search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AKKOORD IN DE MAAK


z 5


TE ZWAAR EISENPAKKET


13 s v e e l v o t k r


MEER DAN 60 PAGINA’S VOL MET KERSTPLEZIER VOOR JONG EN OUD!


K i


zoekt een schipper/ verkoper in Lobith. Kijk snel op www.slurink.nl


Binnenvaart vreest tekort aan ligplaatsen sluizen Boven-Rijn i e e


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Panorama van de Rijn bij Breisach.


ROTTERDAM Door geplande onderhouds- werkzaamheden en reparties aan de kleine en grote sluizen in het Grand Canal d’Alsace dreigen er langere reis- en wachttijden voor de op- en afvaart. De Europese binnenvaart- organisaties EBU en ESO kaarten hun zorg over de ‘niet langer aanvaardbare’ ligplaat- sen- en wachtplaatssituatie in de voorha- vens boven en beneden de sluizen aan bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).


De aangegeven reparaties aan de dukdalven, respectievelijk bolders zijn echter nog niet uitgevoerd. De binnenvaartorganisaties doen daarom een dringend verzoek op de verant- woordelijke Europese instellingen en water- wegbeheerders om eerst de ligplaatsen in de voorhavens van de sluizen en in de buurt te laten moderniseren.


“De huidige ligplaatsen voldoen niet en het zijn er ook te weinig, rekening houdend met de veiligheid van de bemanning en schip”, zo stellen EBU en ESO in hun brief. En: “De


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


Europese binnenvaart wordt beschouwd als de veiligste vervoerswijze en dat moet ook zo blijven!” Eén bolder per dukdalf zou het afmeren vergemakkelijken en zou naar de mening van EBU en ESO snel en zonder veel planning realiseerbaar zijn.


Afgescheurd De dukdalven in de bovenstroomse voorha- vens bestaan deels alleen nog maar uit de romp, alle bolders zijn afgescheurd of verwij- derd. Uit de brief: “Afmeren kan alleen nog met ‘dubbele lussen’ om de dukdalven, wat leidt tot avontuurlijke, gevaarlijke situaties voor de bemanning. Het is ook niet mogelijk om aan wal te gaan, omdat de steigers even- eens verwijderd of kapot zijn. In beginsel voldoen de huidige ligplaatsen voor passa- giersschepen, motortankschepen en motor- vrachtschepen in het Canal d’Alsace niet en het zijn er te weinig, rekening houdend met de veiligheid van bemanning en schip”.


Schutvolgorde Om de geplande stremming van de sluizen in


Archieffoto


2019 voor de scheepvaart zo soepel mogelijk te laten verlopen en de wachttijden te bekor- ten, willen EBU en ESO dat de schippers mid- dels een ‘strikt’ schutvolgordesysteem via de marifoon geïnstrueerd worden hoe en wie er geschut wordt – en wie er voor de volgende schutting gereed ligt in de directe nabijheid van de sluisingang – een systeem vergelijk- baar met Terneuzen.


Gambsheim “Wij stellen voor om eerst die ligplaatsen te repareren waar als gevolg van de geplande reparatie van de sluizen de langste wachttij- den voor de schepen worden verwacht. Bij de sluis van Gambsheim wordt er volgend jaar rekening gehouden met een stremming van ongeveer drie maanden. Voor het zo ver is, zou Breisach een ligplaats met autoafzet- plaats moeten komen”.


Voor Marckolsheim boven en beneden de sluis wordt om ‘een aantal ligplaatsen’ ge- vraagd, evenals in Rhinau - boven en bene- den de sluis.


WEEK 51-01 19.12.2018 I NUMMER 901


r


m K r u t Scheepvaartkrant n c e h t v o i


K


e


s a


a


J r


n h


P


a s


I t


r


j


B a p n


t e w


e e z z o


j o r e r z e r i e s


5


2


a


a


l


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96