search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 30-31 26.07.2017 I NUMMER 864


7


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


TEST DRIJVEND EILAND


‘VAREN DOE JE SAMEN’ 10 JAAR ONDERWEG


NIEUWE WATERWEG MOGELIJK DOELWIT VOOR BESPARINGEN


VNF en industrie willen einde aan onzekerheid rond Seine-Nord


PARIJS/BRUSSEL De Voies Navigables de France (VNF) en verschillende grote indus- triële bedrijven in het noorden van Frankrijk willen voorkomen dat de aanleg van de Seine-Nord verbinding wordt vertraagd of uitgesteld door geldgebrek bij de Franse re- gering. Ze willen dat de regering in Parijs snel uitsluitsel geeſt over haar bedoelin- gen en een einde maakt aan de onzekere toestand. De lawine van elkaar tegenspre- kende berichten in de pers moet volgens de bedrijfswereld ophouden omdat ze het in- vesteringsklimaat en daarmee de economie in Noord-Frankrijk schade toebrengen.


JAN SCHILS


In de Franse media blijven allerlei berichten de ronde doen over een mogelijk uitstel van de aanleg van deze nieuwe waterweg of op zijn minst een vertraging van de werken. Maar een woordvoerder van het ministerie van Transport in Parijs heeſt vrijdag 21 juli voor de tweede keer in tien dagen nog eens beves- tigd, dat daarover nog geen besluit is geno- men. Intussen is Frankrijk langs diplomatieke weg in Brussel wel bezig om te proberen rui- mere Europese financiering te verkrijgen voor deze nieuwe waterwegverbinding maar ook voor enkele nieuwe spoorverbindingen (hst).


Zorgwekkende toestand staatsfinanciën Vrijdag 21 juli heeſt EU-commissaris Moscovici in Parijs met de Franse regering overleg ge- pleegd over de zorgwekkende toestand van de staatsfinanciën in Frankrijk. President Macron had eerder in de week forse bezuinigingen bij het Franse leger aangekondigd voor een klein miljard euro. Toen de stafchef van het leger, generaal de Villers, daarop uit protest ont- slag nam, de Franse pers het voor de legerlei- der opnam en de president fel bekritiseerde,


Frankrijk worstelt ook onder de nieuwe president Macron met grote tekorten op de begroting.


De nieuwe waterweg, die het hopeloos verou- derde Canal du Nord moet vervangen, moet het industriële Seinebekken verbinden met het Rijn-Scheldebekken ten voordele van het noorden van Frankrijk, de regio’s Antwerpen en Rotterdam en indirect ook het Duitse hinterland.


Bron Twitter


draaide Macron de bezuinigingen plotseling terug. In scheepvaarkringen wordt gevreesd dat Macron nu wel zal snijden in de investerin- gen in grote infrastructuurwerken en meer be- paald in de verleiding zou kunnen komen om de aanleg van de Seine-Nord verbinding als- nog doelwit voor besparingen te kiezen.


Frankrijk worstelt ook onder de nieuwe pre- sident Macron met grote tekorten op de be- groting. Daarom wil de president het beleid in verschillende sectoren, waaronder de trans- portsector, hervormen om het efficiënter te maken en waar mogelijk besparingen door te voeren. Anderzijds beseſt Macron ook, dat grote infrastructuurwerken gunstig zijn voor de Franse economie en vooral dat zij ex- tra banen opleveren, die het land broodnodig heeſt.


Cofinanciering Omdat de Seine-Nord ver- binding een grensoverschrij- dend Europees project is, kan het op steun rekenen van Europese cofinanciering in het kader van de Trans-Europese vervoers-Netwerken (TEN’s). Sedert enkele weken probeert Frankrijk met een stil gehou- den diplomatiek offensief de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) ertoe te bewegen het Seine-Nord project financieel ruimer te steunen. Daarbij wordt onder andere gedacht langer lopende leningen tegen lage rente en grotere cofinan- ciering door Europa. President Macron heeſt tijdens de re-


cente top van de G20-landen in Hamburg ook met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gesproken over de moeilijke situatie rond de Franse overheidsfinanciën, waarbij de Seine- Nord verbinding en de nieuwe hogesnelheids- lijnen ter sprake zouden zijn gekomen.


13 19


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR  +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


LOSSTANDAARDEN 2018 Waste Standards Tool online


Met ingang van 1 januari 2018 gelden er nieuwe losstandaarden. Om de toepas- sing van deze losstandaarden te vergemak- kelijken, is er een tool met zoekmachine ontwikkeld onder de naam WaSTo (Waste Standards Tool).


WaSTo omvat de inhoud van de regelgeving die van kracht is op 1 januari 2018; identifi- ceert de opgetreden wijzigingen en biedt de mogelijkheid eenvoudig de veranderingen vast te stellen die rechtstreeks betrekking hebben op uw situatie; verklaart de redenen die hebben geleid tot de wijzigingen; geeſt specifieke risico‘s voor de gezondheid en het milieu in verband met ladingrestanten; maakt het mogelijk uw eigen, persoonlijke stoflijst met de bijbehorende losstandaard samen te stellen.


Losstandaarden vormen een essentieel on- derdeel van het CDNI, aangezien deze precies voorschrijven hoe omgegaan moet worden met ladingrestanten na het lossen van een schip. Elk type vervoerde goederen moet vol- doen aan een eigen losstandaard: vegen, rei- nigen, afzuigen van de laadruimen, afgiſte van het waswater in een ontvangstinrichting, be- roep op een bijzondere behandeling, etc.


Gebruikers die wensen of verbeteringsvoor- stellen met betrekking tot WaSTo hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met het secretariaat van het CDNI en zo bij te dragen aan de totstandkoming van een tool met opti- male functionele kenmerken.


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL vooruitgang door ��n�va���


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


dbhdiesel.com T. 088 0040484


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48