This page contains a Flash digital edition of a book.
Herøy Turistkontor v/ferjeleiet på Herøy. Tel. 75 05 81 10 Åpent/open: Man/Mon - Fre/Fri: 0830-1600 Lør/Sat: 0900-1430


Søn/Sun: 1300-1600.


Dønna Turistkontor v/ferjeleiet på Dønna. Tel. 75 05 21 24 Åpent/open: Man/Mon- Fre/Fri: 0900-1830 Lør/Sat: 1200-1630


Søn/Sun: 1330-1830.


Sandnessjøen Turistkontor Tel. 75 04 45 00 Åpent/open: Man/Mon- Fre/Fri: 0900-1900 Lør/Sat & Søn/Sun: 1200-1630 Ring for åpningstider/ Call for Opening Hours Sykkelutleie/bike rental.


Kystriksveien


Info-Center (Steinkjer) Tel. 74 40 17 17 Åpent/open: Man/Mon - Fre/Fri: 0900-2000 Lør/Sat: 1000-1900 Søn/Sun: 1200-1900


Åpningstider gjelder i sommersesongen medio juni til medio august. Opening hours valid in summer-


season from mid June to mid August. www.kystriksveien.no www.visithelgeland.com www.utioyan.no KYSTRIKSVEIEN


HERØY & DØNNA


1 2 3 4 5


6 7


8 9


10 11


Matvarebutikker /grocery shops:


Husvær Handel, Tel. 75 05 97 85 Åpent/open: Man-fre: 09-17 Lør: 09-15 Brasøy Handelsamvirke Tel. 75 05 96 00 Åpent/open: Man-lør: 09-18 Ica Nær Herøy, Tel. 75 05 81 02 Åpent/open: Man-Fre: 09-21 Lør: 09-19 Coop Prix Herøy, Tel. 75 13 93 80 Åpent/open: Man-Fre: 09-22 Lør: 09-20) Seløy Samvirkelag, Tel. 75 05 91 14 Åpent/open: Man-tor 09-17 Fre-lør: 09-18 Joker Karuselberget, Tel. 75 05 37 00 Åpent/open: Man-Lør: 09-18 Spar Dønna, Tel. 75 05 51 01 Åpent/open: Man-Fre 09-20 Lør: 09-18 Coop Dønna, Tel. 75 05 48 53 Åpent/open: Man-Fre 0930-2000 Lør: 0930-1800 Norddønna Handel, Tel. 75 05 55 80 Åpent/open: Man-Fre: 10-17 Lør: 10-15 Løkta Kolonial, Tel. 75 05 42 42 Åpent/open: Man-Fre: 10-17 Lør: 10-14. Laumann Dagligvare (Vandve), Tel. 75 05 58 20 Åpent/open: Man-Fre: 15-16 Lør: 11-13 (until July 1st.) Man-Fre: 11-16 Lør: 11-13 (until August 6th)


Guide 2016/17


Sport og fiskeutstyr selges av flere av disse butikkene, men i Herøy-senteret (Silvalen) finner du Herøy Sport og Fritid. I tillegg rommer senteret en spennende blomsterbutikk, drevet av en tidligere norgesmester i blomsterdekorasjon.


Sporting goods and fishing equipment can be bought at many of these grocery shops. In Silvalen you will find a dedicated sporting goods store as well as an intersting florist shop.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11