search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEKST SUZANNE HENDRIKS, RIANNE MULLER, LUUK OBBINK EN ROSANNE VRIEND


INTERNATIONAAL


Europese camperclubs werken samen aan lobby


Door samen te werken op het gebied van lobby en belangenbehartiging, wil- len Europese camperclubs elkaar versterken. Op een seminar in april is hier het startschot voor gegeven.


H


et seminar was een vervolg op een eerdere bijeenkomst, die de NKC had gehouden om erachter te komen in hoeverre het zinvol is als camperclubs de koppen bij elkaar steken. Op de agenda van het inter- nationale seminar stonden de onder- werpen belangenbehartiging en lobby. Grote internationale camperclubs uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Duitsland deelden hier hun lobbyagenda en -ervaringen. De rij- bewijsrichtlijn, milieuwetgeving, regels rondom parkeren en tolvignetten, maar bovenal vraagstukken over de toekomst van het camperen houden alle clubs bezig. NKC-directeur Stan Stolwerk: “Hoe we kunnen borgen dat toekomstige generaties ook van de vrijheid van het camperen kunnen genieten, is een cru- ciaal en verbindend vraagstuk voor alle clubs in Europa.” Behalve de duurzaamheidsagenda kennen de vraagstukken rond diesel en alternatieve brandstoffen ook een internationale lobbyzijde. “Samenwer- king is geboden”, aldus Stolwerk. Hij was daarom blij met de aanwezigheid en presentatie van Jost Krüger, secre- taris-generaal van de ECF (European Caravan Federation), die nadrukkelijk ook krachtenbundeling zocht. De ECF vertegenwoordigt de Europese kam- peerindustrie, ofwel de fabrikanten en


is actief in de lobby in Brussel. Volgens Krüger zijn er voldoende dossiers waarin de belangen van consument en fabrikant gelijk opgaan. Binnenkort gaat de NKC naar Brussel om te praten met verschillende Euro-


parlementariërs. Stolwerk: “Wanneer je door Europa reist met de camper, voelt het niet alsof je in vrijheid reist. Ieder land heeft andere regels, zoals voor tol, parkeren en zeker als het gaat om milieuzones. Voor de camperaar is deze lappendeken van regels verwarrend. De EU maakt zijn belofte van vrij verkeer van mens en goederen wat dit betreft niet waar.”


Een internationaal gezelschap op bezoek bij de NKC.


Keiharde camperinfo Camperaars rijden per jaar


gemiddeld 7.583 kilometer met hun mobiele woning BRON: LEDENONDERZOEK NKC


7.583 km WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 5 - 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100