search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
RECREATIEGEULEN VERTRAAGD


START VERDIEPING WATERWEG


5 7


BEDRIJFSLEVEN EN BINNENVAART SLAKEN GEZAMENLIJKE NOODKREET Roergebied lijdt onder verwaarloosde kanalen


DUISBURG Grote ergernis over de beperkin- gen in de sluizen op het Wesel-Dattelnkanaal brachten de grote verladers als RWE, Evonik en Trianel, rederijen en scheepseigenaren op 28 maart aan één tafel met de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Onder lei- ding van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) zochten de gedu- peerden naar oplossingen. Verbeteringen zijn niet in zicht zolang ‘Berlijn’ het pro- bleem rond de verouderde en verwaarloosde verkeersinfrastructuur niet serieus aanpakt.


de Rijn is zelden gestremd. En dat is natuurlijk voor de bulkverladers langs de kanalen catastro- faal wanneer ze geen scheepsruim meer kunnen charteren.


Bezuinigd De schuldige – en dat weten eigenlijk alle aan- wezigen rond de tafel – is de centrale regering. Die heeſt sinds de jaren ’90 enorm bezuinigd. Bij het WSV verdwenen zesduizend arbeidsplaatsen. Sinds enkele jaren vloeit er weer wat meer geld naar nieuwbouw en renovatie van de vaarwegen. En het WSV kan weer nieuw personeel werven. Maar het gat is nog lang niet gedicht.


Aanleiding voor het ronde-tafelgesprek was het Wesel-Dattelnkanaal. Daar is het gebruik van de haalkommen in de grote sluiskamers verboden. Die zijn niet sterk genoeg meer voor de zware schepen. Dus kan nog maar één schip tegelijk de trog in. “De capaciteit die de kanalen in Noordrijn Westfalen ooit hadden, is niet meer bruikbaar,” vat Jens Schwanen (BDB) het steeds nijpender probleem samen.


Maar het probleem blijſt niet tot het Wesel- Dattelnkanaal beperkt. Het gaat om alle kana- len. Het gaat ook om de meeste bruggen over de Rijn, de spoorbruggen, de snelwegen. Het Rijn- Roergebied lijdt geregeld onder een verkeers- infarct en ‘de overheid helpt slechts met pleis- ters’. Gevolg: “Voor onze verbinding Rotterdam – Lünen – Rotterdam lopen onze schepen ver- tragingen op van acht tot negen uur”, zo schetst Stefan Paul, directeur van de Trianel kolencentra- le in Lünen, voor zijn bedrijf de situatie.


“Dat kost niet alleen meer geld, onze logistieke keten hapert en het ergste: die is niet te plan- nen.” Iedere week vervoeren vier duweenheden in pendeldienst zo’n 35.000 ton kolen naar de centrale. Maar nu komen die kolen met horten en


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


€ 10.500,- excl. BTW


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


ZOOMCAMERA L)-*=M<


g.debeer@marinetec-holland.nl Tel. 0031(0)184413590


marinetec| Holland MARINETEC HOLLAND NAVIGATIE APPARATUUR & ELEKTRISCHE INSTALLATIES !"#$%&'((&)*+,)))))++-.)/0)1#2"3' "45&)))))6+7)89:7;.)<).7)+=)*9)))))2>?@AB('2>"&"4<5@##(>3C>#))))) www.marinetec-holland.nl


DOMECAMERA KC(C)L).*=M<


Offi cieel MAN


dealer


ZOOMCAMERA L)-*=M<


D'2EF">)"G4#C)HIJ C)


DOMECAMERA KC(C)L).*=M<


Groepsfoto aan dek van Schulschiff Rhein in Duisburg. Vlnr: Sarah Hahn (Rhenus Partnership), Jörg Opriel (HTAG Häfen und Transport AG), Hermann Poppen (GDWS afdeling waterwegen), Volker Schlüter (WSA Duisburg-Meiderich), Thomas Kupsch (Rhenus) Arndt Glowacki (Evonik) Jens Schwanen (BDB), Stefan Egyptien (RWE-energiecentrales), Stefan Paul (Trianel kolencentrale Lünen), Roberto Spranzi (DTG Deutsche Transport Genossenschaſt en bestuurslid BDB) en Dirk Holtkamp (Trianel). Foto Judith Stalpers


stoten aan. De voorraden op locatie slinken soms tot gevaarlijk niveau. “Bijvoorbeeld tijdens de plotselinge vorstperiode van afgelopen maand,” voegt collega Dirk Holtkamp toe, “De elektrici- teitsproductie komt dan in gevaar”.


En nog een voorbeeld van de grote chemiepro- ducent Evonik uit Marl. “Onze tankschepen moe- ten soms een halve of een hele dag wachten om door een grote sluis te komen,” vertelt Arndt Glowacki die directeur logistiek bij Evonik is. Hij spreekt zijn ergernis uit over de nu al tiental- len jaren durende verwaarlozing van de “hoofd- verkeersader van het Roergebied”. Zijn bedrijf moet per jaar 30 miljoen ton aan chemische stof- fen met tankschepen naar en van de havens van Antwerpen en Rotterdam transporteren.


Versleten “De infrastructuur is óp, versleten en daardoor extreem gevoelig. Er moet hoognodig en snel iets gedaan worden.” Ook voor Glowacki is het groot- ste probleem dat het schier onmogelijk is om zijn transporten ordelijk te plannen. Met als gevolg


dat hij dan in noodgevallen op spoor- en wegver- voer overschakelt. Maar dat is geen oplossing. “De volumes die wij dagelijks moeten binnenkrij- gen of verzenden, kunnen alleen met het schip. Er is geen alternatief.” Hetgeen andere verladers aan de tafel beamen. Zo stelt Stefan Egyptien, verantwoordelijk voor de brandstoflogistiek van alle RWE centrales in midden Europa: “Ook wij hebben pendel- diensten die van Rotterdam en Amsterdam ko- len naar het achterland brengen. Wij hebben de omweg via het Rhein-Hernekanaal geprobeerd, maar ook daar spelen onverwachte vertragin- gen ons parten. Bovendien is de aflaaddiepte daar geringer. De nieuwste problemen in het Wesel-Dattelnkanaal stellen de hele leverantie- keten ter discussie.” “Bovendien, bovendien”, roept binnenschipper Jörg Opriel van de rede- rij HTAG: Häfen und Transport AG, “vrachtprijzen worden op grond van tijdsberekening afgespro- ken. Lopen wij vertraging op, dan gaan onze in- komsten omlaag. De kleine ondernemer trekt dat niet. Die gaat failliet. Of hij wijkt uit naar an- dere typen vracht.” Of mijdt de kanalen. Want


Hermann Poppen vertegenwoordigt de overheid. Hij is afdelingsleider waterwegen bij het General- Direktorat Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) in Bonn. Dat is de centrale waar het werk van alle WSV’s en WSA’s in Duitsland wordt gecoördi- neerd, en het contact met verkeersministerie in Berlijn wordt verzorgd. Voor Poppen komt niets wat aan tafel wordt gezegd, als een verrassing.


“We praten hier over de meest bevaren wa- terwegen van Europa. Meer dan 20 jaar heb- ben we geteerd op wat er was. Nu zitten we met een ‘boeggolf’ van schadegevallen die we maar mondjesmaat kunnen wegwerken.” Nuchter con- stateert Poppen: “Klopt, we kunnen het werk absoluut niet aan. We doen noodreparaties en weinig structurele verbeteringen. We zijn een in- dustrieland en we zijn volledig afhankelijk van een goede infrastructuur en die is lang verwaar- loosd”. Hij schetst waar het aan ligt. Geld is niet het probleem, wel het gebrek aan gekwalificeerd personeel dat de planningen en uitbestedingen kan regelen. En dan zijn er ook bureaucratische hindernissen: projectgebonden budgetten, waar- door je niet wat je over hebt in een pot naar een ander potje mag verschuiven. Planningen bij het WSV duren vaak 10 jaar. Voor de uitvoering van een project komt er nog eens 10 tot 15 jaar bij. (Zie artikel sluis Scharnbeck elders in deze krant.)


Lees verder op pagina 5. marinetec| Holland marinetec| Holland DIESEL MARINE SERVICES


DOMECAMERA KC(C)L).*=M<


...


CRUISESPECIAL 2018


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


41


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


ZOOMCAMERA L)-*=M<


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN


met o.a.


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


MARINETEC HOLLAND NAVIGATIE APPARATUUR & ELEKTRISCHE INSTALLATIES !"#$%&'((&)*+,)))))++-.)/0)1#2"3' "45&)))))6+7)89:7;.)<).7)+=)*9)))))2>?@AB('2>"&"4<5@##(>3C>#)))))


www.marinetec-holland.nl


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


MARINETEC HOLLAND NAVIGATIE APPARATUUR & ELEKTRISCHE INSTALLATIES !"#$%&'((&)*+,)))))++-.)/0)1#2"3' "45&)))))6+7)89:7;.)<).7)+=)*9)))))2>?@AB('2>"&"4<5@##(>3C>#)))))


D'2EF">)"G4#C)HIJ C)


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


Offi cieel Cummins dealer


www.marinetec-holland.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


D'2EF">)"G4#C)HIJ C)


WEEK 14-15 04.04.2018 I NUMMER 882


Gasolie nodig?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80