search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
897 | WEEK 44-45 31 OKTOBER 2018


41 SPECIAL FINANCIËN EN VERZEKERINGEN


FLESJES LAAGWATER


3 15 KAAP DE GROENE HOOP Volksverzet tegen varend ontgassen


zoekt een schipper/ verkoper in Lobith. Kijk snel op www.slurink.nl


Om ‘twee voor twaalf’ wil BDB uitstel Stage V


DÜSSELDORF De Duitse bond voor de binnen- vaart (BDB) doet een oproep aan de Duitse regering om in Brussel in te grijpen. Er zijn geen motoren voor binnenschepen die aan de emissie-eisen voldoen die per 1 januari 2019 ingaan, aldus het BDB. Dus moet invoering van de strengere emissiestandaards worden uitgesteld.


JUDITH STALPERS De in 2016 in Rotterdam gedoopte varende ontgassingsinstallatie Don Quichot.


ROTTERDAM Publicaties over ontgassings- toerisme van binnenvaarttankers in met name de provincie Gelderland hebben tot Kamervragen geleid, alsmede tot een petitie voor een versneld landelijk ontgassingsverbod.


PvdD, CDA en SP willen onder meer van de mi- nister weten of het waar is dat tankers vanuit Duitsland speciaal de grens overvaren om in Gelderland te komen ontgassen, omdat er in eigen land wel streng wordt gecontroleerd en in Gelderland niet. Daarnaast opheldering over handhaving, ontgassingsmogelijkheden en wat de gezondheidsrisico’s zijn.


Een groep verontruste burgers die langs de Lek wonen, heeſt tegelijkertijd het initiatief ge- nomen tot de Vereniging Stop Ontgassen in oprichting. Over deze rivier komt naar eigen zeggen ‘gemiddeld tien keer per etmaal een ontgassende binnenvaartanker voorbij’. Een


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


YOUR SHIP


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


enkele dagen geleden gestarte petitie (petities. nl) voor het instellen van een direct landelijk verbod - en de komst van meer mobiele en vas- te ontgassingsinstallaties - telde bij het ter per- se gaan van deze krant 650 ondertekenaars.


Gezondheidsrisico’s De bezorgde aanwonenden van de Lek mel- den op hun website: “We hebben last van de stank die dat veroorzaakt, maar we maken ons vooral zorgen over de gezondheidsrisico’s; voor onszelf en voor de rest van Nederland. Vind jij ook dat binnenvaartschepen moeten stop- pen met varend ontgassen? Help ons dan door onze petitie te tekenen. Met jouw steun staan we sterker en werk je mee aan een beter leef- klimaat in Nederland”.


Varend ontgassen is al in diverse provincies verboden en wordt ook in 2020 landelijk in de ban gedaan. Het vormt in het bijzonder een ri- sico voor mensen die in de buurt van de grote


rivieren en bij havens wonen, alsmede voor de bemanningen die de stoffen vervoeren. Ook het milieu wordt erdoor belast. De rest- stoffen komen direct in het rivierwater en in de omgeving terecht. Bijkomend probleem is dat ontgassen stank veroorzaakt voor men- sen die naast of bij de plek wonen waar het plaatsvindt.


Benzeen Er worden verschillende schadelijke stoffen vervoerd en ook ontgast. Benzeen is de be- langrijkste. Benzeen staat hoog op lijst met kankerverwekkende stoffen. Het is een veel geproduceerde grondstof voor de chemi- sche industrie. Benzeen is een stof die onder meer leukemie kan veroorzaken. Het speelt ook een rol bij andere vormen van kanker. Blootstelling aan een verhoogde concentratie kan bovendien problemen in het beenmerg, bloedarmoede en schade aan het hoornvlies veroorzaken.


Er zijn nog goed twee maanden te gaan. Dan moeten nieuwe motoren voor binnenschepen aan veel strengere eisen voldoen. Het gaat om de zogenoemde Stage V van Non Road Mobile Machinery (NRMM) richtlijnen. Vanaf 1 januari 2019 gelden voor motoren met een capaciteit tot 300 kW strenge emissieregels betreffende NOx-, CO2, partikel- en roetuitstoot. Grotere motoren moeten vanaf 2020 aan nieuwe eisen voldoen. Zulke motoren zijn niet op de markt, zegt het BDB in een schrijven, en wil daarom dat de eisen later van kracht gaan. In het schrijven noemt het BDB twee alternatieven die ook voor schepen worden voorgesteld. Dat zijn Euro VI dieselmo- toren voor vrachtwagens, die voor schepen aan- gepast worden. En moderne Non Road Engines, NREs die bijvoorbeeld in zware machinerieën en heſtrucks zijn te vinden. Dit zijn motoren die niet speciaal voor de binnenvaart zijn ontwikkeld, zo het BDB, en daarom niet acceptabel.


Zogenoemde gemariniseerde vrachtwagen- motoren “voor de binnenvaart is geknutsel en suboptimaal, duur en een nog niet bewezen techniek; we noemen zo iets een kreupele oplos- sing”, zo wordt de president van het BDB, Martin Staats, geciteerd. Het Duitse verkeersministerie heeſt, volgens het BDB, zelf het feit erkend dat er geen motoren voor binnenvaartschepen op de markt zijn. Dus vindt de bond dat de regering in Brussel moet eisen dat de standaards voor Stage V motoren moeten worden versoepeld.


Lees meer op pagina 23, ‘De dilemma’s rond de Stage V norm’


SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WEEK 44-45 31.10.2018 I NUMMER 897


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64