search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CAMPER CONSULT


Technische of andere vragen? Mail ze naar advies@nkc.nl of zet ze op het forum op www.nkc.nl. Kijk voor advies ook op www.nkc.nl > Advies.


Coördinaten navigatie


VRAAGIn de NKC/ACSI Camperplaatsenverblijfgids worden de coördinaten in graden en decimale graden aangegeven. Als ik met mijn nieuwe navigatiesysteem naar een plaats wil navigeren via de coördinaten, vraagt mijn navigatiesysteem om graden, minuten en seconden. Kan ik dat eenvoudig omrekenen?


ANTWOORDNKC Advies Omrekenen is vaak niet nodig


De meeste navigatie- systemen hebben onder instellingen de mogelijk-


heid om te kiezen voor de gewenste notatie. Omrekenen is dan niet meer nodig. Voor als dat niet kan, zijn er op internet diverse omrekenprogramma’s beschikbaar. Ook bestaan er apps die het rekenwerk kunnen doen. In de gebruiksaanwijzing van de NKC/ACSI Camperplaatsenverblijfgids is te lezen


hoe de coördinaten handmatig om te rekenen zijn.


In de app Campercontact worden bij iedere camperplaats onder de contact- gegevens de coördinaten in graden en decimale graden aangegeven, maar ook in graden, minuten en seconden. Down- load je op Campercontact de camper- plaatsenbestanden als nuttige plaatsen (POI’s) in het navigatiesysteem, dan kun je de gewenste camperplaats selecteren


en word je door je navigatiesysteem naar de juiste locatie gewezen.


Behalve de twee genoemde notaties is er overigens nog een derde mogelijkheid: in graden, minuten en decimale minu- ten. Deze notatie wordt echter niet veel gebruikt.


www.nkc.nl Advies > Techniek >


Accessoires – Navigatie > Coördinaten en www.campercontact.com > Downloads.


Gaskeuring


VRAAGMijn campergarage geeſt aan dat het bedrijf een G607-gaskeuring op de gasin- stallatie van mijn camper kan doen. Is dit echt nodig?


ANTWOORDNKC Advies In Nederland is een G607-gaskeuring niet verplicht


Voor Duitse camperaars is een tweejaarlijkse


G607-gaskeuring al langere tijd ver- plicht. Nederland heeſt geen verplichte gaskeuring, maar de NKC adviseert wel minimaal tweejaarlijks de gasinstallatie door een ter zake kundig bedrijf te laten controleren.


Sinds vorig jaar biedt de Bovag in samenwerking met Gimeg en Truma


48


opleidingen aan voor monteurs, waar- mee bedrijven erkend kunnen worden om de G607-keuring uit te voeren en een certificaat ter goedkeur te verstrek- ken. In Duitsland, Oostenrijk en Zwit- serland kan er op bijvoorbeeld campings naar dit certificaat gevraagd worden. De NKC heeſt nog geen meldingen ont- vangen van camperaars die geweigerd zijn omdat ze dit certificaat niet konden


overleggen. De Bovag werkt aan een overzicht van bedrijven die de Duitse keuring mogen uitvoeren. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, worden deze bedrijven vermeld op de website van de NKC.


www.nkc.nl > Advies > Techniek > Gasinstallatie > Veiligheid, keuring, normen en G607-gaskeuring.


KAMPEERAUTO 5 - 2018 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100