search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEKST RIANNE MULLER, LUUK OBBINK, MIEKE SCHARLOO EN ROSANNE VRIEND


VERENIGING


GOEDKEURING LEDENRAAD JAARSTUKKEN EN BELEID


De ledenraad van de NKC heeft tijdens de voorjaarsvergadering de jaarstukken en het gevoerde beleid van 2017 goed- gekeurd.


De ledenraad sprak tevredenheid uit over de ledengroei, het marktaandeel van de NKC-verzekeringen en de positie van Cam- percontact. Ook was er lof voor het vrijwil- ligersbeleid, de resultaten bij de afdeling reizen en evenementen en voor het goede bereik dat de NKC onder camperaars heeft op sociale media. De vaststelling van het Strategisch Plan 2022 staat voor komend najaar op de agenda. www.nkc.nl > Organisatie > Ledenraad.


GROEI Camperen populair


De NKC heeft op 10 juli de mijlpaal bereikt van het 50 duizendste lid. Op de peildatum 1 juli was het recordaantal van 115.359 campers geregistreerd.


B ONDERZOEK CAMPER HUREN GOEDKOOPST IN NEDERLAND


Wie een camper wil huren, betaalt in Neder- land met 88 euro per dag het minst. Dat blijkt uit een Europees prijsonderzoek van verhuur- platform Campanda. Noorwegen is met bijna 240 euro per dag het duurst.


Na Nederland is Portugal het goedkoopste land in Europa om een dag een camper te huren. Daar ligt de gemiddelde huurprijs op 110 euro. Ook in Turkije (114 euro), Spanje (114,50 euro) en Duitsland (116 euro) liggen de prijzen relatief laag. In Noord-Europa zijn camperaars een stuk duurder


uit. Zo ligt de dagprijs in IJsland op 214 euro, in Finland op 168 euro en in Zweden op 164 euro. Ook Kroatië behoort met meer dan 167 euro per dag tot de duurste landen. Door de toename van het aantal campervakanties zijn de huurprijzen in Europa in vergelijking met het voorgaande jaar sterk geste- gen. De grootste prijsstijging was in Noorwegen met 61 euro meer per dag. Ook in België zijn de prijzen sterk gestegen, tot zo’n 59 euro in 2017 ten opzichte van de prijs in 2016. De enige uitzonderin- gen zijn Zwitserland en Nederland, waar de huur- prijzen met respectievelijk 11 en 17 euro zijn gedaald.


ijna de helft van de campereige- naren is dus lid van de NKC. Het ledenaantal van de NKC is in de laatste acht jaar bijna verdrievoudigd, van 17.466 naar 50 duizend leden. Het 50 duizendste lid komt uit Friesland en is in het zonnetje gezet met een uitgebreid welkomstpakket en een bos bloemen. De groei is ook terug te zien in het aantal camperlocaties op de website Campercontact.com. Niet alleen is het aantal camperplaatsen op de website in acht jaar meer dan verdubbeld, het aantal unieke bezoekers per maand is


inmiddels gegroeid naar meer dan 300 duizend. NKC-directeur Stan Stolwerk ziet de populariteit van de camper in de toe- komst alleen nog maar meer groeien. “Er staat een nieuwe groep camperaars op. Dit zijn jongere mensen die hun camper ook verhuren of delen met vrienden en familie. Dankzij de verhuur via particuliere platforms wordt cam- peren laagdrempeliger. De doelgroep bestaat niet meer enkel uit de klassieke babyboomgeneratie. Steeds meer men- sen ontdekken de vrijheid van het cam- peren en dat zien we terug in de cijfers.”


DEALERS


LAIKA EN GIOTTILINE


Van Erp Auto’s en Campers in Goor is dealer en impor- teur van Giottiline in Nederland ge - worden. Caravan & Camper Centrum Coppelmans in Nuenen is nu offi cieel dealer van Laika.


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 7 - 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100