search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘VESSEL TRAIN’ IN AANTOCHT


9


MAASBRACHTERHAVENDAGEN


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


SPECIAL KOSTBARE SANERINGSOPERATIE THERMPFOSTERREINEN OBSTAKEL


Grensoverschrijdende fusie van Zeeland Seaports en havenbedrijf Gent haalbaar


GENT/VLISSINGEN Een fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent op gelijk- waardige basis is goed mogelijk, zo blijkt uit het inmiddels afgesloten, verlengde verken- nende onderzoek. Voor alle fusievraagstuk- ken zijn oplossingen voorhanden; zoals over de te volgen strategie, het bestuur en kwes- ties op juridisch en fiscaal vlak.


Het is nu aan de aandeelhouders en de perso- neelsvertegenwoordiging van beide havenbe- drijven om zich uit te spreken. Het is de ver- wachting het fusieproces voor het einde van dit jaar te kunnen afronden.


Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent kondigden op 7 november 2016 een fusiever- kenning aan. Die aankondiging werd positief ontvangen door politiek, bedrijven en haven- experts. Na een traject van ruim een half jaar zijn de uitkomsten van de verkenning bekend. Eerder uitgevoerd onderzoek van McKinsey toonde aanzienlijke sociaaleconomische voor- delen van een fusie voor het hele havengebied van beide havenbedrijven, dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen.


Haventopman Daan Schalck


Het terrein moet sowieso worden gesaneerd, fusie of niet


De samenwerking kan in deze grensre- gio leiden tot meer toegevoegde waarde, meer werkgelegenheid, een betere benut- ting van de haveninfrastructuur, versterkte


mate mee betalen aan de sanering van de in 2012 failliet gegane fosforfabriek Thermphos in de haven van Vlissingen. Dat bankroet kost- te destijds honderden werknemers hun baan.


Het gaat zowel om de fabrieksgebouwen als de bijbehorende gronden die beide zwaar vervuild zijn. De sanering heeſt tot nu toe al 30 miljoen euro gekost, maar het karwei is nog lang niet af en de eindafrekening kan 90 tot ruim 100 miljoen euro bedragen. De claim van de provincie Zeeland is opmerke- lijk, want zij is wettelijk tevens de eerstverant- woordelijke voor de ontstane situatie.


Industriegebied Vlissingen-Oost vormt met het fosforslib van Thermpfos een mogelijke belemmering voor de internationale havenfusie.


mogelijkheden tot innovatie, het aantrekken van grotere investeerders, een betere dienst- verlening aan de bedrijven en een grotere naamsbekendheid.


Vennootschap De fusiepartners stellen voor dat de grens- overschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. Er komt een nieuw op te richten toezichthoudend orgaan van beperkte omvang, met vier Nederlandse en vier Vlaamse vertegenwoordigers. De aan de aandeelhouders voorgelegde structuur kent een tweekoppige leiding, waarbij de twee huidige CEO’s samen de leiding zullen


voeren over het nieuwe fusiebedrijf.


De huidige aandeelhouders van Havenbedrijf Gent zijn de stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate en het provinciebestuur Oost- Vlaanderen. De aandeelhouders van Zeeland Seaports zijn de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borsele en de provincie Zeeland.


Thermphos De provincie Zeeland kan nog roet in het eten strooien, want zij waarschuwde afgelo- pen vrijdag, dat zij als belangrijkste aandeel- houder (50 procent) van Zeeland Seaports een veto zal uitspreken tegen de fusieplan- nen als de Zeeuwse havens niet in belangrijke


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® YOUR SHIP UNDER CONTROL


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


met o.a.


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 616 55 99 powertransmissionsdordrecht.com


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74 SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200 - F: 0180 - 518658


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


“Als verlener van vergunningen had de provin- cie Zeeland destijds het reilen en zeilen bij de fosforfabriek beter moeten volgen, zeker om- dat er al jaren voor de sluiting van de fabriek sprake was van ernstige vervuiling”, zegt een ex-werknemer. Er is overigens al overleg gaan- de tussen de provincie Zeeland en Zeeland Seaports over de reeds in gang gezette sane- ring van de fabriek en de terreinen, maar dat verloopt stroef. Wellicht dat er ook Europees geld naar toe moet.


Regeling Toch zal er hoe dan ook een regeling moe- ten komen over wie wat en hoeveel be- taalt aan de schoonmaak, want in het fusiedossier staat dat er eerst een oplos- sing moet komen voor de saneringskosten van de fosforfabriek, voordat er sprake kan zijn van een fusie - zo werd eerder tus- sen de verschillende partijen bepaald. De topman van de haven van Gent, Daan Schalck, die dit laatste bevestigt, is opti- mistisch: “Het terrein moet sowieso wor- den gesaneerd, fusie of niet”. Schalck gaat ervan uit dat de twee partijen tegen de herfst wel een oplossing zullen weten te vinden.


39-48


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


WEEK 24-25 14.06.2017 I NUMMER 861


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48