This page contains a Flash digital edition of a book.
       


 visie  DOEN


Wat als we helemaal zelf een project mochten doen, en de spel- regels opnieuw mochten uitvinden? Dat was het onderwerp van gesprek op een Utrechts terras, ergens in 2013. Een groepje jonge honden van Rijkswaterstaat dat, onder het genot van een bier- tje, met elkaar filosofeerde over de toekomst van infrastructure- le projecten. En over samen een mooi werk maken voor de klant, zonder dikke ‘vechtcontracten’ tussen opdrachtgevers en aan- nemers, waar in de media toen zoveel over te doen was. “Zou dat niet gaaf zijn?” Aan het woord is Marlotte Koster, zij is na- mens Rijkswaterstaat projectmanager bij project DOEN en stond mede aan de wieg van deze primeur.


P


roject DOEN is uniek in zijn soort. Noem het een leerpro- ject, bedoeld om de samenwer- king tussen Rijkswaterstaat en markt- partijen, in dit geval Mourik en BESIX, te verbeteren. Met ruimte om af te wijken van bestaande regels en conventies, en met een gemeenschappelijk doel: eer- lijk geld voor eerlijk werk en een klant die blij is met het eindresultaat. Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. En als de toenmalige direc-


36 Nr.2 - 2018 OTAR


teur-generaal van Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers, zich niet sterk had gemaakt voor het experiment, dan was het er waarschijnlijk niet gekomen. Maar dat deed hij wel, en daarmee gaf hij de opdracht voor een nieuw soort samen- werking. Zijn stelling luidde: “Het con- tact is belangrijker dan het contract. Natuurlijk moeten er dingen geregeld worden, maar het gedrag en de cul- tuur, onderlinge gelijkwaardigheid, elkaar serieus nemen, goed denken aan


elkaars belangen, elkaar respecteren, dat dient voorop te staan.”


Van gedachtengoed naar aanbesteding Marlotte Koster: “We moesten nog wel wachten op een geschikt project. Toen de Nijkerkerbrug zich aandiende, hebben we direct de markt benaderd om het gedachtengoed met ons uit te werken. Wij wilden namelijk niet een- zijdig beslissen hoe het anders moest, maar samen met de markt.” Na een brede marktconsultatie vormde zich een werkgroep van ongeveer een dozijn gelijkgestemde geesten, van Rijkswa- terstaat en verschillende aannemers en ingenieursbureaus, die met elkaar verder nadachten over het ideale aan- bestedingsproces voor de Nijkerker- brug, volledig transparant en los van commerciële belangen. Projectmanager Jan-Co van den Doel van Mourik was een van de eersten die zich aansloot. “Gaandeweg selecteerde zich vanzelf een groep die écht wilde. We zagen allemaal: dit wordt de toekomst.”


Gezamenlijk assessment Om er zeker van te zijn dat iedereen bij de aanbesteding dezelfde kansen had, deelde Rijkswaterstaat alle resultaten en overwegingen bij de totstandko- ming van deze aanbesteding uitgebreid met de markt. Uiteindelijk meldden zich


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54