This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 48-49 29.11.2017 I NUMMER 873


‘SLIMME’ LIGPLAATSEN CALANDKANAAL


17


OP DE BRES VOOR GOEDE VAARWEGEN


7


MAATREGELEN BOTLEKBRUG


19


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


Groen licht voor ontwikkeling buitendijkse containerterminal aan Schelde-Rijnkanaal


Potentieel Over het project wordt al tien jaar gespro- ken en in 2000 bleek uit diverse studies dat in Bergen op Zoom behoeſte, draagvlak en potentieel aanwezig was voor meer vervoer over water; meer in het bijzonder in de vorm van containers. De strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen aan het zeer druk- ke Schelde-Rijnkanaal helpt hieraan mee. In 2008 werd daarom al een voorlopige contai- nerterminal in gebruik genomen.


De tijdelijke locatie aan de Vierlinghweg is eigendom van de gemeente. MCT heeſt een huurcontract tot 1 juli 2019 en zit op dit mo- ment aan het maximum van haar capaciteit, terwijl in de markt nog groei zit. Verplaatsing heeſt grote voordelen voor het bedrijf. Door de verplaatsing kan er in principe 24 uur per dag worden gewerkt en er is geen afhankelijkheid meer van de Burgemeester Peterssluis. Ook behoort overlast voor omwonenden dan tot het verleden.


De bestaande bedrijventerreinen Theodorushaven en Noordland, met bovenin de havensluis (zie ook foto rechts onder) en het Bergsche Diep.


BERGEN OP ZOOM Markiezaat Container Terminal bv (MCT) heeſt een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom over een nieuwe buitendijkse containerterminal aan het Schelde-Rijnkanaal. Ten noorden van de Burgemeester Peterssluis zal het bedrijf een terrein van 25.830 vierkante meter aanko- pen voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. De vervolgens voor tientallen miljoenen eu- ro’s te bouwen terminal wordt in 2019 in ge- bruik genomen.


De nieuwbouw aan het Bergsche Diep bete- kent dat de huidige containerterminal die zich aan de Vierlinghweg (Loswal) bevindt, op die plek zal verdwijnen, zo meldt de gemeen- te. De verplaatsing zal naar verwachting een


‘boost’ geven aan bedrijven op het industrie- terrein Theodorushaven en het naastgelegen Noordland, maar eigenlijk ook aan de stad en de hele regio. Bovendien betekent de verhui- zing van de terminal een prettige bijkomstig- heid voor de bewoners van de naburige wijk Nieuwe Vesting.


Arn van der Vorst


Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste moment


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® YOUR SHIP UNDER CONTROL


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


met


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 616 55 99 powertransmissionsdordrecht.com


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200 - F: 0180 - 518658


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


MCT-directeur Arn van der Vorst: “Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste mo- ment. Nu we een handtekening onder deze overeenkomst zetten, hebben we nog vol- doende tijd om onze nieuwe plek goed en zorgvuldig in te richten. Het zal hard werken worden, maar daar staat ons bedrijf, dat groot geworden is in deze stad, om bekend”.


Opsteker


Wethouder Ad Coppens (VVD/foto) spreekt van een historische overeenkomst. “Verschillende colleges zijn bezig geweest om een bui- tendijkse containertermi- nal te realiseren. Hoewel


de gemeenteraad zich ook nog over deze af- spraken zal buigen en het vergunningentraject nog in gang gezet moet worden, hebben we


met elkaar weer een belangrijke stap gezet”, aldus Coppens. “Dit is een van de belangrijk- ste transacties die ik als portefeuillehouder Economische Zaken meemaak. Aan alles voel je dat het Bergen op Zoom economisch en fi- nancieel weer voor de wind gaat. Een gewel- dige opsteker voor het gemeentebestuur en voor heel Bergen op Zoom”.


Wethouder Coppens


Dit is een van de belangrijkste transacties die ik als portefeuillehouder meemaak


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56