Corridor is qua opzet vergelijkbaar met de West-Brabant Corridor(Tilburg-Oosterhout-Moerdijk- Rotterdam) dat goede resultaten boekt met


vrachtbundeling, vaste bezoekafspraken en punt-punt verbindingen.


“Door toetreding tot deze corridor verwach- ten wij onze performance sterk te kunnen ver- beteren, waardoor onze klanten krijgen waar ze recht op hebben: een betrouwbaar, be- taalbaar, CO2 besparend transport alterna- tief”, zegt Tim van der Roest, general manager barge en terminal bij Westerman Multimodal Logistics.


NORTH WEST CENTRAL CORRIDOR


Meerwaarde De Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam juichen de uitbreiding van dit ini- tiatief toe. “Een prachtige ontwikkeling die de meerwaarde van samenwerking aantoont”, licht Rob Smit, manager achterland van Port of Amsterdam toe. “Door capaciteit, kennis en lading te bundelen, maken de partijen echt een verschil, wat resulteert in een beter lo- gistiek product dat ook het vervoer over wa- ter aantrekkelijker maakt”, aldus Smit. Emile Hoogsteden, directeur containers, breakbulk en logistiek van Havenbedrijf Rotterdam: “De North West Central Corridor sluit goed aan bij


DUURZAMER TRANSPORT EN MINDER VERTRAGING DOOR BUNDELING VAN LADING IN DE CORRIDOR


Sinds enkele jaren staat de afhandeling van container- binnenvaartschepen op de Rotterdamse deepsea terminals onder druk. Een goede afhandeling van de container- binnenvaart is echter van groot belang voor de ontwikkeling van Nederland als de meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa.


Om de wachttijden voor containerbinnenvaartschepen bij de Rotterdamse deepsea terminals te beperken zijn inmiddels diverse initiatieven genomen. Begin 2019 wordt er een nieuwe samenwerking opgestart tussen TMA Logistics, Container Terminal Utrecht (CTU) en Vero Container Logistics (VCL). Het initiatief wordt ondersteund door de deepsea containerterminals in Rotterdam, het Havenbedrijf Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en duurzaam logistiek programma Lean & Green Europe.


Een groot deel van het volume in de corridor Velsen, Amster- dam, Utrecht, Tiel en Rotterdam wordt per binnenvaartschip vervoerd (250.000 TEU). Door het bundelen van lading op deze corridor kan een betere bezettingsgraad van de binnenvaartschepen gerealiseerd worden en daarmee de wachttijden bij de terminals worden verlaagd. Een samen- werking als deze heeft een duurzaam en betrouwbaar barge-product tot resultaat en draagt daarnaast bij aan de modal shift van vervoer over de weg naar vervoer per schip.


BY


de programma-aanpak goederenvervoercorri- dors, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek en het bedrijfsleven samen werken aan zogenoemde ‘Topcorridors’”.


Sinds juni 2019 zijn de volgende inland ter- minal-operators aangesloten op de North West Central Corridor: TMA Logistics (termi- nals in Velsen, Amsterdam), HOV Harlingen (Harlingen), CTU (Utrecht, Tiel en Lelystad), VCL (Velsen) en Westerman Multimodal Logistics (Hasselt).


HUIDIGE SITUATIE BINNENVAART


De meeste inland terminals varen op dit moment nog met eigen binnenvaartschepen naar de terminals in Rotterdam. De deepsea terminals ontvangen daardoor veel schepen met relatief kleine call sizes. Bovendien is de planning van afspraken in de haven complex en is er kans op vertraging bij het varen naar meerdere terminals.


5 TERMINALS PORT OF ROTTERDAM


De oude en nieuwe situatie.


IMPACT VAN SCHAALVERGROTING info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MOURIK EGP met o.a. REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


MEER DAN 100 JAAR


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


VOORTVAREND DOOR techniek


Samenwerkende terminals. dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


21.000 TEU CONTAINERSCHIP 16m diepgang, afmeting: 400m lengte ×59m breedte.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


In de zeevaart voltrekt zich een voortdurende schaal- vergroting: zowel de schepen als de call-sizes worden groter. Op dit moment zijn de grootste schepen die de Rotterdamse haven aan doen groter dan 21.000 TEU, ten opzichte van 14.000 TEU een aantal jaar geleden. Mede hierdoor zijn de pieken in deepsea calls-sizes de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zeeschepen lopen daarnaast steeds vaker vertraging op. Door out of schedule situaties van deepsea schepen, en schepen die tegelijk aankomen, kunnen de bestaande pieken extra versterkt worden. Alliantievorming tussen rederijen heeft geleid tot nieuwe vaarschema’s. Dit heeft de transshipment-volumes verhoogd en wederom het aantal piekmomenten op de deepsea-terminals doen toenemen. Tijdens deze pieken komt de afhandelings- capaciteit voor binnenschepen onder druk te staan.


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


DIESEL MARINE SERVICES


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


E


WEEK 24-25 26.06.2019 I NUMMER 914


Gasolie nodig?


5 2


j


a


a


r


!

S


2


2 .


0


0


T


U


C . 7


3


L 0 A


L


0


Z I S T E


E U


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60