search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 46-47 15.11.2017 I NUMMER 872


872 | WEEK 46-47 15 NOVEMBER 2017


PROBLEMEN BIJ WILHELMINASLUIS


41 SPECIAL GAMECHANGERS


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


15 9


alle betrokken partijen rechtstreeks toegang geeſt tot realtime informatie die zij nodig heb- ben. NxtPort zal hier trekkende partij zijn. Er komt ook nauwere samenwerking rondom de planning. Er bestaat al een planningstool die het efficiënt laden en lossen van containers or- ganiseert in de haven: het Barge Traffic System of BTS. Via deze tool kan een binnenschipper zijn komst naar een terminal aankondigen, een tijdslot aanvragen of andere informatie aan de terminaloperator doorgeven. Een flinke update van het systeem moet het gebruik van BTS ver- der stimuleren.


ANTWERPEN De Antwerpse havengemeen- schap heeſt een actieplan gereed, waarmee het de afhandeling van de containerbinnen- vaart in de haven efficiënter wil laten verlo- pen. Er komt onder meer een havenbreed da- ta-uitwisselingsplatform. Hiermee steekt de Vlaamse haven Rotterdam de loef af, dat met dezelfde problemen te kampen heeſt.


De scheepsafhandeling stond de afgelopen maanden op sommige maritieme terminals flink onder druk. Snel groeiende volumes en de steeds grotere zeeschepen die de haven aan- doen, in combinatie met personeelstekorten zorgen voor piekbelasting op de terminals, met lange wachttijden voor de containerbinnen- vaart als gevolg.


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL


met o.a. YOUR SHIP


Aangezien de binnenvaart voor de hele haven- gemeenschap een belangrijke plaats inneemt in de duurzame afhandeling van goederen van en naar het achterland, werd de voorbije maanden hard gewerkt aan een gezamen- lijk actieplan om op korte termijn structurele verbeteringen aan te brengen. Dat plan kreeg begin november de steun van de betrokken maritieme terminals, barge-operators, rede- rijen, verladers, expediteurs, de Vlaamse over- heid, Vlaamse Waterweg, Alfaport-Voka en het Havenbedrijf.


Planningstool Concreet zal er ingezet worden op vier actie- punten. Zo wordt er werk gemaakt van een breed gedragen data-uitwisselingsplatform dat


Centrale lichterplanning In combinatie met BTS zet de havengemeen- schap ook in op een centrale lichterplanning, waarbij één centrale cel een planning op- stelt voor alle containerterminals in de ha- ven. Zo komt er een bundeling van volumes. Containerbinnenvaartvolumes worden nu te vaak in kleine hoeveelheden aangeboden op de maritieme terminals. Dat vormt een belem- mering voor een optimale inzet van resources bij deze terminals. “Vergelijk het met tien leveranciers die één pakje aanbieden, of één leverancier die tien pakjes aanbiedt. De havengemeenschap heeſt een duidelijke voorkeur voor het tweede sce- nario”, zo verduidelijkt het Havenbedrijf. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan bunde- ling van volumes, in en buíten de haven. Op deze manier zullen de binnenschepen in de toekomst ook grotere volumes aanleveren bij de maritieme terminals.


Extra havenwerkers Werkgeverskoepel CEPA, die de werving van havenarbeiders voor haar rekening neemt, is al in de afgelopen zomer begonnen met het in- huren van extra arbeiders en chauffeurs. Er vol- gen nu ook extra opleidingen, zodat havenar- beiders sneller kunnen ingeschakeld worden in de afhandeling van de containerbinnenvaart. Tot slot wordt er werk gemaakt van de aanleg van ‘dedicated’ exclusieve ligplaatsen voor de binnenvaart. De komende weken zal er per ac- tiepunt hard gewerkt worden aan de verdere projectuitvoering. Eind januari volgt opnieuw een topoverleg met de betrokken bedrijven on- der leiding van het Antwerpse Havenbedrijf.


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE Actieplan Antwerpen voor sneller afhandelen containerbinnenvaart


ANTWERPEN De Vlaamse regering zet in op extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. Dit gebeurt om de eco- nomische ontwikkeling van Vlaanderen niet in het gedrang te brengen. De ha- ven wordt gezien als de motor van de Vlaamse economie.


Om de juiste locatie voor de bijkomen- de containercapaciteit te vinden, kiest de Vlaamse overheid voor het traject ‘com- plex project’. Hierbij worden verschillen- de alternatieven onderzocht, waarvan het Saeſtinghedok er één van is. Bij het nor- maal doorlopen van de procedure kan de realisatie in 2019 beginnen. Antwerpen heeſt tegen 2030 een capaciteit nodig van 18 tot 21 miljoen teu voor ma- ritieme overslag en binnenvaart. Dit komt neer op een extra capaciteit van 4,6 tot 7,6 miljoen teu. Het Deurganckdok, met een capaciteit van 11 miljoen teu, inclusief binnenvaart, alleen zal niet volstaan om vanaf 2020-2021 de verdere groei van de containerbehandeling in de Antwerpse ha- ven op te vangen.


Niet achter de sluizen Een getijdendok waarbij deze schepen vóór de sluizen kunnen aanmeren, wordt beschouwd als de beste oplossing. Een sluispassage kost sowieso al enkele uren, terwijl de Berendrechtsluis een operatio- neel knelpunt vormt. Door de sluisdrem- pel is er al een beperking in diepgang, dat voor een lagere belading kan zorgen. Bovendien is een sluispassage enkel in goede weersomstandigheden mogelijk, hetgeen weinig bedrijfszekerheid biedt.


DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL vooruitgang door ��n�va���


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


dbhdiesel.com T. 088 0040484


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64