search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nauwelijks alternatief De milieumaatregelen hebben gevolgen


voor een groot deel van de campers. Volgens de bond van Duitse camper- fabrikanten de CIVD, voldoet slechts 15 procent van de verkochte campers in Duitsland aan de Euro-5-norm en slechts 5 procent aan de Euro-6-norm. In Nederland is dat nog minder: respectievelijk 13 en 4 procent. De overige campers hebben te maken met beperkingen, wat gevolgen heeſt voor de waarde van deze voertuigen. Dit eff ect werd al zichtbaar na de eerste publicaties over het dieselschandaal. De verkoop van personenwagens op diesel


Nieuwe techniek rekt levensduur van campers


daalde drastisch en de waarde kelderde. Campers worden voor een langere tijd aangeschaſt en de afschrijving wordt verdeeld over een periode van minstens twintig jaar. Daarbij komt dat er voor bestelwagens en dus kampeerauto’s op korte termijn nauwelijks een alternatief bestaat. De komende jaren zullen cam- pers nog gewoon met een dieselmotor worden uitgerust, maar dan wel een die voldoet aan de hoogste milieueisen. En ondertussen worden er technische mid- delen ontwikkeld om de uitstoot van schadelijke stoff en te reduceren en de levensduur van de diesel in ieder geval te rekken.


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 7 - 2018 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100