search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kampeerauto is het verenigingsperiodiek van de NKC, dat negen keer per jaar verschijnt, in een oplage van 51.000 exemplaren.


Uitgever NKC I Europa’s grootste camperclub Directeur Stan Stolwerk


Redactie Hoofdredacteur Mieke Scharloo Eindredacteur Luuk Obbink Redacteuren Leo van Dooren, Willem van Hamersvelt, Agnes Jeurnink, Marja van Kampen, Nico van der Maat, Ton Visser, Evert van Roon (index) en Douwe de Vries Redactiemail: redactie@nkc.nl


Fotografen Simone Gerard, Jacob Hos, Jeroen Jumelet, Gerard Koning en Huib Verhoef Vormgeving Fier.media, Utrecht Druk Senefelder Misset, Doetinchem


Editie verschijnt deadline 6-2018 3 juli


11 mei


7-2018 28 augustus 9 juli 8-2018 2 oktober


13 augustus


Advertentiewerving Dock 35 Media, Arno Cornelissen Postadres: Postbus 68, 7000 AB Doetinchem T 0314-355 826 E arno@dock35media.nl


Verantwoordelijkheid


Aan de inhoud van Kampeerauto wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Uitgever en redactie aanvaar- den geen verantwoorde lijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onvolkomenheden en foutieve informatie in het magazine.


Overnemen artikelen Overname van artikelen en advertentiemateriaal is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever.


NKC Amersfoortsestraat 124D, 3769 AN Soesterberg Postadres Postbus 424, 3760 AK Soest T 033-467 70 70 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur) E info@nkc.nl I www.nkc.nl


Ledenadministratie T 033-467 70 70 • E leden@nkc.nl


Financiën T 033-467 70 71 • E administratie@nkc.nl IBAN NL 27 INGB 0003704837


Reizen en Evenementen T 033-467 70 75 E reizen@nkc.nl E evenementen@nkc.nl


Verzekeringen (AON) T 033-467 70 80 • F 033-467 70 89 E verzekeringen@nkc.nl IBAN NL 81 RABO 0102689490


Advies T 033-467 70 77 (ma, di, wo & vr 9.00-12.00 uur) E advies@nkc.nl


NKC Juridische Helpdesk T 033-434 29 86 • E juridischehelpdesk@nkc.nl


Camperplaatsen E camperplaatsen@nkc.nl


Winkel E winkel@nkc.nl


Lidmaatschap


Lidmaatschap kost € 68,- per jaar en wordt jaarlijks verlengd, tenzij er is opgezegd voor 1 november


Cover Zwerven door Lapland, zie pagina 58 Foto Rob Klute


6


@NKCtweet NKC Europa’s grootste camperclub NKC TV company/nkc nkc.nl


Diesel 20 onder vuur 57 KAMPEERAUTO 5 - 2018 WWW.NKC.NL


Op zoek naar het echte Spanje


74 90


Luxe buscamper met slide-out


26


Relaxed door Denemarken


Gezien: Finetza


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100