search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 42-43 18.10.2017 I NUMMER 870


BINNENVAARTCARRIÈRE NAJAAR 2017 35 - 52


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD! 5


CONGRESGANGERS OP EXCURSIE


ELEKTRONISCHE MELDPLICHT OP TIL VOOR BINNENVAARTTANKERS


9


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE Meerjarige campagne voor meer binnenvaartpersoneel


Nasjorren aan boord van een van de Veerhavenschepen.


ROTTERDAM Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) neemt het voortouw om het nijpende personeelstekort in deze branche structureel op te lossen met een arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart en een meerjarige cam- pagne. Plannen daartoe zijn woensdag 11 oktober ontvouwd in Rotterdam.


“Mijn grootste zorg is een arbeidsinfarct in de sector”, aldus programma-manager Mariska van der Starre van het BVB. En: “Dit is het uur U”. Tegenover een goed gevulde zaal van het Binnenvaartcafé in het World Port Center van Havenbedrijf Rotterdam vertelde zij te willen komen tot een branche-breed actieprogram- ma.


Om de ernst van de situatie te illustreren, stelt Van der Starre dat er circa tweehonderd vaca-


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


dbhdiesel.com T. 088 0040484


Offi cieel MAN


dealer


met o.a.


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


Met Perkins en Stamford generatoren


(uit voorraad leverbaar)


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


Offi cieel Cummins dealer


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN


tures in de binnenvaart - in totaal goed voor 17.000 arbeidsplaatsen - feitelijk onvervulbaar zijn. Ongeveer een derde deel van het huidig personeelsbestand op de Nederlandse binnen- vaartvloot bestaat inmiddels al uit buitenlands personeel, vooral afkomstig uit Oost-Europa.


En hoewel er tussen de provincies verschil- len zijn te zien, wordt circa 80 procent van het nieuwe personeel geworven binnen de branche zelf en dus niet daarbuiten. 60 tot 65 procent van de pas aangenomen bemanning blijkt na drie jaar nog steeds te varen. De ‘uit- val’ wordt vooral veroorzaakt door jongeren die willen doorstuderen.


“We worden geregeld gebeld over het tekort aan binnenvaartpersoneel. Ook van onze sponsoren krijgen we zorgwekkende berich-


ten. Daarom zetten we de arbeidsmarkt hoog op onze agenda en hopen we deze ook bij de sociale partners en andere stakeholders hoog op de agenda te krijgen”, aldus Van der Starre. Het BVB blijkt al vergevorderde besprekingen te voeren met bijvoorbeeld brancheorgani- saties, bedrijfsleven en het onderwijsveld om een gedegen langlopende campagne voor te bereiden. De campagne moet onderdeel uit gaan maken van een strategische arbeids- marktagenda voor de binnenvaart.


Goede kaarten “De binnenvaart heeſt goede kaarten in handen voor de toekomst”, zegt Van der Starre. “Logistiek gezien is er een verschuiving gaande, waarbij steeds meer verladers voor the Blue Road kiezen. Dat sluit aan bij de wens van Europa om het aandeel binnenvaart in


Archieffoto


het goederenvervoer te vergroten. Er wordt dan ook veel van de binnenvaart verwacht, op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid”. En vervolgt met: “Maar de binnenvaart gaat die uitdaging aan, innovatief als zij is. Er wordt fors ingezet op een gezonde toekomstbe- stendige branche en daar hoort een gezond personeelsbestand bij. Daarvoor is het nodig dat we over grenzen heen gaan denken met elkaar. Geen korte termijn acties op ad hoc basis, maar acties gebaseerd op een geza- menlijke strategische arbeidsmarktagenda voor de Binnenvaart 2018-2030. Zo’n agenda moet er gewoon komen, wil je als sector het personeelsprobleem serieus tackelen”, aldus Van der Starre.


Lees verder op pagina 9. vooruitgang door ��n�va��� DIESEL MARINE SERVICES


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52