search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DUURZAAMHEIDTECHNIEK


NKC: houd rekening met de camperaar


De NKC heeft met instemming kennisgenomen van de plannen van staatssecretaris Stientje van Veld- hoven om gemeenten de keuze te geven uit twee soorten milieuzones: het weren van diesels van voor 2001 en het niet meer toelaten van die- sels van voor 2006. “Dat maakt een eind aan de lappendeken van mili- euzones, waarbij de camperaar door de bomen het bos niet meer ziet”, zegt Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken bij de NKC. Maar daarmee zijn de wensen van de NKC nog niet helemaal vervuld. “Uniforme regels in Nederland is een mooie stap, maar het zou mooi zijn als de regels overal in Europa gelijk zijn”, zegt Jelmersma. Boven- dien ziet zij graag dat camperaars die binnen een zone wonen de gelegenheid krijgen om hun cam- per in en uit te laden. “Ofwel door een generieke uitzondering voor campers, zoals de staatssecretaris met de gemeenten wil bespreken, ofwel door camperaars een aantal keren per jaar een ontheffing te verlenen. Zoals dat nu in Utrecht en Rotterdam het geval is, mede op aandringen van de NKC.” Een derde wens betreft de erkenning van het retrofit roetfilter. “Het is te dol dat wie investeert in een beter milieu dat niet terugziet in een ruimere toegang tot de milieuzones”, zegt Jelmersma. “Net als in Duitsland moet een lagere uitstoot leiden tot een hogere milieuclassificatie.” De NKC blijft bij de staatssecreta- ris en de Tweede Kamer aandacht vragen voor de bijzondere positie van de camperaar. Jelmersma: “Een camper gaat zeker twee keer zo lang mee als een gewone auto en je ruilt ‘m niet zomaar in. Het is daarom redelijk om rekening te houden met de belangen van de camperaar.”


42


Brandstofcel Mercedes Benz introduceert een nieuw


8


prototype op basis van de nieuwe Sprinter. De verwachting is dat deze vanaf 2019 binnen het bereik van de camperbouwers is. De technologie is gebaseerd op een volledig elektrische aandrijving met stroomleverantie van- uit de brandstofcel. Deze produceert voldoende stroom voor de elektromo- tor om 147 kW en een koppel van 350 Nm te leveren. Hiermee wordt een zwaar en duur accupakket overbodig. De brandstofcel produceert volledig schone energie, met puur waterstof als voeding, die in drie tanks met 4,5 kilogram is opgeslagen. De actieradius is daarmee driehonderd kilometer. Uitbreiding naar vijfonderd vraagt


om extra tankcapaciteit, die in de ach- terzijde van de camper kan worden gebouwd. Met het extern opladen van de accu komt er nog eens dertig kilometer bij. De gewichtstoename blijft volgens de fabrikant gering, door besparingen in de aandrijflijn en het ontbreken van de dieseltank. Het produceren van waterstof kan in perioden van energieoverschotten. In Nederland is een start gemaakt met tankstations voor waterstof. Eind 2019 moeten er in heel het land minimaal honderd tankstations beschikbaar zijn. Zolang het tanknetwerk voor waterstof nog beperkt is, is deze optie alleen interessant voor lokale besteldiensten in het stadsverkeer.


Websites


www.milieusticker.nl www.ovi.rdw.nl www.blauwe-plakette.de www.milieustickervoorduitsland.nl www.btindustrial.nl


www.baumont.de www.clo.nl www.milieuzones.nl www.nkc.nl > Advies www.groengas.nl


KAMPEERAUTO 7 - 2018 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100