search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Diefstal in Nederland


VRAAG Op vakantie in Nederland is een tas gestolen. Nu blijkt dat de reisverzekering niets uitkeert als de diefstal in Nederland plaatsvindt en we geen bonnen kunnen over- leggen van een hotel of camping. Zonder dat beschouwt de verzekeraar het als een dagje uit. Overnachten op vrije camperplaatsen wordt zo uitgesloten. Wat kunnen we doen?


ANTWOORD NKC Juridische Helpdesk Zoek bewijsmateriaal voor de overnachting


Wie te maken krijgt met diefstal, moet zo snel mogelijk aangiſte doen


bij de politie en zorgen voor een ver- klaring waar de gestolen waar op staat genoteerd. Bij een vakantie in eigen land komt daar nog wat bij. Veel reisverzeke- raars hebben de regel dat de verzekerde minstens één overnachting in Neder- land moet hebben geboekt om voor een uitkering in aanmerking te komen. Voor camperaars, die ook wel overnachten op gratis camperplaatsen, is dat lastig. Maar vaak is wel aan te tonen dat er sprake is van een vakantie, met ander bewijsmateriaal, zoals tankbonnen,


supermarktbonnen of kwitanties van een betaalautomaat.


Wie niet verzekerd is, heeſt nog een an- dere mogelijkheid om de schade te ver- effenen. Als het OM de dader verolgt, kan het slachtoffer tijdens de strafzitting een schadevergoeding vorderen, via een eenvoudige procedure, die geen juridi- sche kennis vereist. Het is een kwestie van het invullen van een formulier dat door de politie of de officier van justitie wordt verstrekt. Dit kan alleen bij een eenvoudige vordering en als de schade niet eerder is vergoed. Ook moet de schade een rechtstreeks gevolg zijn van het strafare feit waar de dader voor


wordt vervolgd. Het is raadzaam om bewijs van de waarde van de goederen mee te sturen, zoals aankoopbonnen. Mocht het via een strafproces niet kunnen, dan is de civiele weg nog een optie om de schade te verhalen. Bij diefstal is sprake van een onrechtmatige daad jegens het slachtoffer. Deze kan de dader schriſtelijk sommeren om de schade te vergoeden. In de praktijk zal het lastig zijn. Als de dader niet kan of wil betalen, is een gang naar de civiele rechter nodig. Dit is vaak te kostbaar. Voor juridische vragen: NKC Juridische Helpdesk, mail juridischehelpdesk@nkc.nl, of bel 033-4342986.


Tol in Oostenrijk


VRAAGOmdat ik een camper heb met een toegestane massa van meer dan 3.500 kilo- gram, heb ik in Oostenrijk voor de tol een GO-Box nodig. Klopt het dat ik korting krijg op het tarief als ik voldoe aan bepaalde emissie-eisen?


ANTWOORDNKC Advies Vanaf Euroklasse 4 geldt een tarieforting


Voor campers met een toe- gestane massa van meer dan 3.500 kilogram is op


de tolwegen in Oostenrijk inderdaad een GO-Box verplicht. Die is verkrijgbaar aan de grens van Oostenrijk, bij tanksta- tions met het GO-Boxlogo. Voor cam- pers met een Euroklasse 3 of lager is het


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 5 - 2018


basistarief van toepassing. Wie de type- goedkeur van de camperfabrikant kan overleggen waaruit blijkt dat de camper voldoet aan Euroklasse 4 of hoger, krijgt korting op het toltarief. Die emissiekor- ting is het hoogst voor Euroklasse 6 en bedraagt in die categorie ongeveer 20 procent. Omdat de papieren als bewijs


voor de emissie moeten worden over- legd, is het verstandig om dit vooraf vanuit huis te regelen.


Het vermijden van tolroutes geeſt overi- gens het grootste voordeel: geen tol en vaak mooiere routes. www.nkc.nl > Advies > Buitenland >


Oostenrijk. 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100