search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 38-39 20.09.2017 I NUMMER 868


BEURSMAGAZINE SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS


KALKAR 2017 ...


2-3 9


ASV VOORZITTER ZWAAIT AF


DIENSTAG/DINSDAG 26. SEPTEMBER & MITTWOCH/WOENSDAG 27. SEPTEMBER 2017


URK WIL ZIJN SLUISWACHTER TERUG


11.00 - 19.00


Beursmagazine Shipping-Technics-Logistics-Kalkar week 38-39 2017


13 7


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


Noorden van Frankrijk eist dat uitstel voor het Seine-Nord kanaal ongedaan wordt gemaakt


van twee jaar aan de nationale overheid een bedrag van ruim 1,1 miljard ter beschikking te stellen om te voorkomen dat de werken als- nog zouden worden onderbroken. Voorwaarde is wel dat de regering op een later tijdstip, wanneer ze haar financiën op orde heeſt , de geleende bedragen terugbetaalt.


Xavier Bertrand, de man achter de kentering in het Seine-Nordverhaal. Foto Facebook


PARIJS/BRUSSEL De regio’s en departemen- ten in het noorden van Frankrijk vinden het onaanvaardbaar, dat president Macron en zijn regering de aanleg van het Seine-Nord kanaal opnieuw om financiële redenen hebben uitgesteld. Daarom hebben ze een initiatief genomen voor voorstellen aan de regering, van wie ze als tegenprestatie eisen dat deze het aangekondigde uitstel van de aanleg van ‘Seine-Nord Europe’ intrekt.


JAN SCHILS


Concreet hebben de regio’s en departemen- ten de nationale regering in Parijs een plan voorgesteld om borg te staan voor een lening van 776 miljoen euro. Dat is om en nabij het bedrag dat de regering tekort kwam en dat de directe oorzaak was van de aangekondigde ‘pauze’ in de werken voor het kanaal. Bo- vendien zijn de betrokken regio’s en depar- tementen bereid om gedurende een periode


In maart van dit jaar had Macron als presi- dentskandidaat nog beloofd dat het Seine- Nord kanaal tussen de industriële regio-Parijs en het Scheldebekken er als ‘prioritair project’ samen met enkele andere grote infrastruc- tuurwerken zou komen. In juni herhaalde hij die toezegging nog eens. Volgens een woord- voerder van het ministerie van transport had de regering een tekort van ruim miljoen 700 miljoen euro voor de aanleg van het kanaal. Daarom wordt er nu een (nieuwe) pauze inge- last voor de aanleg ervan, aldus de woordvoe- der. Oorspronkelijk zou de nieuwe waterweg in 2020 in gebruik worden genomen. Dat is nu onhaalbaar geworden gezien de slechte economische conjunctuur in Frankrijk, temeer daar niemand weet wanneer de werkzaam- heden voor de aanleg van het kanaal kunnen worden hervat. Begin volgend jaar komt er wel een speciale commissie in Parijs bijeen om de Franse regering te adviseren hoe het nu verder moet met deze prioritaire infrastructuurwer- ken, waaronder Seine-Nord. Alles hangt nu af van de vraag hoe de Franse regering reageert op het initiatief van de regio’s en departemen- ten.


“Parijs moet de leiding afstaan” De Noord-Franse regio’s en departementen koppelen nog een vergaand voorstel aan hun actie om Seine-Nord te redden. Zij willen de leiding krijgen over de aanleg van het kanaal en eisen dat ‘Parijs’ (lees: de nationale over- heid) zich daarmee niet langer bemoeit. De grote man achter de wending in het Seine- Nordverhaal is Xavier Bertrand, de voorzitter


van de regio Hauts-de-France. Samen met vertegenwoordigers van de betrokken regio’s en departementen legde Bertrand de spraak- makende voorstellen dezer dagen in Parijs voor aan minister van transport Elisabeth Borne en aan minister van begroting Gerald Darmanin. Afgespro- ken werd dat beide ministers de voorstel- len van de regio’s en departementen zullen voorleggen aan president Macron en premier Philippe. Deze laatste was tot voor kort burgemeester van de havenstad Le Havre. Hij staat erom bekend geen groot voorstan- der te zijn van Seine-Nord Europe omdat het kanaal trafiek zou kosten aan de havenstad. De reactie van de president en zijn premier wordt over enkele weken verwacht.


Xavier Bertrand


Verder uitstel wordt afgewezen en als een ‘oorlogsverklaring’ beschouwd


Intussen hebben de regio’s en departementen in Noord-Frankrijk ook een campagne gestart om de bevolking bewust te maken van het feit dat het Seine- Nordproject van groot belang is voor de verdere economische ontwikkeling en ont- sluiting van dit gebied. Voorzitter Bertrand verklaarde afgelopen weekend nog dat Noord-Frankrijk elk verder uitstel voor de aanleg van het kanaal afwijst en als


een ‘oorlogsverklaring’ zal beschouwen. De komende weken zullen in verschillende steden in Noord-Frankrijk acties worden gehouden om de bevolking massaal achter de eisen van de regio’s en departementen te krijgen.


Lees verder op pagina 5


Illustratie www.hautsdefrance.fr YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


vooruitgang door ��n�va���


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74 DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


dbhdiesel.com T. 088 0040484


met o.a.


Met Perkins en Stamford generatoren


(uit voorraad leverbaar)


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88