search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DUURZAAMHEIDCAMPERMARKT


‘Het sentiment verandert ten gunste van het milieu en dat leidt tot maatregelen’


Finke raadt ook zonder dieselverbod niemand aan met zijn camper de bin- nenstad van Berlijn in te rijden. Of Parijs of Amsterdam. “Want waarom zou je dat jezelf aandoen?”


Toscane Waar Bovag-man Huyskens zich bij


aansluit. “Met een camper heb je niets te zoeken in het centrum van Florence, om maar wat te noemen.” Veel Itali- aanse binnensteden zijn sowieso al verboden terrein voor gemotoriseerde bezoekers van buiten. Huyskens ziet vooralsnog niet gebeuren dat er rijverbo- den komen voor landelijke gebieden. “Ik ben niet bang dat heel Toscane wordt afgesloten en dat de camperaar geen kant meer op kan.”


Maar Marretje Jelmersma van de NKC zegt naast toegangsverboden een andere route te vrezen die overheden kunnen bewandelen om dieselrijden te ont-


moedigen. “We zien dat het sentiment verandert ten gunste van het milieu. Dat leidt tot steeds meer maatregelen. Zo moeten huishoudens van het gas af en worden diesels steeds strenger aange- pakt. Nu gaat het nog om milieuzones, maar het is denkbaar dat er regelgeving komt die dieselrijden gecompliceerder maakt, bijvoorbeeld in de vorm van belastingmaatregelen en mogelijk een slechtere verkrijgbaarheid van diesel.” De NKC stimuleert de industrie om


‘We willen van de vrijheid blijven genieten, dus nu achteroverleunen is geen optie’


met innovatieve oplossingen te komen, aldus Jelmersma.


Opstand Woordvoerders van de branche wijzen


erop dat de camperaar maar een onder- deurtje is in het dieselverhaal. Onderne- mers in hun busjes, bewoners met hun personenauto’s, winkelbezoekers, zij kunnen nooit allemaal stedelijke gebie- den uitgejaagd worden, zo luidt de rede- nering. “Want dan breekt er opstand uit”, verwacht Huyskens. Importeurs- voorzitter Diepemaat zegt zich hard te maken voor een uitzonderingsregeling voor camperende binnenstadsbewoners. “Die moeten een paar keer per jaar bij hun huis kunnen komen.” Jelmersma van de NKC lobbyt in Brussel en Den Haag voor een uitzondering voor auto’s met aſtermarket roetfilters en haar club poogt de belangen van campe- raars indringend onder de aandacht van de politiek te brengen. “We kunnen niet in een glazen bol kijken, dus we weten niet waar we uitkomen. Maar we willen in ieder geval dat camperaars ook in de toekomst in vrijheid van hun hobby kunnen blijven genieten. Achteroverleu- nen en afwachten is dus geen optie.”


22


KAMPEERAUTO 5 - 2018 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100